“อนุทิน” คิกออฟฉีดวัคซีนโควิดเด็กอายุ 5-11 ปีใน 7 กลุ่มโรค

แชร์ข่าวนี้

รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ 648704-1-1024x683.jpg

รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ 648703-1024x683.jpg

“อนุทิน” คิกออฟฉีดวัคซีนโควิดเด็กอายุ 5-11 ปีใน 7 กลุ่มโรค

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เปิดบริการฉีดวัคซีนโควิด 19 สำหรับเด็กอายุ 5-11 ปี ที่มีโรคประจำตัว 7 กลุ่มโรคเป็นวันแรก ที่สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีเป็นไปตามความสมัครใจของผู้ปกครองและตามดุลยพินิจของกุมารแพทย์ ส่วนเด็กที่ไม่มีโรคประจำตัวจะฉีดที่โรงเรียนเป็นลำดับถัดไป
เผยไฟเซอร์เตรียมทยอยส่งวัคซีนเพิ่ม คาดได้ครบ 10 ล้านโดสเร็วขึ้น

รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ 648706-1024x683.jpg

วันนี้ (31 มกราคม 2565) ที่สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี กรุงเทพมหานคร นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วย นพ.ณรงค์ สายวงศ์
รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย และ นพ.อดิศัย ภัตตาตั้ง ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี ตรวจเยี่ยมการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 กลุ่มเด็กอายุ 5-11 ปีที่มีโรคประจำตัว 7 กลุ่มโรคเป็นวันแรก

รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ 4cce04v6age88kcg48.jpg

นายอนุทินกล่าวว่า ขณะนี้วัคซีนโควิด 19 ที่ได้รับอนุญาตจาก อย. ให้ฉีดในเด็กอายุ 5-11 ปี คือวัคซีน
ของไฟเซอร์ ที่ผลิตสำหรับเด็กอายุ 5-11 ปีโดยเฉพาะ เป็นขวดฝาสีส้ม จัดส่งล็อตแรก 3 แสนโดส ผ่านการตรวจรับรองรุ่นการผลิตจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์แล้ว จะส่งไปยังจุดฉีดวัคซีนทั่วประเทศต่อไป เบื้องต้นจะฉีด
ในเด็กอายุ 5-11 ปีที่มีโรคประจำตัว 7 กลุ่มโรคก่อน เพื่อป้องกันการเจ็บป่วยรุนแรงและเสียชีวิต ดำเนินการ
ในสถานพยาบาล ภายใต้ความสมัครใจของผู้ปกครองและการพิจารณาของกุมารแพทย์ผู้ดูแล โดยวันนี้ เริ่มฉีดให้กับเด็กอายุ 5 – 11 ปีที่มีโรคประจำตัว 7 กลุ่มโรค ณ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีเป็นแห่งแรก
ส่วนการฉีดในเด็กอายุ 5-11 ปีทั่วไป จะใช้ระบบโรงเรียนเป็นฐาน ไล่เรียงตามลำดับชั้นจากประถมศึกษา 6 ลงไป เหมือนที่เคยดำเนินการในนักเรียนชั้นมัธยมศึกษามาก่อน ทั้งนี้ การฉีดวัคซีนจะทำให้เด็กมีภูมิคุ้มกันต่อโรคโควิด 19 และสามารถกลับสู่ระบบการศึกษาที่โรงเรียน ซึ่งจะเป็นการกระตุ้นพัฒนาการและทักษะทางสังคมต่อไป

นายอนุทินกล่าวว่า วันนี้เป็นการฉีดครั้งแรกหลังได้รับวัคซีนเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ซึ่งประเทศไทยสั่งวัคซีน
สูตรเด็ก 10 ล้านโดส เดิมจะเข้ามาสัปดาห์ละ 3 แสนโดส ใช้เวลาประมาณ 3 เดือนจึงส่งครบ แต่ผู้บริหารของ
ไฟเซอร์แจ้งว่ายินดีทยอยส่งวัคซีนให้มากขึ้น โดยขอตรวจสอบในระบบก่อนเพื่อแก้ไขสัญญากับกรมควบคุมโรค คาดว่าจะทำให้ได้รับวัคซีนครบเร็วขึ้น ได้ให้กรมควบคุมโรคเร่งประสานงาน และให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมการแพทย์ กรมอนามัย สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เตรียมความพร้อมการฉีดวัคซีนในเด็ก ทั้งนี้ ขอให้ความมั่นใจต่อพ่อแม่ผู้ปกครองว่า วัคซีนมีมาตรฐานและความปลอดภัย อาการข้างเคียงอาจเกิดขึ้นได้ แต่ไม่อันตราย หากสามารถฉีดวัคซีนครอบคลุมประชากรทุกช่วงวัยได้มากขึ้น ประเทศก็จะปลอดภัยเพิ่มขึ้น

ด้าน นพ.ณรงค์ สายวงศ์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า รัฐบาลและกระทรวงสาธารณสุข
ให้ความสำคัญกับการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันต่อโรคโควิด 19 ในทุกช่วงวัย ซึ่งที่ผ่านมากลุ่มเด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี
ยังไม่มีวัคซีนที่ผ่านการขึ้นทะเบียนมาก่อน แต่เมื่อมีวัคซีนที่ได้รับการขึ้นทะเบียนให้ฉีดในกลุ่มอายุ 5-11 ปีได้
และมีการนำเข้าวัคซีนมาแล้ว จึงดำเนินการฉีดวัคซีนในเด็กอายุ 5-11 ปีที่มีโรคประจำตัว 7 กลุ่มโรคก่อน
เพราะแม้การติดเชื้อโควิด 19 ในเด็กส่วนใหญ่จะไม่มีอาการหรือมีอาการเล็กน้อย แต่เด็กที่มีโรคประจำตัวจะมีความเสี่ยงอาการรุนแรงและเสียชีวิตได้

รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง

นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า โรคประจำตัว 7 กลุ่มโรคในเด็กอายุ 5-11 ปี ได้แก่ 1.โรคอ้วน ที่มีภาวะทางเดินหายใจอุดกั้น 2.โรคทางเดินหายใจเรื้อรัง รวมทั้งหอบหืดที่มีอาการปานกลางหรือรุนแรง 3.โรคหัวใจและหลอดเลือดสมอง 4.โรคไตวายเรื้อรัง 5.โรคมะเร็งและภาวะภูมิคุ้มกันต่ำ 6.โรคเบาหวาน และ 7.กลุ่มโรคพันธุกรรม รวมทั้งกลุ่มอาการดาวน์ เด็กที่มีภาวะบกพร่องทางระบบประสาทอย่างรุนแรง และเด็ก
ที่มีพัฒนาการล่าช้า ทั้งนี้ ประเทศไทยมีเด็กอายุ 5 -11 ปี ประมาณ 5.8 ล้านคน จำนวนนี้อยู่ใน 7 กลุ่มโรคประมาณ 9 แสนคน และสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีดูแลผู้ป่วยเด็กกลุ่มนี้ประมาณ 4 พันคน ซึ่งการฉีดวัคซีนในวันนี้มีเด็กที่ผู้ปกครองสมัครใจให้เข้ารับวัคซีน ทั้งสิ้น 100 คน โดยจะฉีดวัคซีนไฟเซอร์สูตรสำหรับเด็ก
2 เข็ม ห่างกันอย่างน้อย 3-12 สัปดาห์ ตามดุลยพินิจของกุมารแพทย์ โดยพิจารณาจากประวัติ อาการ และ
ข้อควรระวังต่างๆ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยสูงสุด

 

*********************************** 31 มกราคม 2565


แชร์ข่าวนี้

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น