สธ. ร่วมกับภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชน เอาใจวัยรุ่น เปิดตัวไลน์ “Teen Club คลับวัยทีน
ที่เดียวจบครบทุกเรื่อง”

แชร์ข่าวนี้

สธ. ร่วมกับภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชน เอาใจวัยรุ่น เปิดตัวไลน์ “Teen Club คลับวัยทีน
ที่เดียวจบครบทุกเรื่อง”

​กระทรวงสาธารณสุข เปิดตัว Line Official Teen Club คลับวัยทีน ที่เดียวจบครบทุกเรื่อง ขับเคลื่อนผ่าน
ภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อส่งเสริมให้วัยรุ่นมีความรอบรู้ด้านสุขภาพ และส่งเสริมการเข้าถึงบริการ
ด้านสุขภาพและอนามัยการเจริญพันธุ์ที่สอดคล้องกับความต้องการของวัยรุ่น หวังเป็นคลังข้อมูลสำหรับวัยรุ่นใช้ปรึกษาปัญหาหรือรับข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพและอนามัยการเจริญพันธุ์

รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ S__43188297-1024x681.jpg
วันนี้ (9 กุมภาพันธ์ 2565) ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวภายหลัง
เป็นประธานในการแถลงข่าวและเปิดตัว Line Official Teen club ณ โรงแรมทีเคพาเลซ แอนด์ คอนเวเนชัน กรุงเทพมหานคร ว่า จากการประชุมคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2563 มีมติเห็นชอบให้มีการบูรณาการ Line Official Teen Club ในการสร้างความรอบรู้ ดูแล ช่วยเหลือและส่งต่อเพื่อให้วัยรุ่นได้รับบริการที่เหมาะสมด้านการศึกษา สุขภาพ และสวัสดิการสังคม โดยหน่วยงานหลัก ประกอบด้วย กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงแรงงาน กระทรวงมหาดไทย กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ภายใต้ยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2559 เพื่อร่วมกันผลักดันและขยายผลไปสู่กลุ่มเป้าหมายวัยรุ่น และเยาวชนอย่างทั่วถึง คลอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย เพราะข้อมูลจากกองยุทธศาสตร์และแผนงาน กระทรวงสาธารณสุข ปี 2563 พบว่า การตั้งครรภ์ในวัยรุ่นเป็นปัญหาสำคัญด้านอนามัยการเจริญพันธุ์ มีหญิงอายุต่ำกว่า 20 ปี คลอดบุตรจำนวน 57,857 คน โดยเฉลี่ยคลอดวันละ 159 คน ซึ่งการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นเป็นปัญหาใหญ่ในหลายมิติ เช่น ด้านสภาพสังคม ด้านพัฒนาการทางร่างกายที่เข้าสู่วัยรุ่นที่เร็วขึ้น การขาดความรู้ในเรื่องเพศวิถีศึกษา รวมถึงการไม่สามารถเข้าถึงบริการสุขภาพที่เป็นมิตร ตลอดจนการมีทัศนคติในเชิงลบที่สังคมไทยมีต่อเรื่องเพศวิถีศึกษา
“ทั้งนี้ ในปี 2565 Line Official Teen club จะเป็นอีกช่องทางที่จะช่วยให้วัยรุ่นเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและความรู้ ด้านสุขภาพและอนามัยการเจริญพันธุ์ และเป็นการยกระดับความรอบรู้ด้านสุขภาพ ลดพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศที่นำไปสู่ปัญหาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ โรคเอดส์ และการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ในวัยรุ่น และยังเป็นช่องทางการเข้าถึงบริการสุขภาพและอนามัยการเจริญพันธุ์ที่ตอบสนองปัญหาและความต้องการของวัยรุ่นอย่างเป็นส่วนตัว” รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าว

รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ S__43188299-1024x786.jpg
ทางด้าน นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย กล่าวเพิ่มเติมว่า Line Official Teen Club จะช่วยป้องกันปัญหาให้แก่วัยรุ่นได้ ดังนี้ 1) กรณีวัยรุ่นที่ยังไม่เคยมีเพศสัมพันธ์ จะเป็นคลังความรู้และแหล่งให้คำปรึกษา ด้านเพศวิถีศึกษา รวมทั้งหลีกเลี่ยงการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร เพื่อให้วัยรุ่นกลุ่มนี้มีเพศสัมพันธ์เมื่อถึงเวลา
ที่เหมาะสม อันจะเป็นการป้องกันปัญหาการท้องไม่พร้อม และการทำแท้งไม่ปลอดภัย 2) กรณีวัยรุ่นกลุ่มที่เคย
มีเพศสัมพันธ์ จะเป็นคลังความรู้ แหล่งให้คำปรึกษา และเป็นจุดเชื่อมต่อวัยรุ่นให้สามารถเข้าถึงบริการด้านอนามัย
การเจริญพันธุ์ที่เหมาะสมในเรื่องการคุมกำเนิด และการวางแผนครอบครัว 3) กรณีวัยรุ่นกลุ่มที่มีปัญหาตั้งครรภ์ ไม่พึงประสงค์ จะเป็นคลังความรู้ แหล่งให้คำปรึกษา และเป็นจุดเชื่อมต่อวัยรุ่นให้สามารถเข้าถึงบริการยุติการตั้งครรภ์
ที่ปลอดภัย และลดปัญหาอัตราตายในมารดาจากการทำแท้งไม่ปลอดภัยได้ สำหรับช่องทางการใช้งาน สามารถเพิ่มเพื่อนด้วยการสแกนผ่าน QR Code , Add Line ID: @teen_club หรือลิงก์ http://line.me/R/ti/p/@teen_club
QR Code Line Official Teen Club กรมอนามัย/ 9 กุมภาพันธ์ 2565


แชร์ข่าวนี้

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น