กรมการแพทย์แผนไทยฯ จับมือภาคีเครือข่าย ให้ความรู้ประชาชน เรื่อง ศาสตร์การแพทย์แผนจีน รักษาผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง เพื่อเป็นทางเลือกให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

แชร์ข่าวนี้

กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก จับมือกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) และคลินิกการประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนจีนหัวเฉียว จัดอบรมให้ความรู้ประชาชนเรื่องการรักษาโรคหลอดเลือดสมองด้วยศาสตร์การแพทย์แผนจีน ซึ่งกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ สปสช.ได้จัดบริการฝังเข็มรักษาผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองระยะฟื้นฟูร่วมกับการดูแลผู้ป่วยระยะกลาง (IMC) ในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ให้กับประชาชนสามารถเข้ารับบริการ ในหน่วยบริการสาธารณสุขของรัฐทั่วประเทศ เป็นที่เรียบร้อยแล้วตั้งแต่ปีงบประมาณพ.ศ. 2564 ที่ผ่านมา
นายแพทย์ธิติ แสวงธรรม รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กล่าวภายหลังพิธีเปิด การอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการแพทย์แผนจีน สำหรับประชาชน เรื่อง“การรักษาโรคหลอดเลือดสมองด้วยศาสตร์การแพทย์แผนจีน”ผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Cloud Meetings) ว่า การแพทย์แผนจีนได้เข้ามามีบทบาทร่วมกับการแพทย์แผนตะวันตกและการแพทย์แผนไทยในการดูแลสุขภาพของคนไทยมากว่า 200 ปี มีแนวโน้มของการพัฒนาและเป็นที่ยอมรับมากขึ้นในปัจจุบัน ในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 สถาบันการแพทย์ไทย-จีน กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกได้ร่วมมือกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) และ คลินิกการประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนจีนหัวเฉียว จัดอบรม ให้ความรู้กับประชาชน เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจในศาสตร์การแพทย์แผนจีน โดยเฉพาะการรักษาโรคหลอดเลือดสมองด้วยศาสตร์การแพทย์แผนจีน และสิทธิประโยชน์การฝังเข็มรักษาผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองระยะฟื้นฟู ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ซึ่งเป็นทางเลือกหนึ่งสำหรับประชาชนที่ป่วยด้วยโรคหลอดเลือดสมอง
จากข้อมูลอัตราการเสียชีวิตด้วยโรคหลอดเลือดสมองในประเทศไทยมีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง และทุกกลุ่มอายุ โดยเฉพาะผู้สูงอายุ การฝังเข็มร่วมรักษาในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองจะช่วยลดอัตราการเสียชีวิตหรือทุพพลภาพลง สามารถ ลดอัตราการนอนโรงพยาบาล รวมถึงลดค่าใช้จ่ายทางสุขภาพสำหรับครอบครัว เพิ่มคุณภาพชีวิตให้ผู้ป่วย และสามารถกลับไปใช้ชีวิตร่วมกับบุคคลในครอบครัว และสังคมได้เป็นอย่างดี ทำให้ลดภาระค่าใช้จ่ายของประเทศในการแก้ปัญหาดังกล่าว
สำหรับประชาชนผู้สนใจสามารถเข้ารับบริการได้ที่โรงพยาบาลต่างๆ ที่ทำการขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการ ของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ในเขตบริการสุขภาพทั้ง 13 แห่งทั่วประเทศ และสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สถาบันการแพทย์ไทย-จีน กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เบอร์โทร 0 2149 5676 และสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สายด่วน สปสช. 1330

…………………………………………….11 กุมภาพันธ์ 2565……………………………………..


แชร์ข่าวนี้

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น