กรมวิทย์ฯ เปิดให้บริการทดสอบหน้ากากอนามัยทางการแพทย์

แชร์ข่าวนี้

กรมวิทย์ฯ เปิดให้บริการทดสอบหน้ากากอนามัยทางการแพทย์

รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ %E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B8%AD%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%94%E0%B8%B5_-1024x767.jpg
นายแพทย์ศุภกิจ ศิริลักษณ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวว่า หน้ากากอนามัยทางการแพทย์ใช้ครั้งเดียว จัดเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์ โดยผู้ผลิตและผู้นำเข้าจะต้องได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ก่อนจำหน่าย นอกจากนี้กระทรวงอุตสาหกรรมได้ประกาศให้หน้ากากอนามัยทางการแพทย์ เป็นสินค้าควบคุมตามมาตรฐาน มอก. ดังนั้นเพื่อคุ้มครองประชาชนผู้บริโภคให้ได้รับผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพมาตรฐาน กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จึงได้พัฒนาห้องปฏิบัติการเครื่องมือแพทย์ เพื่อให้บริการทดสอบหน้ากากอนามัยทางการแพทย์ครบทุกรายการตามมาตรฐานของประเทศไทย (มอก.) และมาตรฐานสากล (ASTM) เพื่อให้ผู้ผลิตหน้ากากอนามัยในประเทศมีห้องปฏิบัติการอ้างอิงในประเทศที่รองรับการทดสอบมาตรฐานได้ ทั้งนี้เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบจากห้องปฏิบัติการในต่างประเทศ และส่งเสริมให้ผู้ผลิตหน้ากากอนามัย ของประเทศมีความสามารถในการแข่งขันในอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ตามยุทธศาสตร์สร้างความสามารถในการแข่งขัน ของประเทศ


นายแพทย์ศุภกิจ กล่าวต่อว่า สำหรับรายการทดสอบที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยสำนักสำนักรังสีและเครื่องมือแพทย์ และสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข ได้เปิดให้บริการทดสอบหน้ากากอนามัยทางการแพทย์ มีหัวข้อคุณลักษณะ ดังนี้
รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ S__63856673-879x1024.jpg
ประสิทธิภาพการกรองแบคทีเรีย เป็นการทดสอบเพื่อแสดงถึงความสามารถในการกรองอนุภาคของแบคทีเรียก่อโรค ซึ่งมีขนาดอนุภาคเฉลี่ย 3 ± 0.3 ไมครอน
ความแตกต่างของความดัน เป็นการวัดแรงต้าน ในการหายใจผ่านหน้ากากอนามัย เพื่อแสดงถึงความสะดวกในการหายใจ ค่าความแตกต่างของความดันยิ่งต่ำยิ่งทำให้หายใจได้ง่าย
ประสิทธิภาพการกรองอนุภาคขนาด 0.1 ไมครอน เป็นการทดสอบเพื่อแสดงถึงความสามารถในการกรองอนุภาคขนาด 0.1 ไมครอน
การลามไฟ เป็นการทดสอบเพื่อประเมินความเร็ว ในการลามไฟ ซึ่งหน้ากากอนามัยที่มีความปลอดภัยจะต้องเผาไหม้ช้า (CLASS 1 ≥ 3.5 วินาที)

รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ S__63856664-1001x1024.jpg

ความต้านของเหลวซึมผ่าน เป็นการทดสอบเพื่อแสดง
ถึงความสามารถในการป้องกันการซึมผ่านของเหลวจากชั้นนอก
ถึงชั้นในของหน้ากากอนามัย โดยใช้เลือดสังเคราะห์เป็นของเหลว
ในการทดสอบการซึมผ่านที่ความดัน 80 มิลลิเมตรปรอท(mmHg)
(ระดับที่1), 120 mmHg (ระดับที่2) และ160 mmHg (ระดับที่3)
การระคายเคือง เป็นการทดสอบเพื่อตรวจการระคายเคืองทางผิวหนังของหน้ากากอนามัย
การแพ้ทางผิวหนัง เป็นการทดสอบเพื่อตรวจการกระตุ้นการเกิดการแพ้ทางผิวหนังของหน้ากากอนามัย
“ผู้ประกอบการสามารถสอบถามรายละเอียดการส่งตัวอย่างหน้ากากอนามัยทางการแพทย์ เพื่อทดสอบประสิทธิภาพ ได้ที่สำนักรังสีและเครื่องมือแพทย์ และสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี โทรศัพท์ 0 2589 9850-8 ต่อ 99954, 99955 และ 99419, 98482” นายแพทย์ศุภกิจ กล่าว
************************** 1 กุมภาพันธ์ 2565


แชร์ข่าวนี้

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น