การประกวด ” TO BE NUMBER ONE IDOL” เดินหน้าสู่รุ่นที่ 12กับภารกิจเพื่อการเฟ้นหาเยาวชนต้นแบบเก่งและดี

แชร์ข่าวนี้

               การประกวด “TO BE NUMBER ONE IDOL” หรือ “เยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE” เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อสนองแนวพระดำริของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี องค์ประธานโครงการ TO BE NUMBER ONE ในการปลุกพลังสร้างกระแสความต้องการของเยาวชนที่จะเป็นคนเก่ง คนดีมีคุณภาพ เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพของสมาชิก TO BE NUMBER ONE ให้เป็นที่ยอมรับและมีคุณค่าต่อสังคมประเทศชาติ สามารถเป็นต้นแบบแก่เพื่อนๆ สมาชิก TO BE NUMBER ONE และกลุ่มเยาวชนทั่วไป โดยมีกรมสุขภาพจิตในฐานะเลขานุการโครงการ TO BE NUMBER ONE เป็นผู้ดำเนินการประกวด ให้ทุกจังหวัดเป็นผู้คัดเลือกเยาวชนเป็นตัวแทน เข้าร่วมประกวดในระดับภาคและระดับประเทศสำหรับปี2565 นี้ เป็นการประกวดเพื่อเฟ้นหาเยาวชนต้นแบบ…เก่งและดี สู่รุ่นที่ 12

             นพ.ชิโนรส ลี้สวัสดิ์ รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต  กล่าวในงานแถลงข่าว “การประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE (TO BE NUMBER ONE I DOL) รุ่นที่ 12 ประจำปี 2565” ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 13 มกราคม 2565 ณ MCC HALL ชั้น 4 เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ งามวงศ์วาน จังหวัดนนทบุรี ว่า ภาพของ TO BE NUMBER ONE ONE IDOL จะให้ทั้งนัยแห่งการเลียนแบบและการเรียนรู้ในแนวทางที่สร้างสรรค์เพื่อการเติบโตอย่างมีคุณภาพของเยาวชนไทย อันจะส่งผลให้สังคมและประเทศชาติมีทรัพยากรที่มีคุณภาพเป็นเยาวชนที่ปลอดภัยจากยาเสพติดในอนาคต ซึ่งการประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE ประจำปี 2565นี้ จะเข้าสู่ปีที่12

             จากการประกวดในปีที่ผ่านมาพบว่าเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE ที่ผ่านการคัดเลือกและเข้ารับการพัฒนาตามแนวทางของโครงการฯ ทุกคนล้วนมีพัฒนาการที่เด่นชัดเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการโดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านความคิดที่มีต่อสาธารณะ การได้ช่วยเหลือผู้อื่น การอยู่ร่วมกับผู้อื่นด้วยความเกื้อกูลกัน และรู้จักการวางแผนชีวิตต่อไปในอนาคตได้อย่างเหมาะสม นอกจากนี้เยาวชนกลุ่มนี้ยังได้อุทิศตนเป็นกำลังสำคัญของโครงการ ร่วมดำเนินกิจกรรมและถ่ายทอดประสบการณ์เป็นแบบอย่างให้กับเยาวชนทั่วประเทศ ก่อให้เกิดกระแสเก่งและดี TO BE NUMBER ONE อย่างกว้างขวาง ที่ผ่านมามีเยาวชน IDOLหลายคนที่ประสบความสำเร็จ และยังเป็นแรงบันดาลใจให้กับสมาชิกอื่นๆมุ่งพัฒนาตัวเองให้มีความเก่งความดีอีกด้วย บางคนก็เติบโตมามีอาชีพเป็นแพทย์  เป็นนักแสดงอย่างเช่น ตั้ม The Star ที่เป็นIDOLรุ่นที่ 2 และได้พัฒนาทักษะสามารถต่อยอดจนได้เป็นศิลปินและนักแสดงที่มีชื่อเสียง รวมทั้งศิลปินกลุ่ม 4 teen  IDOLรุ่นที่10 ที่สานต่อความฝัน จนปัจจุบันมีบทเพลง “จีบไม่เป็น” ออกมาให้พวกเราได้ฟังกัน

                  ด้านหม่อมหลวงยุพดี  ศิริวรรณ  เลขาธิการมูลนิธิ TO BE NUMBER ONE และที่ปรึกษาโครงการ TO BE NUMBER ONE กล่าวว่าการประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE ประจำปี 2565  จะจัดขึ้นระหว่างเดือนกุมภาพันธ์-พฤษภาคม2565 เพื่อการเฟ้นหาสุดยอดเยาวชนทั้ง 40 คนจากทั่วประเทศ โดยผู้ที่สามารถเข้าร่วมการประกวดต้องมีคุณสมบัติดังนี้คือ ต้องเป็นสมาชิก TO BE NUMBER ONE อายุระหว่าง 15-18 ปี เกรดเฉลี่ยผลการเรียนในปีที่ผ่านมาไม่ต่ำกว่า 2.75  มีความกตัญญูรู้คุณ ซื่อสัตย์ เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) มีจิตอาสา มีความสามารถพิเศษ เช่น การร้องเพลง การเต้น และมีบุคลิกภาพดี จากนั้นมีการเข้าเก็บตัวเพื่อพัฒนาทักษะด้านต่างๆเป็นเวลา 5 สัปดาห์ ไม่ว่าจะเป็นด้านวิชาการ,ด้านการร้องเพลง, ด้านการเต้น,ด้านการแสดง รวมถึงการพัฒนาบุคลิกภาพอย่างเหมาะสม และต้องผ่านการประกวดประชันความสามารถและพัฒนาการบนเวทีทุกวันเสาร์ โดยมีกรรมการ อาทิ คุณท็อป ดารณีนุช,คุณหลิว มนัสวี ,คุณชิน ชินวุฒ และกรรมการพิเศษแต่ละสัปดาห์ และสุดท้ายจะคัดเลือกสุดยอดเยาวชนจนเหลือ TO BE NUMBER ONE IDOL ระดับประเทศ 16 คน โดยประกวดรอบคัดเลือกระดับภาคใต้ ในวันเสาร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ศูนย์การค้าจังซีลอน จังหวัดภูเก็ต, ประกวดรอบคัดเลือกระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในวันเสาร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2565  ณ ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ โคราช จังหวัดนครราชสีมา, ประกวดรอบคัดเลือกระดับภาคกลางและตะวันออก ในวันเสาร์ที่ 5 มีนาคม 2565 ณ ศูนย์การค้าแปซิฟิค พาร์ค ศรีราชา จังหวัดชลบุรี, ประกวดรอบคัดเลือกระดับภาคเหนือ ในวันเสาร์ที่ 12 มีนาคม 2565 ณ อุทยานการค้ากาดสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่, ประกวดรอบคัดเลือกระดับกรุงเทพมหานคร ในวันเสาร์ที่ 19 มีนาคม 2565 ณ ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ ไลฟ์สโตร์ งามวงศ์วาน จังหวัดนนทบุรี  และประกวดรอบชนะเลิศระดับประเทศ ในวันเสาร์ที่ 7 พฤษภาคม 2565 ณ ศูนย์การค้าเจเจ มอลล์ เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร.

ทั้งนี้สามารถติดตามความเคลื่อนไหวได้ภายใต้ชื่อ “รายการ TO BE NUMBER ONE IDOL 12  DAILY HI-LIGHT”ได้ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย(ช่อง NBT) ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 15.05-15.30 น. เริ่มตั้งแต่วันที่ 4 เมษายน – 6 พฤษภาคม 2565 ซึ่งจะมีการจัดประกวดประจำสัปดาห์ ณ ศูนย์การค้าเจเจมอลล์ เขตจตุจักร กทม. เริ่มวันเสาร์ที่ 9,16,23,30 เมษายน 2565 LIVE CONCERT ออกอากาศสดทุกวันเสาร์ เวลา 21.30-23.30 น. ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย(ช่อง NBT) โดยทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จทอดพระเนตรและทรงร่วมแสดงคอนเสิร์ต และพระราชทานรางวัลแก่ผู้ชนะเลิศ  ในวันเสาร์ที่ 7  พฤษภาคม 2565 เวลา 19.00-21.00 น. ผู้ที่สนใจสามารถร่วมโหวตให้กำลังใจแก่เยาวชนผู้เข้าประกวดได้ที่ 1900-1900-94


แชร์ข่าวนี้

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น