กรมควบคุมโรค จับมือ ไจก้า เพิ่มขีดความสามารถการรับมือโรคติดเชื้อโควิด 19 เเละโรคอุบัติใหม่ ของประเทศไทย

  วันนี้ (1…

เขตสุขภาพที่ 9 เพิ่มศักยภาพรักษาผู้ป่วยมะเร็งด้วยเครื่องฉายรังสีเร่งอนุภาคประสิทธิภาพสูง
เขตสุขภาพที่ 9 เพิ่มศักยภาพบริการรักษาผู้ป่วยมะเร็งด้วยเครื่องฉายรังสีเร่งอนุภาค ให้บริการได้

เขตสุขภาพที่ 9 เ…

อนุทิน หารือคณะผู้แทนสมาคมการค้ายูโรเปียน ฯ สร้างโอกาสการค้า การลงทุน
รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

อนุทิน หารือคณะผ…

กรมอนามัย ย้ำ ‘ผู้ประกอบการ – ลูกค้าโรงหนัง’ ปฏิบัติตามมาตรการ 10 ข้อ เคร่งครัด ป้องกัน โควิด-19

      …

อย. ประกาศปรับลดเวลาการประเมินความปลอดภัยอาหาร

ตั้งแต่ 1 ตุลาคม…

รมช.สธ. ติดตามน้ำท่วม จ.ลพบุรี กำชับหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ และอสม. ช่วยดูแลผู้ประสบภัยในชุมชน

รัฐมนตรีช่วยว่าก…