เปิดแล้ว!! เวทีการแข่งขัน To Be Number One Teen Dancercise Thailand Championship 2022 เวทีเพื่อเฟ้นหาสุดยอดนักเต้น ภายใต้โครงการ TO BE NUMBER ONE

แชร์ข่าวนี้

     

               แพทย์หญิงอัมพร เบญจพลพิทักษ์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต ในฐานะเลขานุการโครงการ TO BE NUMBER ONE กล่าวในงานแถลงข่าวเปิดตัวการแข่งขันTo Be Number One Teen Dancercise Thailand Championship 2022 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2564 ที่ผ่านมา  ณโซนแกรนด์สเตชั่น(ชั้น2)  ศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลนด์ กรุงเทพมหานคร ว่า กิจกรรมการแข่งขัน To Be Number One Teen Dancercise Thailand Championship  เป็นกิจกรรมหนึ่งในโครงการ TO BE NUMBER ONE ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา  สิริวัฒนาพรรณวดี ที่จัดต่อเนื่องยาวนานมาถึง 19 ปี  เป็นกิจกรรมเพื่อเอาใจคนที่มีหัวใจรักการเต้น เป็นเวทีที่ท้าทายนักล่าฝันของคนรุ่นใหม่ทั่วประเทศ ให้ได้มีโอกาสแสดงความสามารถและสร้างสรรค์พลังของการเต้น  เรียนรู้การทำงานร่วมกับผู้อื่น เป็นกิจกรรมที่สนุกและมีความสุข

 

                  To Be Number One Teen  Dancercise เป็นหนึ่งกิจกรรมที่ประสบความสำเร็จอย่างสูงในกลุ่มเยาวชนยาว ที่สามารถจัดต่อเนื่องยาวนานมาถึงปีที่ 19  เป็นเพราะคุณภาพของโครงการ เป็นกิจกรรมที่ได้ช่วยสร้างการเรียนรู้ในรูปแบบแอคทีพเทนเมนท์ เสริมการใช้เวลาว่างได้อย่างมีคุณค่า สอนให้เยาวชนรู้จักการทำงานเป็นทีมเวิร์ค เสริมให้พวกเขาเติบโตอย่างมีคุณภาพ ซึ่งกิจกรรมนี้สามารถต่อยอดไปสู่สายอาชีพในอนาคตได้อย่างสมบูรณ์ ความสำเร็จของ To Be Number One Teen Dancercise ที่เห็นอย่างเป็นรูปธรรมตลอด 18 ปีที่ผ่านมาคือมีเยาวชนสนใจเข้าร่วมกิจกรรมมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง แต่ละปีจะมีเยาวชนทั่วประเทศเข้าร่วมกิจกรรม ไม่น้อยกว่า 3,000 คน

            ด้านหม่อมหลวงยุพดี ศิริวรรณ ที่ปรึกษาโครงการ TO BE NUMBER ONE และประธานคณะกรรมการตัดสินในโครงการ  กล่าวว่าการแข่งขัน To Be Number One Teen Dancercise จะแบ่งเป็น 3 รุ่น ตามกลุ่มอายุคือ รุ่น Junior อายุ 6-9 ปีบริบูรณ์,รุ่น Pre-Teenage อายุ 9 ปีขึ้นไป – 14 ปีบริบูรณ์, รุ่น Teenage อายุ 14 ปีขึ้นไป – 22 ปีบริบูรณ์ (บริบูรณ์ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2564)

           สำหรับโจทย์เพลงและสไตล์การเต้นในการแข่งขันสำหรับปีนี้จะเป็นแบบอิสระเหมือนปีที่ผ่านมาเพื่อเป็นการให้อิสระกับแต่ละทีมได้แสดงความสามารถและความคิดสร้างสรรค์ได้อย่างเต็มที่ ซึ่งคิดว่าน่าจะมีเซอร์ไพร์สเหมือนปีที่ผ่านมา ที่น้องๆสามารถทำได้ดีเกินกว่าที่คณะกรรมการคาดหมายไว้ ซึ่งการแข่งขันมีเกณฑ์การพิจารณาตัดสินดังนี้ 1. ความสามัคคีและความแข็งแรง พิจารณาจากความพร้อมเพรียงของทุกคนในทีม ที่แสดงให้เห็นถึงศักยภาพ ความแข็งแรงของร่างกาย 2.ความคิดสร้างสรรค์ พิจารณาจากลีลาท่าเต้นที่โดดเด่น และสวยงามด้วยความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งสอดคล้องกับเพลงและจังหวะดนตรี 3. อารมณ์และความสนุกสนาน พิจารณาจากการแสดงออก ที่ทำให้ผู้ชมมีอารมณ์คล้อยตาม และรู้สึกสนุกสนาน เพลิดเพลิน ไปกับการเต้น 4.การใช้ท่าเต้นที่ทำให้เกิดประโยชน์ต่อสุขภาพและสอดคล้องกับจังหวะดนตรี พิจารณาจากท่าเต้นที่สวยงาม มีประโยชน์ต่อร่างกาย เสริมสร้างความแข็งแรง และมีความสอดคล้องกับท่วงทำนองและจังหวะดนตรี และ5.การแต่งกาย พิจารณาจากการแต่งกายที่สวยงามเหมาะสมกับท่าและเพลงที่ใช้ในการเต้น

