สธ. กำหนดกลยุทธ์ 5 Smart เปิดประเทศปลอดภัย

แชร์ข่าวนี้

       ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ใช้กลยุทธ์ 5 Smart รองรับการเปิดประเทศสร้างความเชื่อมั่นด้านสุขภาพ
ให้ประชาชนใช้ชีวิตวิถีใหม่ โดยประสานกับหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ให้เกิด
การขับเคลื่อนด้านเศรษฐกิจ ควบคู่กับการเปิดประเทศอย่างปลอดภัย

รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ 940115-1024x683.jpg
วันนี้ (10 พฤศจิกายน 2564) ที่ โรงแรม แกรนด์ริชมอนด์ นายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวในการประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมการเปิดประเทศ ว่า กระทรวงสาธารณสุขได้เตรียมมาตรการสนับสนุนนโยบายรัฐบาลในการเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยว เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน เป็นต้นมา ซึ่งในอนาคตจะมีการเปิดพื้นที่ต่าง ๆ เพิ่มมากขึ้น เพื่อให้ทุกภาคส่วนกลับมาใช้ชีวิตแบบ New Normal โดยเร็ว
โดยกระทรวงสาธารณสุขจะเป็นผู้ประสานการเชื่อมต่อระหว่างหน่วยงานภาครัฐ เช่น กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ภาคเอกชน และภาคประชาชน ให้เกิดการขับเคลื่อนด้านเศรษฐกิจ ควบคู่กับ
การเปิดประเทศอย่างปลอดภัย โดยมีเป้าหมาย เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการใช้ชีวิตวิถีใหม่ New Normal,
สร้างความเชื่อมั่นด้านสุขภาพ ลดการเสียชีวิตจากโรคโควิด19, ฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศให้ฟื้นตัว และเสริมสร้างสังคมและวัฒนธรรม โดยปฏิบัติตามมาตรการ ป้องกันและควบคุมโรคแบบครอบจักรวาล Universal Prevention
นายแพทย์เกียรติภูมิ กล่าวต่อว่า เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมายได้กำหนดกลยุทธ์ 5 Smart ประกอบด้วย 1.การเปิดประเทศอย่างปลอดภัย (smart Reopening) 2.มุ่งเน้นเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคในกลุ่มเสี่ยง/เปราะบาง พื้นที่เสี่ยง กิจกรรมเสี่ยง และกิจการเสี่ยง (Smart Control ) 3.การยกระดับความพร้อมด้านการแพทย์และสาธารณสุข (Smart Health Preparedness) 4.การพัฒนาระบบข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารความเสี่ยง (Smart Information Technology and Communication) 5.การสร้างกลไกการบริหารจัดการแบบบูรณาการ (Smart Mechanism and Participation) วัดความสำเร็จได้จาก 1. ประชาชนร่วมมือร่วมใจใช้ชีวิตและดำเนินกิจกรรม/กิจการ ภายใต้มาตรการควบคุมโรค 2.ประชาชนในประเทศได้รับวัคซีนโควิด 19 ครบตามเกณฑ์ 70% ภายใน ปี 2564 3.ทุกจังหวัดสามารถควบคุมสถานการณ์โควิด 19 ให้สงบตามแนวทางที่กำหนด 4.มีผู้ป่วยโควิด 19 อาการรุนแรงครองเตียงในโรงพยาบาลไม่เกิน 60 – 80% 5.อัตราเติบโต GDP เพิ่มขึ้น 6.ประชาชนมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องโควิด 19 ถึง 80% และปฏิบัติตามมาตรการ Universal Prevention โดยขับเคลื่อนพร้อมกับมาตรการหลักกระทรวงสาธารณสุข คือ V: Vaccine ทุกภาคส่วนร่วมมือกันนำประชาชนเข้ารับการฉีดวัคซีนให้ได้มากที่สุด
เพื่อสร้างความปลอดภัย U: Universal Prevention ป้องกันตัวเองตลอดเวลา C : Covid Free Setting สถานที่บริการมีความพร้อม ผู้ให้บริการฉีดวัคซีนครบ และ A: ATK เพื่อเฝ้าระวังและตรวจหาเชื้อในกลุ่มเสี่ยง
******************************10 พฤศจิกายน 2564


แชร์ข่าวนี้

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *