กรมสุขภาพจิต จัดพิธีลงนามความบันทึกร่วมมือภายใต้ “โครงการ New life” ร่วมกับบริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) มุ่งเป้าขยายโอกาสที่ดีในการสร้างอาชีพแก่ผู้ป่วยจิตเวชให้ใช้ชีวิตอย่างเท่าเทียมและยั่งยืน

แชร์ข่าวนี้

          วันนี้ (13 ธันวาคม 2564) กรมสุขภาพจิต จัดพิธีลงนามความบันทึกร่วมมือภายใต้ “โครงการ New life” ร่วมกับบริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เพื่อบูรณาการความร่วมมือในการสร้างโอกาสทางอาชีพเพื่อผู้ป่วยจิตเวช สร้างความเท่าเทียมทางสังคม เปลี่ยนมุมมองสังคมเป็นด้านบวก เปลี่ยนภาพลักษณ์การเป็นภาระให้กลายเป็นหนึ่งในพลังสำคัญของสังคมและประเทศชาติอย่างเป็นรูปธรรม

รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ S__16859142-1024x796.jpg
แพทย์หญิงอัมพร เบญจพลพิทักษ์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวว่า ในการที่กรมสุขภาพจิต และบริษัทบางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ประสานความร่วมมือกันในครั้งนี้ เกิดจากจุดเริ่มต้นที่ทั้งสององค์กรมีเป้าหมายสำคัญที่ตรงกันประการหนึ่ง นั่นคือการสร้างความเป็นอยู่ที่ดีทั้งทางกายและทางใจให้กับประชาชนในสังคมอย่างเท่าเทียม โดยกลุ่มผู้ป่วยจิตเวชคือกลุ่มที่สำคัญที่สังคมและทุกภาคส่วนต้องเข้ามามีบทบาทในการสนับสนุนเพื่อให้มีรายได้และศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์มีคุณภาพชีวิตที่เท่าเทียม และเป็นการคืนผู้ป่วยกลับสู่สังคมได้อย่างภาคภูมิใจ

รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ S__16859145-1024x684.jpg
นายสมชัย เตชะวณิช ประธานเจ้าหน้าที่การตลาด และรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มธุรกิจการตลาด บริษัทบางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า บางจากฯ เป็นองค์กรที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาอย่างยั่งยืนในทุกมิติ ตั้งแต่ทรัพยากรมนุษย์ สิ่งแวดล้อม และสังคม และพร้อมที่จะใช้กระบวนการธุรกิจให้เป็นประโยชน์ ในครั้งนี้ จึงมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมสนับสนุนโครงการของ กรมสุขภาพจิต ด้วยการเปิดช่องทางและสร้างโอกาสการทำงานผ่านธุรกิจที่บางจากฯ มี ได้แก่ การรับผู้ป่วยเข้าฝึกเป็นพนักงานในสถานีบริการน้ำมันบางจาก หรือฝึกเป็นพนักงานของธุรกิจในเครือที่ประสบความสำเร็จอย่าง อินทนิล โดยลูกค้าผู้ใช้บริการมั่นใจในการทำงานของผู้ป่วย ที่สถานีบริการน้ำมัน และร้านอินทนิล โดยตั้งใจให้ โครงการ “New Life” สามารถบรรลุเป้าหมายในการสร้างโอกาส และคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับผู้ป่วยจิตเวช ให้สามารถกลับมาใช้ชีวิต และได้รับการยอมรับจากสังคมต่อไป

รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ S__16859146-1024x684.jpg
นายแพทย์ศิริศักดิ์ ธิติดิลกรัตน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีธัญญาและผู้ช่วยอธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวต่อว่า การผลักดันให้ผู้ป่วยจิตเวช ที่มีศักยภาพ ให้ได้มีโอกาสได้มีที่ยืนในสังคมอย่างเท่าเทียม สามารถพัฒนาตนเองเป็นพลังของครอบครัวและสังคม ได้อย่างภาคภูมิใจและมั่นใจ ไม่ถูกมองว่าเป็นภาระและดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างมีความสุขอย่างยั่งยืนนั้นเป็นพันธกิจที่โรงพยาบาลศรีธัญญาและโรงพยาบาลจิตเวชทุกแห่ง ได้ให้ความสำคัญควบคู่กับการส่งเสริม ป้องกัน บำบัดรักษาและฟื้นฟูสรรถภาพทางจิตเวช สร้างกระบวนการที่เกิดผลลัพธ์ที่ดีต่อผู้ป่วย เพื่อทำให้ผู้ป่วยได้รับโอกาสในสังคม มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มีรายได้เลี้ยงดูตนเองและครอบครัวได้ โรงพยาบาลศรีธัญญาและโรงพยาบาลจิตเวชทุกแห่ง ขอแสดงความชื่นชมในการที่บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นองค์กรแนวหน้าในระดับประเทศ ในด้านสถานีบริการน้ำมัน ธุรกิจร้านกาแฟอินทนิล และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องอื่นๆ เคียงคู่กับการดูแลสิ่งแวดล้อมและสังคมมุ่งสร้างความสมดุลระหว่างมูลค่าและคุณค่า ควบคู่กับการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น หันมาให้ความสำคัญกับผู้ป่วยจิตเวชเพื่อพัฒนาศักยภาพ สร้างโอกาส สร้างความสมดุล ภายใต้ “โครงการ New life” ซึ่งหมายถึง การให้ชีวิตใหม่ที่จะเติบโตไปพร้อมกับสังคม ไม่รู้สึกว่าตนเป็นภาระ และยังสามารถเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญให้สังคมก้าวต่อไปได้ทัดเทียมกับคนปกติ
กรมสุขภาพจิต และ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หวังเป็นอย่างยิ่งว่าร่วมมือครั้งนี้ จะเป็นการเริ่มต้นขับเคลื่อนสังคมเพื่อผู้ป่วยจิตเวชครั้งสำคัญจากทั้งสององค์กรในระดับประเทศที่จะร่วมมือกันดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรม ในการสร้างคน สร้างงาน สร้างโอกาส สร้างความสมดุล สร้างคุณค่าให้กับ ผู้ป่วยจิตเวชได้มีความเป็นอยู่ดีขึ้นอย่างเท่าเทียมในสังคมตามปณิธานของโครงการ New life ที่เล็งเห็นว่า ชีวิตใหม่เริ่มจากการผลักดันด้วยหัวใจ และแรงใจที่เปี่ยมพลัง ************* 13 ธันวาคม 2564


แชร์ข่าวนี้

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น