เผยผลการสำรวจนิด้าโพล รพ.สงฆ์เป็นหนึ่งในดวงใจของคณะสงฆ์ในเขตสุขภาพที่ 13 กรุงเทพมหานคร

แชร์ข่าวนี้

            จากผลการสำรวจนิด้าโพลในโครงการสำรวจการรับรู้การเลือกโรงพยาบาลที่จะเข้ารับการรักษา ของคณะสงฆ์ ประจำปี 2564 พบว่า โรงพยาบาลที่พระสงฆ์เลือกเข้ารับการรักษาเมื่อเกิดการอาพาธในเขตสุขภาพที่ 13 กรุงเทพมหานคร พระสงฆ์เลือกเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลสงฆ์มากที่สุด ร้อยละ 78.95 รองลงมา โรงพยาบาลเลิดสิน และโรงพยาบาลศิริราช ในสัดส่วนที่เท่ากัน ร้อยละ 5.26 และโรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า ร้อยละ 3.95 เขตสุขภาพที่ 1 เลือกจะไปรักษาที่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ (โรงพยาบาลสวนดอก) มากที่สุด ร้อยละ 36.87 เขตสุขภาพที่ 2 เลือกจะไปรักษาที่โรงพยาบาลหล่มสักมากที่สุด ร้อยละ 83.04 เขตสุขภาพที่ 3 เลือกจะไปรักษา ที่โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์มากที่สุด ร้อยละ 79.45 เขตสุขภาพที่ 4 เลือกจะไปรักษาที่โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยามากที่สุด ร้อยละ 38.27 เขตสุขภาพที่ 5 เลือกจะไปรักษาที่โรงพยาบาลเขาย้อยมากที่สุด ร้อยละ 45.89 เขตสุขภาพที่ 6 เลือกจะไปรักษาที่โรงพยาบาลพุทธโสธรมากที่สุด ร้อยละ 76.88 เขตสุขภาพที่ 7 เลือกจะไปรักษาที่โรงพยาบาลขอนแก่นมากที่สุด ร้อยละ 54.42 เขตสุขภาพที่ 8 เลือกจะไปรักษาที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดินมากที่สุด ร้อยละ 87.67 เขตสุขภาพที่ 9 เลือกจะไปรักษาที่โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมามากที่สุด ร้อยละ 71.62 เขตสุขภาพที่ 10 เลือกจะไปรักษาที่โรงพยาบาล 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณมากที่สุด ร้อยละ 42.63 เขตสุขภาพที่ 11 เลือกจะไปรักษาที่โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราชมากที่สุด ร้อยละ 40.42 และเขตสุขภาพที่ 12 เลือกจะไปรักษาที่โรงพยาบาลหาดใหญ่มากที่สุด ร้อยละ 59.68 เพราะการเดินทางสะดวก เดินทางง่าย ใกล้วัด ได้รับสิทธิการรักษา และมีการปฏิบัติ ต่อพระสงฆ์ที่เอื้อต่อพระธรรมวินัย

 

      นายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ เปิดเผยว่า โรงพยาบาลสงฆ์ เป็นสถาบันสุขภาพสงฆ์แห่งชาติ มีบทบาทหน้าที่ในการอุปัฏฐากพระสงฆ์อาพาธที่เอื้อต่อพระธรรมวินัย เปิดให้บริการมาเป็นเวลายาวนานกว่า 70 ปี ในทุกปีจะพบพระสงฆ์จากกรุงเทพมหานครและจากทุกจังหวัดทั่วทุกภูมิภาคของประเทศเข้ารับการรักษา ที่โรงพยาบาลสงฆ์ ซึ่งให้บริการแบบผสมผสานและครอบคลุมทุกมิติอย่างไร้รอยต่อ โดยไม่มีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น ในปัจจุบันพระสงฆ์เป็นกลุ่มที่เข้าถึงระบบบริการด้านการแพทย์และสาธารณสุขได้ยาก กรมการแพทย์ โดยโรงพยาบาลสงฆ์ จึงได้มีการจัดตั้งกองทุนอุปัฏฐากพระสงฆ์อาพาธทั่วประเทศเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานดังกล่าว

นายแพทย์อาคม ชัยวีระวัฒนะ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสงฆ์ กล่าวว่า โรงพยาบาลสงฆ์ได้สร้างเครือข่ายโรงพยาบาลที่จะให้การอุปัฏฐากพระสงฆ์อาพาธทั่วประเทศที่เอื้อต่อพระธรรมวินัย ซึ่งเป็นการดำเนินการสืบเนื่องจากนโยบายของนายแพทย์ชำนิ จิตตรีประเสริฐ อดีตผู้อำนวยการโรงพยาบาลสงฆ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้พระสงฆ์อาพาธทุกรูปได้รับความสะดวกต่อการเข้ารับบริการในโรงพยาบาลใกล้วัดที่พระสงฆ์จำพรรษา และได้รับการปฏิบัติที่เหมาะสม กับสมณสารูปเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ทั้งยังเป็นการพัฒนาระบบการให้บริการของโรงพยาบาลสงฆ์ต่อไปด้วย


                      #กรมการแพทย์ #โรงพยาบาลสงฆ์เป็นหนึ่งในดวงใจของคณะสงฆ์ #การสำรวจนิด้าโพล
                                                          - ขอขอบคุณ - 
                15   ตุลาคม 2564

แชร์ข่าวนี้

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *