สสว. จับมือ กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เชื่อมโยงข้อมูลผ่านแพล็ตฟอร์มออนไลน์ SME Academy 365

แชร์ข่าวนี้

    นางลักขณา ตั้งจิตนบ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) กล่าวภายหลังการลงนามบันทึกความร่วมมือการเชื่อมโยงข้อมูลและเนื้อหาความรู้ผ่านแพล็ตฟอร์มออนไลน์ SME Academy 365 ระหว่าง สสว. และ กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุขว่า สสว. มีพันธกิจหลักในการ บูรณาการและผลักดันการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เพื่อให้วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสามารถเติบโตและแข่งขันได้ในระดับสากล
นางลักขณา กล่าวอีกว่า ที่ผ่านมา สสว. ได้ดำเนินการพัฒนาระบบ E-Learning Platform ที่เหมาะสมกับความหลากหลายของผู้ประกอบการเอสเอ็มอีในประเทศไทย รวมถึงการพัฒนาหลักสูตรออนไลน์ โดยมีเนื้อหาที่เป็นประเด็นสำคัญ และทันสมัยอย่างสม่ำเสมอ เพื่อสนองต่อความต้องการของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (MSME) ครอบคลุมในทุกมิติ
นอกจากนี้ ยังมีการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชน รวมถึงสถาบันการเงิน และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ในการเผยแพร่ข้อมูล องค์ความรู้ โครงการ กิจกรรม รวมถึงบริการต่างๆ ไปสู่ผู้ประกอบการ รวมถึงเป็นช่องทางในการเชื่อมต่อบริการระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชน

รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ IMG_7460-1024x683.jpg
    นางลักขณา เผยอีกว่า สสว. ร่วมกับกรมการแพทย์แผนไทยฯ ได้มีการจัดทำองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์สำหรับผู้ประกอบการ SME ซึ่งการเชื่อมโยง เนื้อหา หลักสูตร และองค์ความรู้ ระหว่าง สสว. ทำให้ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์สมุนไพร สามารถเข้าถึงองค์ความรู้ที่หลากหลายได้ง่าย และก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการส่งเสริมเอสเอ็มอี ด้วย ระบบ SME Academy 365 โดยผู้ประกอบการสามารถเรียนรู้ออนไลน์ ได้ที่ https://www.smeacademy365.com หรือ ดาวน์โหลด แอปพลิเคชั่น smeacademy365 ได้ทั้งระบบ Android และ iOS

รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ IMG_7414-1024x683.jpg
นายแพทย์ยงยศ ธรรมวุฒิ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เผยว่า กรมการแพทย์ แผนไทยฯ มีภารกิจสำคัญในการส่งเสริม สนับสนุน ผู้ประกอบการสมุนไพรในด้านต่างๆ รวมทั้งในด้านการพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์สมุนไพรด้วย ในฐานะที่เป็นกำลังสำคัญที่ช่วยพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ โดยได้สนับสนุนข้อมูล องค์ความรู้ด้านสมุนไพรทั้งทางวิทยาศาสตร์และองค์ความรู้ตามภูมิปัญญาของประเทศ การให้คำปรึกษาในการพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่มีคุณภาพทั้งการผลิต การจัดการ ด้านการตลาด และการประชาสัมพันธ์และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย และกรมการแพทย์แผนไทยฯ ยังมีการจัดกิจกรรม/โครงการ เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการสมุนไพรไทย รวมถึงบริการต่างๆ และข้อมูลที่เป็นประโยชน์เพื่อยกระดับผู้ประกอบการ SME โดยผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์สมุนไพรขอรับบริการเหล่านี้ได้ ณ ศูนย์ส่งเสริมผู้ประกอบการสมุนไพร อาคาร 3 ชั้น 3 กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข

นายแพทย์ยงยศ กล่าวอีกว่า “สำหรับการลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU)” ในครั้งนี้ นอกจาก กรมการแพทย์แผนไทยฯ จะสนับสนุนข้อมูล องค์ความรู้ โครงการ กิจกรรม และบริการต่าง ๆ เพื่อร่วมพัฒนาขีดความสามารถของผู้ประกอบการสมุนไพรไทยให้มีศักยภาพในการประกอบธุรกิจได้ และผู้ประกอบการสามารถเข้าถึงข้อมูลและรับบริการต่างๆ ได้อย่างสะดวกมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้กรมการแพทย์แผนไทยฯ ยังได้ร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องในการส่งเสริม สนับสนุน ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยให้ได้คุณภาพและมีมาตรฐานตามหลักสากลอีกด้วย

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ : เจริญไชย จารุกะกุล ส่วนสื่อสารองค์กร สสว.
โทร. 081 615 5450, 02 298 3201 อีเมล charoenchai@sme.go.th
ศูนย์ส่งเสริมผู้ประกอบการสมุนไพร (กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก)
โทรศัพท์ 02-591-7007 ต่อ 3303, 02-149-5609 อีเมล nph2.dtam@gmail.com


แชร์ข่าวนี้

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น