สธ. ลงพื้นที่เซ็นทรัลเวิลด์ ย้ำ ‘ศูนย์การค้า – ร้านอาหาร – ฟิตเนส – ร้านนวด – โรงหนัง’ ปฏิบัติตามมาตรการ COVID Free Setting สร้างความมั่นใจแก่ผู้ใช้บริการ

แชร์ข่าวนี้

 

      กระทรวงสาธารณสุข ลงพื้นที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ย้ำมาตรการ COVID Free Setting ในภาพรวมของศูนย์การค้า ร้านอาหารและเครื่องดื่ม สถานที่ออกกำลังกายฟิตเนส ร้านนวดเพื่อสุขภาพ และโรงภาพยนตร์ เพื่อสร้างความมั่นใจแก่ผู้ใช้บริการในการใช้บริการอย่างปลอดภัย

รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ S__39534600-1-1024x681.jpg
​วันนี้ (11 ตุลาคม 2564) ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยภายหลังการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการยกระดับมาตรการด้านสาธารณสุข เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในสถานประกอบกิจการประเภทห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า และคอมมูนิตี้มอลล์ ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพมหานคร ว่า จากการที่ ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) ที่อนุญาตให้ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้มอลล์ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด (สีแดงเข้ม) สามารถเปิดให้บริการได้ แต่ต้องมีการเฝ้าระวังความเสี่ยง อย่างเข้มข้นสูงสุด ด้วยการยกระดับมาตรการความปลอดภัยสำหรับองค์กร (COVID Free Setting) ซึ่งเป็นการยกระดับ ความปลอดภัย 3 ด้าน คือ 1) COVID Free Environment (สิ่งแวดล้อมปลอดภัย) 2) COVID Free Personnel (พนักงานปลอดภัย) และ 3) COVID Free Customer (ผู้ใช้บริการปลอดภัย) โดยผู้ประกอบการสามารถประเมินตนเองผ่านแพลตฟอร์ม Thai Stop COVID 2 Plus พร้อมทั้งแสดง Certificate ให้ประชาชนสามารถร่วมตรวจสอบได้ ซึ่งมีสถานประกอบการห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้าที่เข้าร่วมลงทะเบียนและประเมินตนเองผ่านทาง Thai Stop COVID 2 Plus ทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม – 2 ตุลาคม 2564 จำนวน 347 แห่ง พบผ่านเกณฑ์ จำนวน 335 แห่ง หรือร้อยละ 96.5 และไม่ผ่านเกณฑ์ 12 แห่ง หรือร้อยละ 3.5

รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ S__39534597-1024x681.jpg
​“การลงพื้นที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ในครั้งนี้ ถือเป็นการเน้นย้ำให้สถานประกอบการต่าง ๆ ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้มอลล์ รวมทั้งกิจการเสี่ยง เช่น ร้านอาหาร สถานที่ออกกำลังกาย ฟิตเนส ร้านนวดเพื่อสุขภาพ และ โรงภาพยนตร์ ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคสำหรับองค์กร (COVID Free Setting) เพื่อให้ประกอบกิจการ ได้อย่างปลอดภัย อาทิ ร้านอาหารควรทำความสะอาด โต๊ะ ที่นั่ง ทันทีก่อน-หลังใช้บริการ และจัดทำสัญลักษณ์ที่แสดงถึง การทำความสะอาด จัดให้มีเจลแอลกอฮอล์ประจำโต๊ะ จัดให้มีที่ล้างมือพร้อมสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ มีการระบายอากาศและหมุนเวียนที่เหมาะสมต่อจำนวนคน รวมทั้งพนักงานทุกคนในร้าน ต้องได้รับการฉีดวัคซีนครบตามเกณฑ์ หรือมีหลักฐานกรณีประวัติการติดเชื้อมาก่อนแล้ว อยู่ในช่วง 1 – 3 เดือน และมีการคัดกรองความเสี่ยงทุกวัน ด้วยแอปพลิเคชัน ไทยเซฟไทย สำหรับผู้ใช้บริการต้องลงทะเบียนประเมินตนเองก่อนเข้าใช้บริการทุกครั้ง เช่น ไทยเซฟไทย หรือแอปพลิเคชัน ที่ทางราชการกำหนด งดไปใช้บริการหากมีอาการเจ็บป่วย เช่น มีไข้ ไอ จาม มีน้ำมูก หรือเหนื่อยหอบ เป็นต้น” รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าว
ทางด้าน นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า จากการสุ่มประเมินการปฏิบัติ ตามมาตรการ COVID Free Setting ในสถานประกอบการห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า และคอมมูนิตี้มอลล์ ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร จำนวน 12 แห่ง ระหว่างวันที่ 29-30 กันยายน 2564 พบว่าในส่วนของผู้รับบริการ (COVID Free Customer) สามารถปฏิบัติตามมาตรการ Thai Stop COVID 2 Plus ได้มากที่สุด 100 เปอร์เซ็นต์ รองลงมา คือ ด้านผู้ให้บริการ (COVID Free Personnel) ร้อยละ 97.3 และด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม (COVID Free Environment) ร้อยละ 88.25 ซึ่งยังคงต้องมีการควบคุม กำกับ อย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ ประชาชนสามารถร่วมตรวจสอบได้ผ่านทาง QR Code ที่ปรากฏบนใบ Certificate อันจะเป็นการเพิ่มความมั่นใจในการดำเนินการตามมาตรการควบคุมและป้องกันโรคโควิด-19 แนวใหม่ (Smart Control and Living with COVID-19) เพื่อให้ประกอบกิจการได้อย่างปลอดภัยและยั่งยืน นำไปสู่การขับเคลื่อนกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคม และการมีวิถีชีวิตของประชาชนที่ปลอดภัยต่อไป
***
กรมอนามัย / 11 ตุลาคม 2564


แชร์ข่าวนี้

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น