กรมอนามัย แนะ บริการทันตกรรมช่วงโควิด ใช้ 3C สร้างความมั่นใจให้ประชาชน หลังพบ วัยทำงาน-ผู้สูงอายุ เข้ารับการรักษาฟันลดลง

แชร์ข่าวนี้

    กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ใช้ 3C (COVID Free Environment, COVID Free Personnel และ COVID Free Customer) ยกระดับบริการทางทันตกรรมในสถานบริการ สร้างความมั่นใจ ลดความเสี่ยง ต่อการติดและแพร่เชื้อโควิด-19 พร้อมชวนคนไทยเข้ารับบริการทันตกรรมในสถานบริการของรัฐ โดยไม่คิดค่าบริการ ในวันที่ 21 ตุลาคม 2564 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องในวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ

 


​วันนี้ (20 ตุลาคม 2564) นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยภายหลัง เป็นประธานเปิดโครงการรณรงค์ “คนไทยฟันดี สดุดีสมเด็จย่า” เนื่องในวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ พ.ศ. 2564 ณ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ว่า ในวันที่ 21 ตุลาคมของทุกปี เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี พระมารดาแห่งการทันตแพทย์ไทย และเป็นวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและเทิดพระเกียรติสมเด็จย่าของปวงชนชาวไทย และกระตุ้นให้ประชาชน เห็นความสำคัญของการดูแลสุขภาพช่องปากตนเอง เข้ารับการตรวจสุขภาพช่องปากโดยทันตบุคลากรอย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง แต่ด้วยสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ส่งผลให้การทำหัตถการทางทันตกรรม เช่น อุดฟัน ขูดหินปูน ผ่าฟันคุด มีการฟุ้งกระจายของละอองฝอย (aerosol) เสี่ยงต่อการแพร่กระจายเชื้อ ทำให้ประชาชนเข้ารับการรักษาทางทันตกรรมลดลง ซึ่งจากผลการสำรวจพฤติกรรมสุขภาพด้านการเข้ารับบริการทางทันตกรรม ผ่านแอปพลิเคชัน H4U พบว่า ปี 2563 กลุ่มวัยทำงานเข้ารับบริการ ร้อยละ 52.2 ส่วนวัยผู้สูงอายุเข้ารับบริการ ร้อยละ 42.4 แต่ในปี 2564 กลุ่มวัยทำงานเข้ารับบริการลดลงเหลือร้อยละ 33.7 และวัยผู้สูงอายุเข้ารับบริการลดลงเหลือร้อยละ 36.5

 


​“ขณะนี้สถานประกอบกิจการ กิจกรรมต่าง ๆ มีการผ่อนคลายเพิ่มมากขึ้น รวมทั้งการให้บริการ ทางทันตกรรมในสถานบริการทั้งภาครัฐและเอกชนที่ยังคงขอความร่วมมือยกระดับความปลอดภัยสำหรับองค์กร (COVID Free Setting) เน้น 3 ด้าน คือ 1) COVID Free Environment สิ่งแวดล้อมปลอดภัย 2) COVID Free Personnel พนักงานปลอดภัย และ 3) COVID Free Customer ผู้ใช้บริการปลอดภัย โดยเฉพาะมาตรการ ทำความสะอาดพื้นผิวสัมผัสร่วม พื้นที่รอรับบริการ จุดชำระค่าบริการ ห้องส้วม และ เครื่องเอกซเรย์ ทุก 1-2 ชั่วโมง หรือหลังมีผู้ใช้บริการทุกครั้ง จัดให้หน่วยบริการมีระบบจองคิวนัดหมายล่วงหน้า เพื่อลดความแออัดของผู้ใช้บริการ พื้นที่ให้การรักษามีการระบายอากาศที่ดีและเพียงพอ และแยกสัดส่วนกับพื้นที่พักคอยชัดเจน กรณีใช้เครื่องปรับอากาศ ให้เปิดประตู หน้าต่าง ก่อนและหลังให้บริการ อย่างน้อย 30 นาที และเปิดระหว่างวัน ทุก 2 ชั่วโมง เป็นเวลาอย่างน้อย 15 นาที และทันตบุคลากรทุกคนได้รับการฉีดวัคซีนครบตามเกณฑ์ที่กำหนด อธิบดีกรมอนามัย กล่าว

 


​ด้านทันตแพทย์หญิงวรางคนา เวชวิธี ผู้อำนวยการสำนักทันตสาธารณสุข กล่าวเพิ่มเติมว่า ผู้ที่จะเข้ารับบริการทางทันตกรรมตามสถานพยาบาลต่าง ๆ ควรคัดกรองความเสี่ยงก่อนเข้ารับบริการ ด้วยแอปพลิเคชัน “ไทยเซฟไทย” และปฏิบัติมาตรการ UP-DMHTA อย่างเคร่งครัด หากอยู่ในพื้นที่ที่มีการระบาดของโรคสูง ควรแสดงผลการฉีดวัคซีนครบตามเกณฑ์ หรือมีหลักฐานประวัติการติดเชื้อ อยู่ในช่วง 1-3 เดือน และแนะนำให้มีการตรวจคัดกรองด้วย ATK ก่อนเข้ารับบริการ และสำหรับวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ 21 ตุลาคม 2564 กระทรวงสาธารณสุขได้จัดให้มีบริการทันตกรรมแก่ประชาชนโดยไม่คิดค่าบริการ เป็นประจำทุกปี ในสถานบริการของรัฐทั่วประเทศเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี พร้อมทั้งจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ สื่อสารความรู้การดูแลสุขภาพ ช่องปากแก่ประชาชน เพื่อให้สามารถดูแลสุขภาพช่องปากตนเอง อันจะส่งผลต่อการมีคุณภาพชีวิตที่ดีตามมา
กรมอนามัย / 20 ตุลาคม 2564


แชร์ข่าวนี้

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *