กรมควบคุมโรค ขอเผยแพร่ “พยากรณ์โรคและภัยสุขภาพรายสัปดาห์”
ฉบับที่ 45/2564 ประจำสัปดาห์ที่ 52 (วันที่ 26 ธ.ค. 64 – 1 ม.ค. 65)

แชร์ข่าวนี้

    จากการเฝ้าระวังของกรมควบคุมโรค สถานการณ์อุบัติเหตุทางถนนของประเทศไทย ข้อมูลการเฝ้าระวังระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ ของกระทรวงสาธารณสุข พบว่า ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 64 – 23 ธ.ค. 64 มีผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิต รวม 403,951 ราย ผู้บาดเจ็บ 396,625 ราย เสียชีวิต 7,326 ราย และในช่วงปีใหม่ 2564 ที่ผ่านมา ช่วงเฝ้าระวัง 7 วัน ระหว่างวันที่ 29 ธ.ค. 63 – 4 ม.ค. 64 มีผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิต รวม 26,364 ราย ผู้บาดเจ็บ 25,848 ราย เสียชีวิต 516 ราย โดยพาหนะที่เกิดเหตุมากที่สุด ได้แก่ จักรยานยนต์ (ร้อยละ 81.77) รองลงมา รถกระบะ (ร้อยละ 5.14) จังหวัดที่มีรายงานจำนวนผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตมากที่สุด ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ รองลงมา นครราชสีมา ขอนแก่น บุรีรัมย์ และเชียงราย และจากระบบรายงานการสอบสวนสาเหตุการบาดเจ็บจากการจราจรทางถนน (RTI) กรมควบคุมโรค ช่วงเวลาที่พบเหตุการณ์มากที่สุดในปี 2564 ได้แก่ เดือนมกราคม และเมษายน
“การพยากรณ์โรคและภัยสุขภาพประจำสัปดาห์นี้ คาดว่าในช่วงนี้มีโอกาสจะพบการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนเพิ่มขึ้น เนื่องจากเป็นช่วงที่ประชาชนกำลังเดินทางกลับภูมิลำเนาช่วงเทศกาลวันปีใหม่ 2565 และมีวันหยุดยาวต่อเนื่อง รวมถึงมีมาตรการกระตุ้นให้มีการท่องเที่ยวในประเทศมากขึ้น มีการโดยสารรถประจำทางหรือรถยนต์ส่วนตัวจำนวนมาก จึงเพิ่มโอกาสในการเกิดอุบัติเหตุสูงขึ้น กรมควบคุมโรค ขอแนะนำประชาชนให้เพิ่มความระมัดระวังในการเดินทางเป็นพิเศษ ดังนี้ 1.ตรวจสภาพรถให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน 2.คนขับต้องมีสภาพร่างกายแข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัวที่มีความเสี่ยงที่จะเกิดอาการขึ้นในระหว่างขับขี่พาหนะ เช่น หัวใจ ความดัน เบาหวาน ลมชัก เป็นต้น ควรพักผ่อนให้เพียงพอ 6-8 ชั่วโมง 3.งดดื่มแอลกอฮอล์ขณะขับขี่และโดยสารให้คาดเข็มขัดนิรภัยทั้งคนขับและผู้ร่วมเดินทาง 4.ขับรถด้วยความเร็วตามที่กฎหมายกำหนด เคารพกฎจราจร ไม่ใช้โทรศัพท์ขณะขับรถโดยเด็ดขาด 5.ผู้ใช้รถจักรยานยนต์สวมหมวกนิรภัยทั้งคนขับขี่และคนซ้อนท้าย 6.ควรศึกษาเส้นทางให้ดี ปฏิบัติตามป้ายเตือน หากขับรถระยะทางไกลอาจเกิดความเมื่อยล้า ควรหยุดพักหรือมีคนช่วยเปลี่ยนกันขับ เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร.1422”


ข้อมูลจาก : ทีม SAT / สำนักสื่อสารความเสี่ยงฯ กรมควบคุมโรค
วันที่ 27 ธันวาคม 2564


แชร์ข่าวนี้

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น