                 หม่อมหลวงยุพดีกล่าวต่อไปว่า การค้นหาทีมเยาวชนที่มีหัวใจนักเต้นในระดับภาค จะเริ่มครั้งแรกจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วันที่ 13-14 พฤศจิกายน 2564 ณ ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ จังหวัดนครราชสีมา / ภาคใต้  วันที่ 27-28  พฤศจิกายน 2564 ณ ศูนย์การค้าจังซีลอน จังหวัดภูเก็ต /  ภาคเหนือ วันที่ 4-5 ธันวาคม 2564  ณ ศูนย์การกาดสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่ /  ภาคกลางและภาคตะวันออก วันที่ 11 – 12 ธันวาคม 2564  ณ ศูนย์การค้าแปซิฟิค พาร์ค ศรีราชา จังหวัดชลบุรี /กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล วันที่ 25-26 ธันวาคม 2564 ณ ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ บางกะปิ กรุงเทพมหานคร

             คณะกรรมการตัดสินในปีนี้ได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญด้านการเต้น ศิลปิน ดาราที่มีชื่อเสียงและมีประสบการณ์การฝึกสอนการเต้นให้กับศิลปินดาราชื่อดังอาทิ คุณอัศกร ศิริสุจริตธรรม (ครูอาร์ต), คุณเกศริน เอกธวัชกุล (นุ้ย), คุณมนัสสวี กฤตตานุกูล (หลิว) คุณจรันธนิน ปานประเสริฐโชค (ล็อต),คุณอนุสรณ์ มุสิกะสินธุ์ (ปุ้ม),คุณพชรพล จั่นเที่ยง (วิทย์),คุณสุภัชญา บุญยสุขานนท์(เบลล์),คุณไพลิน รัตนแสงเสถียร (หวาหว่า), คุณซีแนม สุนทร (ซีแนม), คุณธโนทัย เอื้ออมรรัตน์ (เต้ย) และคุณนพพร บัวมีธูป (ครูเคน D-Dance) ร่วมเป็นกรรมการตัดสินเพื่อค้นหาสุดยอดทีมทีมีหัวใจนักเต้นจาก 5 ภาคทั่วประเทศ

           โดยทีมที่ได้รับรางวัลที่ 1 และที่ 2 ในการแข่งขันระดับภาคจะได้เข้าร่วมกิจกรรม TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE CAMP 2022 วันที่ 13-14 มกราคม  2565  ณ วังรี รีสอร์ท จังหวัดนครนายก เพื่อให้เยาวชนได้เรียนรู้ และพัฒนาทักษะการเต้น เทคนิคการนำเสนอ รวมถึงเรียนรู้การพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์(EQ) เพื่อเตรียมพร้อมเข้าสู่การแข่งขันรอบชิงชนะเลิศระดับประเทศชิงถ้วยเกียรติยศพระราชทานจาก ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี พร้อมทุนการศึกษากว่า 2 ล้านบาท ในวันที่ 5-6 กุมภาพันธ์ 2565  ณ ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ บางกะปิ กรุงเทพมหานคร

          ทั้งนี้การจัดการแข่งขันในทุกๆพื้นที่ผู้เข้าแข่งขันและผู้ร่วมงานทุกท่านจะต้องได้รับการตรวจคัดกรองเชื้อโควิด19 ซึ่งเป็นการดำเนินตามแนวปฏิบัติด้านสาธารณสุขเพื่อการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)อย่างเคร่งครัด 

          น้องๆ เยาวชนที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่สำนักงานโครงการ TO BE NUMBER ONE  กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุขโทรศัพท์ 0-2590-8411 บริษัท อะเบาท์ ไอเดีย อีเว้นท์ เอเจนซี่ โทรศัพท์ 0-2731-1110  โทรสาร 089-060-2966 : โทรสาร 0-2769-8155


แชร์ข่าวนี้

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *