สธ.เผยผลสำรวจภูมิคุ้มกันต่อโรคโควิด 19 ในคนไทยที่ยังไม่ได้รับวัคซีน

แชร์ข่าวนี้

 

​           นายแพทย์ศุภกิจ ศิริลักษณ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เปิดเผยว่า กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยสถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์และศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ 15 แห่ง ได้สำรวจภูมิคุ้มกันต่อโรคโควิด 19 ในประชากรไทย ที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีน และไม่มีประวัติเจ็บป่วยด้วยโรคโควิด 19 จำนวน 26,717 คน อายุตั้งแต่ 18 60 ปี เป็นเพศชายร้อยละ 48 เพศหญิง ร้อยละ 52  จาก 12 เขตสุขภาพ รวมกว่า 30 จังหวัด ยกเว้นเขตสุขภาพที่ 13 กรุงเทพมหานคร เนื่องจากมีการฉีดวัคซีนแล้ว เกินร้อยละ 100 โดยทำการสำรวจในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2564 ด้วยการเจาะเลือดเพื่อตรวจหาแอนติบอดีหรือภูมิคุ้มกัน ด้วยเครื่องมือทางห้องปฏิบัติการ เพื่อให้เกิดความแม่นยำ

 

ผลการสำรวจยกตามจำนวนตัวอย่างที่สุ่มเก็บจากจังหวัดใน 12 เขตสุขภาพ พบผู้ที่มีแอนติบอดีคิดเป็นร้อยละ ดังนี้

เขตสุขภาพที่ 1 ลำปาง ลำพูน พะเยาจำนวน 1,416 คน พบร้อยละ 0.4

เขตสุขภาพที่ 2 เพชรบูรณ์ พิษณุโลก จำนวน 1,431 คน พบร้อยละ 1.7

เขตสุขภาพที่ 3 นครสวรรค์ อุทัยธานีจำนวน 1,366 คน พบร้อยละ 0.4

เขตสุขภาพที่ 4 ปทุมธานี สิงห์บุรี จำนวน 1,382 คน พบร้อยละ 2.5

เขตสุขภาพที่ 5 กาญจนบุรี สมุทรสงครามจำนวน 1,084 คน พบร้อยละ 2.7

เขตสุขภาพที่ 6 ชลบุรี ตราด ฉะเชิงเทราจำนวน 2,517 คน พบร้อยละ 2.8

เขตสุขภาพที่ 7 ขอนแก่น กาฬสินธุ์ มหาสารคาม จำนวน 3,726 คน พบร้อยละ 1.2

เขตสุขภาพที่ 8 อุดรธานี สกลนคร บึงกาฬจำนวน 3,137 คน พบร้อยละ 0.9

เขตสุขภาพที่ 9 ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์จำนวน 4,084 คน พบร้อยละ 1.0

เขตสุขภาพที่ 10 ศรีสะเกษ อุบลราชธานี อำนาจเจริญ จำนวน 3,702 คน พบร้อยละ 0.5

เขตสุขภาพที่ 11 ชุมพร ระนอง นราธิวาสจำนวน 1,744 คน พบร้อยละ 1.1

เขตสุขภาพที่ 12 นราธิวาส สตูล จำนวน 1,128 คน พบร้อยละ 6.2

 

โดยผลจากการสำรวจแอนติบอดีในภาพรวมของ 12 เขตสุขภาพพบร้อยละ 1.4 จากการติดเชื้อโดยไม่รู้ตัว ขณะที่ข้อมูลการติดเชื้อที่ตรวจพบในระบบด้วยการตรวจ RT-PCR ตั้งแต่ 1 ธันวาคม 2563 26 ตุลาคม 2564 มีการติดเชื้อ 1,884,802 คน จากประชากรในประเทศ72,034,815 คน คิดเป็นอัตราการติดเชื้อร้อยละ2.6 และมีจำนวนผู้ได้รับวัคซีนครบโดสแล้วร้อยละ 54.7

 

 

นายแพทย์ศุภกิจ กล่าวต่ออีกว่า ภูมิคุ้มกันต่อโรคโควิด 19 จะเกิดขึ้นได้ด้วยการฉีดวัคซีน หรือเกิดจากการติดเชื้อเองโดยธรรมชาติ ขณะนี้ภาพรวมภูมิคุ้มกันทั้งประเทศจากการฉีดวัคซีนและติดเชื้อจนเกิดภูมิแล้วมีประมาณร้อยละ 58.7 ดังนั้นยังมีประชาชนอีกประมาณร้อยละ41.3 ที่ยังไม่มีภูมิคุ้มกัน จึงมีโอกาสที่จะติดเชื้อ และเกิดอาการรุนแรงที่อาจทำให้เสียชีวิตได้  ดังนั้นพื้นที่ ที่มีจำนวนประชาชนที่มีภูมิคุ้มกันยังไม่มาก จะต้องเร่งสร้างให้เกิดภูมิคุ้มกันให้ได้มากๆ ซึ่งวิธีที่ดีที่สุดคือ ต้องไปฉีดวัคซีนให้เยอะขึ้น ดังนั้นจึงขอให้พี่น้องประชาชนมาฉีดวัคซีน เพื่อให้เกิดความปลอดภัย


แชร์ข่าวนี้

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น