การประชุมคณะอนุกรรมการเร่งรัดยุติวัณโรค ครั้งที่ 1/2564 เพื่อมุ่งเน้นการขับเคลื่อนนโยบายการดำเนินงานวัณโรค ในการยุติปัญหาวัณโรคของประเทศไทย

แชร์ข่าวนี้

เมื่อวันที่ (21 ธันวาคม 2564) ที่ห้องประชุม 2 ชั้น 2 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์ธงชัย เลิศวิไลรัตนพงศ์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการเร่งรัดยุติวัณโรค ครั้งที่ 1/2564 เพื่อมุ่งเน้นการขับเคลื่อนนโยบายการดำเนินงานวัณโรคในการยุติปัญหาวัณโรคของประเทศไทย สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการระดับชาติด้านการต่อต้านวัณโรค

รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ 5-2-1024x681.jpg
ในการประชุมครั้งนี้ มีการรายงานความก้าวหน้าการขยายแผนปฏิบัติการระดับชาติด้านการต่อต้านวัณโรค ถึงปี 2565 และการจัดทำแผนปฏิบัติการระดับชาติด้านการต่อต้านวัณโรค ระยะที่ 2 (ปี 2566 – 2570) รวมทั้งความสำเร็จการยุติปัญหาวัณโรคของประเทศไทย โดยองค์การอนามัยโลก (WHO) ได้ประกาศให้ประเทศไทยพ้นจาก 1 ใน 14 ประเทศ ที่มีปัญหาวัณโรค วัณโรคดื้อยา และวัณโรคที่ติดเชื้อเอชไอวีสูง ทั้งนี้ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบแนวทางเร่งรัดการตรวจค้นหาผู้ป่วยวัณโรคแบบเข้มข้น ผู้ที่มีผลเอกซเรย์ผิดปกติเข้าได้กับวัณโรค ให้ตรวจวินิจฉัยด้วย Molecular testing ทุกราย และเพิ่มการรักษาผู้ป่วยวัณโรคดื้อยาด้วยสูตรยารับประทานระยะสั้น เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานวัณโรคต่อไป

*******************************
ข้อมูลจาก : กองวัณโรค กรมควบคุมโรค
วันที่ 27 ธันวาคม 2564


แชร์ข่าวนี้

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น