แล็บตรวจโควิด19 ในอาหารกรมวิทย์ฯ ผ่านการรับรองมาตรฐานสากล ISO/IEC 17025 : 2017
แห่งแรกของไทย สร้างความเชื่อมั่นอาหารไทยส่งออกต่างประเทศ

แชร์ข่าวนี้

     นายแพทย์ศุภกิจ ศิริลักษณ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด 19 ส่งผลให้แต่ละประเทศมีข้อกำหนดที่เข้มงวดโดยเฉพาะการเคลื่อนย้ายข้ามพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นคน สิ่งของ อาหารส่งออกไปยังบางประเทศต้องผ่านการตรวจหาเชื้อโควิด 19 ดังนั้น กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ซึ่งเป็นห้องปฏิบัติการอ้างอิงด้านการตรวจวิเคราะห์ของประเทศไทย มีความเชี่ยวชาญทั้งในด้านชันสูตรโรคและด้านการคุ้มครองผู้บริโภค จึงได้พัฒนาการตรวจวิเคราะห์สารพันธุกรรมไวรัสโคโรนา 2019 บนพื้นผิวบรรจุภัณฑ์อาหาร เช่น ถุงพลาสติก กระป๋อง กล่องกระดาษ เป็นต้น และในอาหาร เช่น ผัก ผลไม้ เนื้อสัตว์ อาหารทะเล ทั้งสด แช่เย็น แช่แข็ง รวมถึงน้ำบริโภคและน้ำแข็ง ด้วยวิธี Real time RT-PCR โดยเปิดให้บริการตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2563 เป็นต้นมา
ล่าสุดในเดือนพฤศจิกายน 2564 ห้องปฏิบัติการตรวจสารพันธุกรรมไวรัสโคโรนา 2019 ในอาหาร ของสำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล ISO/IEC 17025 : 2017 แห่งแรกของประเทศไทย จากสำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ ซึ่งการได้รับการรับรองความสามารถของห้องปฎิบัติการตรวจโควิด 19 ในอาหาร จะช่วยสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภค และช่วยสนับสนุนภาคการส่งออก โดยเฉพาะผู้ประกอบการส่งออกอาหารของไทย สามารถส่งออกอาหารไปยังต่างประเทศทั่วโลก ได้อย่างน่าเชื่อถือ
ทั้งนี้ผู้ประกอบการที่สนใจสามารถสอบถามข้อมูลการส่งตรวจวิเคราะห์ได้ที่ศูนย์รวมบริการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข โทรศัพท์ 0 2951 0000 ต่อ 99965, 99968 หรือ http://ossc.dmsc.moph.go.th

************************* 8 ธันวาคม 2564


แชร์ข่าวนี้

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น