สธ. ร่วมกับกรมธนารักษ์ บ.ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์สร้างอาคารที่พักอาศัยบุคลากรสาธารณสุขทั่วประเทศ

แชร์ข่าวนี้

     กระทรวงสาธารณสุข กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง และบริษัทธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยบุคลากรสาธารณสุข และอาคารบริการอื่น ๆ

บนที่ดินของรัฐ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน สร้างขวัญและกำลังใจแก่บุคลากรสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขส่วนภูมิภาค
วันนี้ (4 มกราคม 2565) ที่สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี นายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ S__16597006-1024x682.jpg

รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ S__16597007-1024x682.jpg

พร้อมด้วย นายประภาศ คงเอียด อธิบดีกรมธนารักษ์ นายนาฬิกอติภัค แสงสนิท กรรมการผู้จัดการ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด (ธพส.) ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
“โครงการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยบุคลากรสาธารณสุข และอาคารบริการอื่นๆ บนที่ดินของรัฐ” ระหว่างกระทรวงสาธารณสุข กรมธนารักษ์ และบริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด

รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ S__16597004-1024x682.jpg
นายแพทย์เกียรติภูมิ กล่าวว่า กระทรวงสาธารณสุขเป็นหน่วยงานหลักในการจัดบริการด้านสาธารณสุข
แก่ประชาชนทั่วประเทศ ให้สามารถเข้าถึงบริการด้านสุขภาพได้อย่างทั่วถึงเท่าเทียมและมีคุณภาพ โดยในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่ผ่านมา กระทรวงสาธารณสุขได้รับอนุมัติให้บรรจุบุคลากรสาธารณสุขเป็นข้าราชการ ตามมติคณะรัฐมนตรี จำนวน 21,338 ราย ซึ่งมีความจำเป็นที่ต้องพักอาศัย
ในพื้นที่ของหน่วยบริการ เพื่อความรวดเร็วในการระดมกำลังกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน กระทรวงสาธารณสุขจึงลงนามความร่วมมือกับกรมธนารักษ์ และบริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด ดำเนินโครงการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยบุคลากรสาธารณสุข และอาคารบริการอื่นๆ บนที่ดินของรัฐ ในหน่วยงานสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขส่วนภูมิภาค เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเรื่องที่พักอาศัยและสร้างขวัญกำลังใจ รวมถึงความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของบุคลากร
นายแพทย์เกียรติภูมิ กล่าวต่อว่า กระทรวงสาธารณสุขได้มอบหมายให้ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด เป็นผู้ดำเนินการก่อสร้างโครงการ และกรมธนารักษ์ สนับสนุนให้เช่าที่ราชพัสดุ เพื่อทำการก่อสร้างอาคาร
ที่พักอาศัย (บางส่วน) ในแปลงที่มีความเหมาะสม ระยะเวลาเช่า 30 ปี โดยจะร่วมกันศึกษาความเป็นไปได้ (feasibility study) ในพื้นที่ทั่วประเทศ รวบรวมสรุปรายงาน และนำเสนอต่อคณะรัฐมนตรี เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป หากโครงการนี้ดำเนินการสำเร็จ จะเป็นต้นแบบความร่วมมือของทั้ง 3 หน่วยงาน และสร้างขวัญกำลังใจให้บุคลากรกระทรวงสาธารณสุขอย่างมาก
************************************** 4 มกราคม 2565


แชร์ข่าวนี้

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น