กรมควบคุมโรค สานความร่วมมือสถานทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย สนับสนุนงานวิจัยและการศึกษาต่อที่ฝรั่งเศส เสริมสร้างความมั่นคงสุขภาพทั้งสองประเทศ

แชร์ข่าวนี้

กรมควบคุมโรค สานความร่วมมือสถานทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย สนับสนุนงานวิจัยและการศึกษาต่อที่ฝรั่งเศส เสริมสร้างความมั่นคงสุขภาพทั้งสองประเทศ

กรมควบคุมโรค ประชุมร่วมผู้แทนสถานทูตฝรั่งเศส เพื่อประสานความร่วมมือด้านการศึกษาและสาธารณสุข ผู้แทนทั้งสองประเทศเห็นพ้องสนับสนุนการทำวิจัย ทุนแลกเปลี่ยน/ศึกษาต่อใน 3 โครงการ เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงทางสุขภาพของประชาชนทั้งสองประเทศ

รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ 310809.jpg
เมื่อวันที่ (11 กุมภาพันธ์ 2565) นายแพทย์โสภณ เอี่ยมศิริถาวร รองอธิบดีกรมควบคุมโรค ประชุมหารือกับนายกิโยม ดา ผู้ช่วยทูตฝ่ายความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์ และอุดมศึกษาและผู้แทนจากสถานเอกอัครทูตสาธารณรัฐฝรั่งเศสประจำประเทศไทย ที่สำนักงานความร่วมมือระหว่างประเทศ เพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านวิชาการ เช่น การศึกษาต่อและการวิจัยของบุคลากรกรมควบคุมโรค โดยมีสัตวแพทย์หญิงเสาวพักตร์ ฮิ้นจ้อย ผู้อำนวยการสำนักงานความร่วมมือระหว่างประเทศ นายยุทธพงษ์ เกียรติยุทธชาติ ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล และผู้แทนจากศูนย์ประสานงานสุขภาพหนึ่งเดียว กรมควบคุมโรค เข้าร่วมประชุมด้วย
นายแพทย์โสภณ กล่าวว่า ประเทศไทยและฝรั่งเศสมีความร่วมมือที่แน่นแฟ้นในหลายด้าน เช่น ด้านการศึกษา และด้านสาธารณสุข อาทิ สุขภาพหนึ่งเดียว หรือ One Health และมีแผนจะสนับสนุนนักเรียนและบุคลากรภาครัฐไปศึกษาต่อด้วยทุนแลกเปลี่ยนด้านวิชาการและวัฒนธรรมของทั้งสองประเทศ ล่าสุดจัดประชุม High Level France- Thailand One Health Meeting ในรูปแบบออนไลน์ เพื่อผลักดันให้เกิดความร่วมมือระหว่างผู้นำทางภาครัฐ ในการดำเนินงานด้านสุขภาพหนึ่งเดียว ในทุกภาคส่วนทุกระดับ รวมถึงกระตุ้นให้เกิดความตระหนักในสังคมเกี่ยวกับการนำหลักการสุขภาพหนึ่งเดียวมาประยุกต์ใช้ในการควบคุมโรค และภัยสุขภาพ
นายแพทย์โสภณ กล่าวอีกว่า ผู้แทนสถานทูตฝรั่งเศสยินดีให้การสนับสนุนบุคลากรของกรมควบคุมโรคเพื่อไปศึกษาและต่อยอดการวิจัย ณ สาธารณรัฐฝรั่งเศสในอนาคตภายใต้ 3 โครงการ ได้แก่ 1) Franco-Thai Scholarship program 2) Junior Research Fellowship program และ 3) Franco-Thai joint research program (PHC SIAM) และจะหารือกับผู้เกี่ยวข้องต่อไป โดยตอนท้ายของการประชุมได้เน้นย้ำถึงเป้าหมายความร่วมมือของทั้งประเทศในการพัฒนาด้านสาธารณสุข การศึกษาเกี่ยวกับโรคและภัยสุขภาพ เพื่อเพิ่มความมั่นคงทางสุขภาพของประชาชนทั้งสองประเทศ

************************************
ข้อมูลจาก : สำนักงานความร่วมมือระหว่างประเทศ/กองบริหารทรัพยากรบุคคล/กองโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565


แชร์ข่าวนี้

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น