สปคม.เตรียมพร้อมทุกด้าน…รับมือหลังปีใหม่ ตรวจกลุ่มเสี่ยงเชิงรุกค้นหาผู้ติดเชื้อโควิดที่รวดเร็ว

แชร์ข่าวนี้

รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ 476956-1024x576.jpg

     สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง เตรียมพร้อมป้องกันและควบคุมการเกิดการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ภายหลังเทศกาลฉลองงานปีใหม่ ให้กับประชาชนกลุ่มเสี่ยงที่กลับเข้ามาทำงานในพื้นที่เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ทั้งด้านการตรวจค้นหาเชิงรุกในกลุ่มเสี่ยงที่สปคม.และจัดทีมจัดทีมปฏิบัติการเชิงรุกป้องกันและแก้ไขปัญหาโควิด-19 เชิงรุก( CCRTทีม)ทั้ง6 โซนร่วมกับกทม. ห้องปฏิบัติการสาธารณสุขที่มีศักยภาพทันสมัยตรวจหาสารพันธุกรรมของเชื้อไวรัส SARS-CoV-2 และโรคทางเดินหายใจ เตรียมพร้อมระบบการดูแลรักษาที่บ้าน การให้บริการฉีดวัคซีนและการจัดทำวัคซีนพลาสปอร์ ตามนโยบายของกรมควบคุมโรค

รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ 476967-461x1024.jpg

…นายแพทย์สุทัศน์ โชตนะพันธ์ ผู้อำนวยการสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง (สปคม.) เปิดเผยว่า สถานการณ์โรคติดเชื้อโคโรนาไวรัส 2019 (โควิด-19)หลังช่วงเทศกาลปีใหม่ มีแนวโน้มอาจพบผู้ติดเชื้อโควิด-19เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะเขตเมืองใหญ่และแหล่งท่องเที่ยว เนื่องจากมีกิจกรรมรวมกลุ่มเฉลิมฉลอง การเดินทางและท่องเที่ยวร่วมกันช่วงเทศกาล ดังนั้น เพื่อการเฝ้าระวัง ป้องกัน ตัดวงจรการแพร่ระบาดของโรค และควบคุมโรคได้รวดเร็ว ซึ่งที่ผ่านมาก่อนเทศกาลปีใหม่ สปคม.ได้จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ตรวจคัดกรองและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานทุกวันทำการ

รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ 476966.jpg
…นพ.สุทัศน์ กล่าวต่อไปว่า โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังเทศกาลปีใหม่ สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง ได้ดำเนินงานตามนโยบายของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เพื่อควบคุมโรคได้รวดเร็ว สำหรับประชาชนกลุ่มเสี่ยง ที่กลับเข้ามาทำงานในพื้นที่เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ภายหลังกลับจากฉลองงานปีใหม่ ดังนี้ 1) ด้านการตรวจค้นหาเชิงรุก บริการกลุ่มเสี่ยงที่สปคม. บางเขน กรุงเทพฯ ทั้งด้วยวิธี ATK ทราบผลภายใน 15 นาที และตรวจด้วยวิธี RT-PCR ทราบผลภายใน 1 วัน 2) ห้องปฏิบัติการสาธารณสุข (Public Health Lab) ที่มีศักยภาพสามารถให้บริการตรวจหาสารพันธุกรรมของเชื้อไวรัส SARS-CoV-2 , ตรวจหาสารพันธุกรรมของเชื้อก่อโรคทางเดินหายใจ 22 ชนิด และตรวจด้านภูมิคุ้มกันวิทยา (Anti-SARS-CoV-2) 3) จัดระบบการเฝ้าระวังค้นหาเชิงรุกในชุมชน (Set sentinel)ที่เป็นพื้นที่เสี่ยง เช่น เมื่อวันที่ 4 ม.ค.64 เฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโนรา 2019 จำนวน 2 แห่ง คือ การเคหะแห่งชาติ สำนักงานใหญ่ เขตบางกะปิ จำนวน 1,066 ราย และ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (สำนักงานใหญ่) ณ ธนาคารเพื่อการเกษตรฯ สำนักงานใหญ่ จำนวน 342 ราย หากพบเชื้อจะดำเนินการเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง 4) จัดทีมปฏิบัติการเชิงรุกป้องกันและแก้ไขปัญหาโควิด-19 เชิงรุก (Comprehensive Covid-19 Response Team หรือ CCRTทีม) ในพื้นที่ 6 โซนร่วมกับกรุงเทพมหานคร 5) ด้านการรักษา จัดระบบการดูแลรักษาที่บ้าน (Home Isolation)โยจัดแพทย์ พยาบาลและนักวิชาการพร้อมให้การดูแล รวมทั้งจัดเตรียมยารักษาผู้ป่วยโควิด-19 และกล่องยาช่วยชีวิต 6) การป้องกัน ได้จัดเตรียมเจ้าหน้าที่ให้ความรู้ คำแนะนำ ให้บริการฉีดวัคซีน และการจัดทำวัคซีนพลาสปอร์ต 7) จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ทางการแพทย์ที่พร้อมและเพียงพอ

รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ 476962-1024x576.jpg

รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ 476964-1024x768.jpg

รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ 476961_0-1024x768.jpg

…นพ.กล่าวย้ำว่า สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง ขอความร่วมมือประชาชนที่ไปร่วมงานเฉลิมฉลองเทศกาล ในพื้นที่เสี่ยง ให้เฝ้าสังเกตอาการตัวเอง 14 วัน เน้นทำงานที่บ้าน หากต้องกลับเข้าทำงานให้ตรวจ ATK อย่างสม่ำเสมอ และหากพบผลบวกจะได้รับการรักษาที่รวดเร็วและถูกต้อง รวมทั้งป้องกันตนเองสูงสุด เว้นระยะห่าง ล้างมือ สวมหน้ากากอนามัย โดยเข้มงวดทุกสถานที่ ทุกกิจกรรม ทุกโอกาส รับผิดชอบร่วมกันทั้งสังคม ตามมาตรการ COVID Free Setting จะช่วยลดการแพร่กระจายเชื้อและตัดวงจรการแพร่ระบาดได้
————————————
5 มกราคม 2564


แชร์ข่าวนี้

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น