กรมอนามัยเปิดประชุมการกำกับ ติดตาม ประเมินผล การเปิดบ้านเปิดเมืองในสถานการณ์การระบาดโรคโควิด 19

แชร์ข่าวนี้

นายแพทย์สราวุฒิ บุญสุข รองอธิบดีกรมอนามัย เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการกำกับ ติดตาม และประเมินผล การเปิดบ้านเปิดเมืองในสถานการณ์การระบาด COVID-19 พร้อมมอบประกาศนียบัตรหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้บริหารระดับสูง ระดับอำเภอ (การส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพ และอนามัยสิ่งแวดล้อม) จำนวน 65 ราย ที่ผ่านการอบรมเพื่อยกระดับความรอบรู้ด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม อันจะนำไปสู่การพัฒนางานด้านสาธารณสุขในระดับพื้นที่อย่างยั่งยืน ณ โรงแรมเสม็ดแกรนด์วิว รีสอร์ท จังหวัดระยอง


แชร์ข่าวนี้

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น