กรุงเทพมหานคร เดินหน้าขับเคลื่อนงานโครงการ TO BE NUMBER ONE เผยโฉม 15 ชมรม ที่มีผลงานโดดเด่น ผ่านเกณฑ์เข้าสู่การประกวดระดับประเทศ ประจำปี 2564

แชร์ข่าวนี้

             ชมรม TO BE NUMBER ONE  ในชุมชนกรุงเทพมหานคร  52  แห่ง เข้านำเสนอผลการดำเนินงานในเวทีการประกวดผลงานชมรม TO BE NUMBER ONE ในชุมชนกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2564  โดยการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ของกรุงเทพมหานคร มุ่งขยายพื้นที่บวกให้เยาวชนไปพร้อมกับการบริหารจัดการและการบูรณาการงานด้านการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ 50 เขต พร้อมเผยโฉม 15 ชมรม ที่มีผลงานโดดเด่นผ่านเกณฑ์เข้าสู่การประกวดระดับประเทศ

 

              เมื่อวันอาทิตย์ที่ 7 พฤศจิกายน 2564 ที่ผ่านมา ณ โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร นายแพทย์ชวินทร์  ศิรินาค รองปลัดกรุงเทพมหานครได้รับพระราชทานมอบหมายจากทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี  องค์ประธานโครงการ TO BE NUMBER ONE  ให้เป็นผู้แทน ทำหน้าที่ในพิธีประกาศผลและมอบรางวัลพระราชทาน ในการประกวดผลงานชมรม TO BE NUMBER ONE ในชุมชนกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2564

                 นายแพทย์ชวินทร์ กล่าวว่า การที่โครงการ TO BE NUMBER ONE สามารถดำเนินการอย่างต่อเนื่องยาวนานมาจนย่างเข้าสู่ปีที่19 เป็นเพราะพระกรุณาธิคุณของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี  องค์ประธานโครงการ ที่ทรงทุ่มเทพระวรกายดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ด้วยพระวิริยะอย่างต่อเนื่อง ทรงเป็นศูนย์รวมที่ก่อให้เกิดความร่วมแรงร่วมใจของทุกภาคส่วน ในการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ มุ่งขยายพื้นที่บวกให้เยาวชน ได้ทำกิจกรรมที่สร้างสรรค์ภายใต้แนวคิด “เป็นหนึ่งได้โดยไม่พึ่งยาเสพติด”ไปพร้อมกับการบริหารจัดการและการบูรณาการงานด้านการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด

              ทั้งนี้การประกวดผลการดำเนินงานชมรม TO BE NUMBER ONE ในชุมชนกรุงเทพมหานคร เป็นกลยุทธ์การขับเคลื่อนและพัฒนางานภายใต้โครงการ TO BE NUMBER ONE กำหนดจัดขึ้นในระดับภาค และระดับประเทศเป็นประจำทุกปี สำหรับกรุงเทพมหานคร ในฐานะหนึ่งในหน่วยงานหลัก ในโครงการ TO BE NUMBER ONE ได้สนับสนุน และดำเนินงานโครงการมาโดยต่อเนื่อง ปัจจุบันมีจัดตั้งชมรม TO BE NUMBER ONE ในชุมชนต่างๆ ครอบคลุมพื้นที่ 50 เขต การจัดตั้งชมรมฯเพื่อเปิดพื้นที่บวกให้เยาวชนในชุมชนได้รวมตัวดำเนินกิจกรรมสร้างสรรค์ตามแนวคิด“โดยเยาวชน เพื่อเยาวชน” และในปี 2565 การดำเนินงานของกรุงเทพมหานครจะก้าวหน้าอีกขั้นหนึ่ง  นั่นคือจะเริ่มมีการดำเนินงาน และประเมิน “เขต TO BE NUMBER ONE” ซึ่งมีเกณฑ์การพิจารณาด้านการบริหารจัดการและการบูรณาการภาพรวมในพื้นที่

                   สำหรับการประกวดผลงาน ชมรม TO BE NUMBER ONE  ในชุมชนกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2564 มีชมรมที่เข้าร่วมประกวดทั้งสิ้น 52 ชมรม ผลการประกวดชมรมกลุ่มต้นแบบที่มีผลการดำเนินงานก้าวหน้า ด้านเครือข่าย การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเงินเข้าสู่การประกวดระดับประเทศ  5  แห่ง ได้แก่ ชุมชนหมู่บ้านเพิ่มสุข เขตลาดกระบัง,ชุมชนอ่อนนุช 40 ไร่ เขตประเวศ,ชุมชนสามแยกคลองหลอแหล เขตสะพานสูง,ชุมชนวัดสังฆราชา เขตลาดกระบัง,ชุมชนแจงร้อน เขตราษฎร์บูรณะ และกลุ่มดีเด่นที่ผ่านเกณฑ์เข้าสู่การประกวดระดับประเทศ 10 ชมรม ได้แก่ชุมชนบุญมาก  เขตราษฎร์บูรณะ,ชุมชนบ้านม้าเกาะล่าง เขตสะพานสูง,ชุมชนทัดชาวิลล่า เขตดอนเมือง,ชุมชนเฟื่องฟ้าวิลเลจ เขตคลองสามวา,ชุมชนทรัพย์เจริญ เขตหนองจอก,ชุมชนสหกรณ์เคหะสถานชุมชนบัวหลวง จำกัด เขตประเวศ,ชุมชนแย้มสรวล เขตพระโขนง,ชุมชนจินดาบำรุงพัฒนา เขตคันนายาว,ชุมชนวัดใหม่อมตรส เขตพระนคร,ชุมชนคลองบางพรานพัฒนา  เขตบางบอน


แชร์ข่าวนี้

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *