“อนุทิน” เปิดอาคารโรงพยาบาลจักษุบ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร

แชร์ข่าวนี้

      รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เปิดโรงพยาบาลจักษุบ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร โรงพยาบาลตาแห่งแรกของประเทศที่ประชาชนร่วมกันสร้าง ดูแลผู้ป่วยโรคซับซ้อนทางตา พร้อมเป็นศูนย์รับส่งต่อโรคทางจักษุ และศูนย์รับส่งต่อการผ่าตัดเปลี่ยนกระจกตา ในเขตบริการสุขภาพที่ 5

รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ 1050514-1024x683.jpg

วันนี้ (13 มกราคม 2565) ที่โรงพยาบาลจักษุบ้านแพ้ว อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานพิธีเปิดอาคารโรงพยาบาลจักษุบ้านแพ้ว “Chance for sight ร่วมสร้างโอกาสในการมองเห็น” โดยมีนายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์ธนรักษ์ ผลิพัฒน์ ผู้ตรวจราชการเขตสุขภาพที่ 5 และคณะผู้บริหาร เข้าร่วมพิธี

รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ 1050532-1024x683.jpg

นายอนุทิน กล่าวว่า โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) มุ่งมั่นพัฒนางานด้านสาธารณสุข ให้มีศักยภาพในการดูแลประชาชนทั้งในเขตจังหวัดสมุทรสาครและจังหวัดใกล้เคียง ปัจจุบันมีแพทย์เฉพาะทางให้บริการครอบคลุมเกือบทุกสาขา อาทิ สูตินรีเวช, ศัลยกรรม, อายุรกรรม, กุมาร, โสต-สอ-นาสิก, ทันตกรรม, กระดูกและข้อ, จักษุ, จิตเวช เป็นต้น มีผู้ป่วยนอกเข้ามารับบริการเฉลี่ยวันละ 3,000 คน ได้รับความเชื่อมั่นจากประชาชนในการให้บริการและคุณภาพในการรักษา โดยเฉพาะด้านจักษุ ที่มีศักยภาพการ บริการอย่างครบวงจร และมีความเชี่ยวชาญจากประสบการณ์ในการออกหน่วยผ่าตัดตาเคลื่อนที่ในถิ่นทุรกันดาร กว่า 18 ปี ทำให้มีประชาชนเข้ารับบริการที่ศูนย์จักษุโรงพยาบาลบ้านแพ้วเฉลี่ยถึง 500 รายต่อวัน จึงมีการขยายบริการเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้รับบริการ ตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขที่ต้องการให้ประชาชนได้รับบริการด้านการแพทย์ที่มีคุณภาพใกล้บ้าน ลดแออัด ลดระยะเวลารอคอย

รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ 1050533-1024x682.jpg

“ขอชื่นชมโรงพยาบาลบ้านแพ้ว ที่มุ่งมั่นพัฒนางานด้านสาธารณสุข โดยเฉพาะความชำนาญและเชี่ยวชาญทางจักษุ เป็นที่ยอมรับและเชื่อมั่นจากประชาชน การช่วยให้ผู้ป่วยกลับมามีโอกาสมองเห็นและป้องกันไม่ให้เกิด
การสูญเสียการมองเห็น เป็นสิ่งสำคัญและช่วยสร้างชีวิตใหม่ที่ดี และขอขอบคุณผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านที่สนับสนุน
การสร้างอาคารแห่งนี้ในรูปแบบต่างๆ น้ำใจของทุกท่านจะเป็นพลังการให้ที่สามารถช่วยชีวิตผู้ป่วยได้อีกจำนวนมาก” นายอนุทินกล่าว

รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ 637420-1024x684.jpg

ด้านนายแพทย์พรเทพ พงศ์ทวิกร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) กล่าวต่อว่า สำหรับอาคารโรงพยาบาลจักษุบ้านแพ้ว เป็นโรงพยาบาลตาแห่งแรกของประเทศที่ประชาชนร่วมกันสร้างขึ้นในปี 2558 จากเงินบริจาคของประชาชนและการระดมทุนทอดผ้าป่ามหากุศล โดยได้รับพระเมตตาจากเจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงเป็นองค์อุปถัมภ์ในพิธีทอดผ้าป่ามหากุศล เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2562 โดยอาคารโรงพยาบาลจักษุบ้านแพ้ว เป็นอาคาร 9 ชั้น รองรับผู้ป่วยได้ไม่ต่ำกว่า 600 รายต่อวัน เฟส 1 เปิด ให้บริการแล้วเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2564 ให้บริการดูแลผู้ป่วยโรคซับซ้อนทางตา พร้อมเป็นศูนย์รับส่งต่อโรคทางจักษุและการผ่าตัดเปลี่ยนกระจกตา ในเขตบริการสุขภาพที่ 5 ประกอบด้วย แผนกผู้ป่วยนอกจักษุและคลินิกพิเศษจักษุ ตรวจรักษาโดยจักษุแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาต่างๆ อาทิ สาขาเฉพาะทางด้านกระจกตา จอประสาทตา และต้อหิน ด้านจักษุ เสริมสร้างและตบแต่ง ด้านประสาทจักษุ ด้านม่านตาอักเสบ ด้านกล้ามเนื้อตาและตาเขเด็ก รวมถึงห้องอุปกรณ์ พิเศษ ห้องเลเซอร์ และห้องหัตถการต่างๆ พร้อมเตรียมดำเนินการก่อสร้างเฟส 2
ให้เป็น “ศูนย์ผ่าตัดตา” ซึ่งปัจจุบันโรงพยาบาลมีห้องผ่าตัดตาเพียง 2 ห้องและจักษุแพทย์ 14 คน ขณะที่จำนวน
ผู้รอการผ่าตัดมีกว่า 5,000 รายต่อปี หากมีศูนย์ผ่าตัดตาและเครื่องมือแพทย์ที่ทันสมัยครบถ้วน จะสามารถช่วยเหลือผู้ป่วยได้มากถึง 1.6 หมื่นรายต่อปี

รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ 1050533-1024x682.jpg

ทั้งนี้ ประชาชนสามารถร่วมสร้างโอกาสในการมองเห็น (Chance for Sight) โดยบริจาคสมทบทุนสร้าง
ศูนย์ผ่าตัดตา โรงพยาบาลจักษุบ้านแพ้วได้ที่บัญชี โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) กองทุนเพื่อสร้างโรงพยาบาลจักษุบ้านแพ้ว ธนาคารกรุงไทย สาขาบ้านแพ้ว (ประเภทออมทรัพย์) เลขที่บัญชี 745-0-33317-1 (ใบเสร็จลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า) หรือสอบถามข้อมูลได้ที่ รพ.จักษุบ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร โทร.034-419-517
******************************* 13 มกราคม 2565


แชร์ข่าวนี้

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น