กรมสุขภาพจิต เปิดห้องฝึกบูรณาการประสาทความรู้สึกสำหรับเด็กทุกกลุ่มวัย พร้อมมอบของขวัญวันเด็กแด่เด็กคนพิเศษ

แชร์ข่าวนี้

วันนี้ (6 มกราคม 2565) กรมสุขภาพจิต เปิดห้องฝึกบูรณาการประสาทความรู้สึก สถาบันราชานุกูล เพื่อเสริมสร้างพัฒนาการและลดความบกพร่องด้านประสาทความรู้สึกในเด็กทุกกลุ่มวัย พร้อมร่วมมือกับภาคีเครือข่ายจัดถุงของขวัญวันเด็กแด่เด็กคนพิเศษที่อยู่ระหว่างการเข้ารับการรักษาและส่งเสริมพัฒนาการ หวังเสริมสร้างพลังใจให้แก่เด็กที่มีความบกพร่องทางพัฒนาการและสติปัญญา มุ่งช่วยลดปัญหาทางอารมณ์และสร้างกำลังใจให้กับผู้ปกครองในการใช้ชีวิตและดูแลลูกในช่วงสถานการณ์โรคระบาดนี้ได้

แพทย์หญิงอัมพร เบญจพลพิทักษ์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวว่า ห้องฝึกบูรณาการประสาทความรู้สึก หรือ Sensory Integration Room ที่ได้ดำเนินการเปิดวันนี้ จะเป็นประโยชน์ในการลดความบกพร่องของกระบวนการบูรณาการประสาทความรู้สึกในเด็ก ซึ่งความบกพร่องเหล่านี้เป็นสาเหตุของปัญหาต่าง ๆ เช่น เด็กดื้อต่อต้าน เด็กที่มีความเกียจคร้าน เด็กขี้อาย ที่อาจถูกมองข้ามไป โดยการฝึกบูรณาการประสาทความรู้สึกนี้จะสามารถช่วยแก้ปัญหาด้านสมาธิและการควบคุมตนเองได้ในรูปแบบของการทำกิจกรรมต่าง ๆ ในห้องฝึกการบูรณาการประสาทความรู้สึก ห้องฝึกนี้มีความพิเศษโดยมีการออกแบบและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้ในการฝึกที่มีความเฉพาะทาง เป็นการจัดสิ่งแวดล้อมเพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา เน้นการจัดพื้นที่ที่เป็นสัดส่วนตามลักษณะของเด็กและส่งเสริมการรับความรู้สึกพื้นฐาน ที่หลากหลาย ภายในพื้นที่บริการประกอบด้วย 1.ห้องสังเกตการณ์ เป็นส่วนรอคอยสำหรับผู้ปกครองและต้อนรับผู้ศึกษาดูงาน 2.ห้องประเมิน 3.ห้อง Adventure room เป็นห้องที่มีสีสันสดใสและอุปกรณ์ส่งเสริมการรับความรู้สึกพื้นฐานให้เกิดการเคลื่อนไหวเพื่อลดแรงขับที่มีมากเกินไปผ่านการเล่นเกมตามกติกา เพื่อเพิ่มการควบคุมตนเองและการทรงตัว 4.Snoezelen (white room) เป็นห้องแสดงสีเสียงที่นุ่มนวลอ่อนโยน ให้ความรู้สึกสงบสุขและผ่อนคลาย เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การฝึกด้านรับรู้ การเรียนรู้และสมาธิในการทำงาน และ 5.Optic music room เป็นห้องฝึกการวางแผนเคลื่อนไหวและการรับรู้ทางสายตา โดยใช้เกมและกิจกรรมดนตรีเป็นสื่อ เพื่อให้เด็กเกิดการพัฒนาด้านการรู้คิด การปรับตัวอย่างเหมาะสมในการเล่นและการเรียนรู้ในห้องเรียน

อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวเพิ่มเติมว่า ในวันนี้กรมสุขภาพจิตยังได้ร่วมกับภาคีเครือข่ายจัดถุงของขวัญวันเด็กแด่เด็กคนพิเศษที่อยู่ระหว่างการเข้ารับการรักษาและส่งเสริมพัฒนาการ หวังเสริมสร้างพลังใจให้แก่เด็กที่มีความบกพร่องทางพัฒนาการและสติปัญญา และเป็นกำลังใจให้ผู้ปกครองและผู้ดูแลฝ่าฟันวิกฤติการแพร่ระบาดของโควิด 19 ไปได้ ทั้งนี้ยังมีการจัดกิจกรรม ค่ายเสริมสร้างพลังรักฝ่าวิกฤต ภายใต้โครงการฝากใจ ให้เราดูแล ให้แก่ครอบครัวผู้ป่วยกลุ่มที่ได้เข้ารับการบำบัดรักษาและส่งเสริมพัฒนาการอย่างต่อเนื่อง ส่วนในด้านของการดูแลให้บริการฉีดวัคซีนคิด-19 สำหรับกลุ่มที่มีความบกพร่องทางพัฒนาการและสติปัญญานั้น กรมสุขภาพจิต ได้ดำเนินการไปทั้งสิ้นกว่า 30,000 ราย โดยเปิดให้ผู้รับบริการกลุ่มนี้สามารถเข้าถึงบริการได้อย่างสะดวกที่สุด
กรมสุขภาพจิตมีเป้าหมายในการบริการบำบัดรักษาและสร้างต้นแบบการให้บริการด้านการส่งเสริมพัฒนาการเด็กที่มีพัฒนาการล่าช้าและการส่งเสริมด้านสติปัญญาและอารมณ์ แบบครบวงจรและครอบคลุมตามสถานการณ์ปัญหาของเด็กที่พบในปัจจุบัน และควบคุมดูแลการโดยทีมสหวิชาชีพที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะ โดยเปิดให้บริการแก่เด็กที่มีความต้องการพิเศษและประชาชนทั่วไป ซึ่งผู้ที่สนใจสามารถติดต่อเข้ารับบริการได้ที่ สถาบันราชานุกูล 02 248 8900 ต่อ 70510 ในวันและเวลาทำการอีกด้วย


แชร์ข่าวนี้

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น