อย. จับมือเครือข่าย จัดงาน “ส่งต่อความรู้ สู่วิถีใหม่ หยุดภัยเชื้อดื้อยา” ตลอดเดือน พ.ย. นี้

แชร์ข่าวนี้

       นายแพทย์ไพศาล ดั่นคุ้ม เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เปิดเผยว่า ปัญหาเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพโดยเฉพาะอย่างยิ่งยาปฏิชีวนะ ยังคงเป็นปัญหาใหญ่ที่ประเทศไทยและทั่วโลกกำลังเผชิญ ซึ่งสาเหตุสำคัญเกิดจากการใช้ยาเกินความจำเป็น ใช้ยาไม่ถูกโรค ไม่ถูกวิธี จนส่งผลกระทบในวงกว้างทั้งคน สัตว์ สิ่งแวดล้อม ตลอดจนเศรษฐกิจในระดับประเทศและระดับโลก ดังนั้น ในวันที่ 18 พฤศจิกายนของทุกปี ทั่วโลกได้มีการจัดกิจกรรมรณรงค์สร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับเชื้อดื้อยาอย่างต่อเนื่อง และสำหรับในประเทศไทยปีนี้นับเป็นปีที่ 2 ที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่าย จัดงานสัปดาห์ความตระหนักรู้เรื่องยาต้านจุลชีพโลกของประเทศไทย ปี 2564 โดยได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ สมาคมและองค์กรวิชาชีพ และภาคประชาชน โดยจะมีกิจกรรมต่าง ๆ ของภาคีเครือข่ายต่อเนื่องตลอดทั้งเดือนพฤศจิกายน ภายใต้ธีม “ส่งต่อความรู้ สู่วิถีใหม่ หยุดภัยเชื้อดื้อยา” หรือ Spread awareness stop resistance ซึ่งสอดคล้องกับการรณรงค์ร่วมกับนานาประเทศทั่วโลก

ทั้งนี้ การจัดงานในปีนี้ได้แบ่งกิจกรรมรณรงค์ออกเป็น 3 ธีมย่อย ได้แก่ (1) ประชาพิจารณ์ต่อร่างประเด็นยุทธศาสตร์ของแผนปฏิบัติการแห่งชาติว่าด้วยการดื้อยาต้านจุลชีพ ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566-2570) ในวันที่ 25-26 พฤศจิกายน 2564 (2) การสร้างความตระหนักรู้ด้านเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพโดยภาคประชาชน และ (3) การสร้างความตระหนักรู้ด้านการดื้อยา ต้านจุลชีพและการใช้ยาต้านจุลชีพอย่างสมเหตุผลในสัตว์ โดยเป็นการจัดกิจกรรมร่วมกันของภาคีเครือข่ายทั้งในรูปแบบของการจัดงานเสวนาออนไลน์ การเผยแพร่ข้อมูลผ่านทางโซเชียลมีเดีย ซึ่งจะดำเนินการอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งเดือนพฤศจิกายน 2564 นี้ สามารถติดตามข้อมูลเกี่ยวกับงานสัปดาห์ความตระหนักรู้เรื่องยาต้านจุลชีพโลกของประเทศไทย ได้ที่เว็บไซต์ https://www.eventdee.com/amr/

************************************************
วันที่เผยแพร่ 4 พฤศจิกายน 2564 ข่าวแจก 18 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ข้อมูล https://bit.ly/3GO8aVU


แชร์ข่าวนี้

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *