สธ.- ศธ.ลงนามความร่วมมือให้ผู้ด้อยโอกาสเข้าถึงการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ผ่านโครงการ “สบช.สัญจร”

แชร์ข่าวนี้

 

           กระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงศึกษาธิการ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือพัฒนาการศึกษาและพัฒนาสุขภาพผู้เรียนทุกช่วงวัยแบบบูรณาการ สร้างองค์ความรู้ด้านสุขภาพผ่านโครงการ “สบช.สัญจร” ช่วยกระจายโอกาสให้นักเรียนในท้องถิ่นห่างไกล และผู้ด้อยโอกาสได้เข้าถึงการศึกษาระดับอุดมศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ DSC_0027-1024x808.jpg
วันนี้ (20 ตุลาคม 2564) ที่ กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี นายอนุทิน ชาญวีรกูล
รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วย นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีและลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาการศึกษาและพัฒนาสุขภาพของผู้เรียนทุกช่วงวัย ผ่านโครงการสถาบันพระบรมราชชนก “สบช.สัญจร” โดยมี นายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข นายสุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร.นพ.วิชัย เทียนถาวร อธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก ลงนามเป็นสักขีพยาน
นายอนุทินกล่าวว่า กระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงศึกษาธิการได้บูรณาการความร่วมมือพัฒนาการศึกษา และพัฒนาสุขภาพของผู้เรียนทุกช่วงวัย ผ่านโครงการสถาบันพระบรมราชชนก สัญจร “สบช.สัญจร” เพื่อให้ผู้เรียนพัฒนาองค์ความรู้และการรับรู้ด้านสุขภาพ (Health Literacy) เช่น โครงการความร่วมมือกับโรงเรียนในพื้นที่, โครงการ สบช.ช้างเผือก สำหรับเด็กที่มีผลเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์, โครงการความร่วมมือกับองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชนและมูลนิธิต่าง ๆ รวม 8 โครงการ เป็นการสร้างโอกาสให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในท้องถิ่นห่างไกลทุรกันดาร รวมถึงผู้ด้อยโอกาสได้เข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ในสถาบันการศึกษาสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข 39 แห่งทั่วประเทศ เช่น คณะพยาบาลศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์ เป็นต้น โดยจะคัดสรรนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการต่างๆ ให้สอดคล้องกับระบบคัดเลือกเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS) และสนับสนุนทุนการศึกษาให้กับผู้เรียน สำหรับปีการศึกษา 2565 สถาบันพระบรมราชชนกมีโควต้ารับนักศึกษาเข้าเรียนในหลักสูตรต่างๆ รวม 7,000 คน

 

รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ DSC_0018-1024x725.jpg

      ด้านนางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า กระทรวงศึกษาธิการ
จะสนับสนุนให้นักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ในท้องถิ่นห่างไกลทุรกันดาร รวมถึงผู้ด้อยโอกาสที่ศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจากทั่วประเทศได้เข้าศึกษาต่อ โดยคัดเลือกนักเรียนที่มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพด้านสุขภาพ หรือมีความสามารถพิเศษด้านศิลปะ วัฒนธรรม และมีความสนใจศึกษาต่อเข้าร่วมโครงการ รวมถึงพิจารณาสนับสนุนทุนการศึกษาให้กับผู้เรียนด้วย
ทั้งนี้ วันที่ 29 ตุลาคม 2564 จะทำการสัญจรไปยังเขตสุขภาพที่ 9 เพื่อส่งมอบให้โอกาสแก่นักเรียนใน
4 จังหวัด ได้แก่ ชัยภูมิ นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ และวันที่ 23 -24 พฤศจิกายน 2564 ไปยังเขตสุขภาพที่ 6 จังหวัดระยอง จันทบุรี ตราด สระแก้ว ชลบุรี สมุทรปราการ และฉะเชิงเทรา ต่อไป
************************************ 20 ตุลาคม 2564


แชร์ข่าวนี้

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *