กรมอนามัย แนะ 140 สถานศึกษา พื้นที่ กทม. เปิดเรียน Onsite ปฏิบัติตาม 7 มาตรการเข้ม

แชร์ข่าวนี้


​    กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข แนะ 140 สถานศึกษาในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ที่มีความพร้อมในการเปิดเรียนแบบ Onsite ขอให้ปฏิบัติตาม 7 มาตรการเข้ม พร้อมย้ำ นักเรียน ครู บุคลากรในสถานศึกษา และผู้ปกครอง ยังคงจำเป็นต้องปฏิบัติตนอย่างเคร่งครัดตามมาตรการสุขอนามัยส่วนบุคคล ด้วย 6 มาตรการหลัก และ 6 มาตรการเสริม

รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ S__40067104-1024x733.jpg
​นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า ความพร้อมในการเปิดเรียน Onsite ภายใต้มาตรการควบคุมโควิด-19 ซึ่งกรุงเทพมหานครได้อนุญาตให้สถานศึกษานำร่องในพื้นที่ จำนวน 140 แห่ง และ สามารถเปิดการเรียนการสอนได้ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ซึ่งขณะนี้มีนักเรียน อายุ 12-17 ปี ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 แล้ว ประมาณ 3.45 ล้านคน โดยช่วงเปิดเรียน ขอความร่วมมือสถานศึกษาที่เปิดเรียนแบบ Onsite ได้ปฏิบัติตาม 7 มาตรการเข้ม อย่างเคร่งครัด ดังนี้ 1) ประเมินความพร้อมเปิดเรียนผ่าน Thai Stop COVID Plus และรายงานการติดตามประเมินผลผ่าน MOECOVID 2) จัดกิจกรรมร่วมกันในรูปแบบ Small Bubble หลีกเลี่ยงการทำกิจกรรมข้ามกลุ่มกัน และจัดนักเรียนในห้องเรียน ไม่เกิน 25 คน หรือจัดเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล อย่างน้อย 1-2 เมตร 3) จัดระบบการให้บริการอาหารสำหรับนักเรียน ครู และบุคลากรในสถานศึกษา ตามหลักมาตรฐานสุขาภิบาลอาหารและหลักโภชนาการ 4) จัดการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมให้ได้ตามแนวปฏิบัติ ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในการป้องกันโรคโควิด-19 ในสถานศึกษา ได้แก่ การระบายอากาศภายในอาคาร การทำความสะอาด คุณภาพน้ำอุปโภคบริโภค และการจัดการขยะ 5) จัดทำ School isolation แผนเผชิญเหตุ และซักซ้อมเป็นระยะ กรณีโรงเรียนมีการเปิดเรียนแล้วพบการติดเชื้อภายในโรงเรียน 6) ควบคุมดูแลการเดินทางระหว่างบ้านกับโรงเรียน (Seal Route) อย่างปลอดภัย และ 7) จัดให้มี School pass สำหรับนักเรียน ครูและบุคลากร ด้วยการประเมินตนเองผ่าน “ไทยเซฟไทย” ตรวจคัดกรองและสุ่มตรวจคัดกรองหาเชื้อ ด้วย ATK รวมถึงประวัติการได้รับวัคซีน ตามเกณฑ์และบริบทของพื้นที่ ซึ่งคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อกรุงเทพมหานครประกาศ เพื่อให้เกิดความปลอดภัย
​“ทั้งนี้ แนวทางการพิจารณาการเปิดเรียน Onsite ของแต่ละจังหวัด จะพิจารณาจากสถานการณ์ตามบริบทแต่ละพื้นที่ในชุมชน ตำบล อำเภอ หรือเขตเมืองของจังหวัด เมื่อสถานการณ์คลี่คลายในทางที่ดีขึ้นหรือ ไม่มีผู้ติดเชื้อในชุมชน โรงเรียนสามารถเปิดเรียนได้ตามปกติแบบ Onsite ภายใต้การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด มุ่งให้เกิดความปลอดภัยสูงสุด ทั้งนี้ กรณีสถานการณ์ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด (สีแดงเข้ม) 23 จังหวัด และพื้นที่ควบคุมสูงสุด (สีแดง) 30 จังหวัด โรงเรียนสามารถเปิดเรียนแบบ Onsite ได้โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด/กรุงเทพมหานคร เพื่อป้องกันตนเองในช่วงเปิดเทอม ขอความร่วมมือนักเรียน ครู และบุคลากรในสถานศึกษา ตลอดจนผู้ปกครอง ยังคงจำเป็นต้องปฏิบัติตนอย่างเคร่งครัด ตามมาตรการสุขอนามัยส่วนบุคคล ด้วย 6 มาตรการหลัก ได้แก่ 1) เว้นระยะห่าง 2) สวมหน้ากากตลอดเวลา 3) ล้างมือด้วยสบู่และน้ำหรือใช้เจลแอลกอฮอล์ 4) คัดกรองอุณหภูมิร่างกาย 5) ลดการแออัด และ 6) ทำความสะอาดบริเวณพื้นผิวสัมผัสร่วม และ 6 มาตรการเสริม ได้แก่ 1) ดูแลตนเอง มีวินัย 2) ใช้ช้อนกลางส่วนตัว 3) กินอาหารร้อนปรุงสุกใหม่ 4) ลงทะเบียนเข้าออก ด้วยแอปพลิเคชันไทยชนะ 5) ตรวจสอบ บุคคล นักเรียน และกลุ่มเสี่ยงที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง และ 6) กักกันตัวเองกรณีเสี่ยง” อธิบดีกรมอนามัย กล่าวในที่สุด
***​
กรมอนามัย / 29 ตุลาคม 2564


แชร์ข่าวนี้

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น