จ.สมุทรปราการ ค้นหาผู้ป่วยโรคโควิด 19 เชิงรุก โดยรถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัยพระราชทานอย่างทั่วถึง เท่าเทียม ทั้งประชาชนคนไทย ทุกกลุ่มวัย และแรงงานต่างชาติ

แชร์ข่าวนี้

ผวจ.สมุทรปราการเข้มมาตรการเฝ้าระวัง คัดกรอง ป้องกัน และควบคุมโรคโควิด 19 พร้อมเน้นย้ำหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมดูแลทั้งคนไทย และชาวต่างชาติที่อยู่ในพื้นที่ โดยจัดให้มีการตรวจคัดกรองเชิงรุกค้นหาผู้ป่วยโรคโควิด 19 ในชุมชน โดยรถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัยพระราชทาน เพื่อแยกผู้ป่วยออกจากประชาชนทั่วไป นำเข้าสู่ระบบการรักษาได้เร็ว และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565 นายวันชัย  คงเกษม  ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการเผยหลังเป็นประธาน
เปิดงานโครงการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) โดยรถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัย
พระราชทาน และการดำเนินงานเชิงรุกในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ ณ เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย อำเภอพระประแดง


จังหวัดสมุทรปราการว่า ขอน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พระราชทานรถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัยพระราชทาน ทำให้สามารถคัดกรอง ป้องกัน และควบคุมการระบาดของโรคโควิด 19 ในชุมชนได้อย่างรวดเร็ว เข้าถึง และเท่าเทียม ปัจจุบันจังหวัดสมุทรปราการพบผู้ติดเชื้อโดยเริ่มมีการกระจายเป็นกลุ่มก้อนในชุมชน และโรงงานอุตสาหกรรม โดยพบผู้ติดเชื้อในโรงงาน จำนวน 17 แห่ง (อำเภอเมือง 7 แห่ง , พระประแดง 3 แห่ง , บางเสาธง 3 แห่ง , พระสมุทรเจดีย์ 2 แห่ง และบางพลี 2 แห่ง)  อย่างไรก็ตามจังหวัด สามารถควบคุมโรคได้ดี ไม่มีการระบาดต่อเนื่อง และมีเตียงในโรงพยาบาลรองรับผู้ป่วยเพียงพอ ทั้งนี้ ได้สั่งการเน้นย้ำหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เตรียมความพร้อมในการดูแลประชาชนทุกหมู่เหล่าที่พักอาศัย และทำงานในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ นอกจากนี้ ทางจังหวัดยังได้จัดให้มีการตรวจคัดกรองเชิงรุกหาผู้ป่วยโรคโควิด 19 โดยรถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัยพระราชทาน ร่วมกับโครงการจิตอาสาพระราชทานสำนักงานใหญ่ และภาคีเครือข่าย ทั้งภาครัฐ และเอกชน เพื่อแยกผู้ป่วยออกจากประชาชนทั่วไป นำเข้าสู่ระบบการรักษาได้เร็ว และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

นายแพทย์นเรศฤทธิ์  ขัดธะสีมา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ กล่าวเพิ่มเติมกรณีมีการเตรียมความพร้อมระบบบริการสุขภาพให้พร้อมรับสถานการณ์โรคโควิด 19 ทั้งการคัดกรองเชิงรุกในคนไทย และแรงงานต่างชาติว่า การค้นหาผู้สัมผัสโรค การป้องกัน และควบคุมการระบาดของโรคโควิด 19 รวมทั้งการดูแลรักษา และส่งต่อผู้ป่วยอย่างเป็นระบบ ตลอดจนดำเนินการฉีดวัคซีนให้กลุ่มเสี่ยงครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายเสี่ยงสูง และประชาชนทั่วไป รวมถึงกลุ่มเด็กนักเรียน ในภาพรวมสามารถฉีดวัคซีนได้วันละ20,000 กว่าโดส ในส่วนพื้นที่สีฟ้า ขณะนี้มีการเร่งรัด
ฉีดวัคซีนเข็มที่ 4 ให้กับเจ้าหน้าที่แล้ว โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 25 มกราคม 2565 ที่ผ่านมา เป้าหมาย 25,000 คน ขณะนี้ฉีดวัคซีนได้ 6,472 ราย (ร้อยละ 25.88) และขอเน้นย้ำให้ประชาชนเว้นระยะห่าง สวมหน้ากากอนามัย และหมั่นล้างมือ

ด้าน ดร.พาหุรัตน์  คงเมือง  ทัยสุวรรณ์  ผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการโครงการพระราชดำริ โครงการเฉลิมพระเกียรติ และโครงการที่เกี่ยวเนื่องกับพระบรมวงศานุวงศ์ กรมควบคุมโรค เผยว่า พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ ทรงห่วงใยพสกนิกรชาวไทย โดยเฉพาะเรื่องสุขอนามัย ซึ่งในช่วงการระบาดของโรคโควิด 19 กระทรวงสาธารณสุขได้รับพระราชทานรถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัย ทั้งหมด 37 คัน และรถพ่วง 6 คัน พร้อมทั้งมอบหมายให้กรมควบคุมโรคกระจายให้สำนักงานป้องกันควบคุมโรคทั่วประเทศ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูแล และใช้ประโยชน์ในการคัดกรองค้นหาผู้ป่วยโควิด 19 เชิงรุกในพื้นที่ต่อไป


แชร์ข่าวนี้

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น