จ.แพร่ เทศบาลตำบลป่าแมต จัดกิจกรรม Big Cleaning Day ปรับปรุงสิ่งแวดล้อมในชุมชน

แชร์ข่าวนี้

จ.แพร่ เทศบาลตำบลป่าแมต จัดกิจกรรม Big Cleaning Day ปรับปรุงสิ่งแวดล้อมในชุมชน

 ศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) เทศบาลตำบลป่าแมต อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ นายสุภวัฒน์  ศุภศิริ นายกเทศมนตรีตำบลป่าแมต และคณะผู้บริหาร พร้อมด้วยปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกอง หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล หัวหน้าฝ่าย ข้าราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่ ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล ร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day ตามที่อำเภอเมืองแพร่ ได้กำหนดจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในโอกาสวันจักรี ในวันพุธ ที่ 6 เมษายน 2565 ซึ่งมีผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสา ณ บริเวณวัดสุพรรณ หมู่ที่ 12 ตำบลป่าแมต อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ และกิจกรรม Big Cleaning Day โดยร่วมกันทำความสะอาดปรับปรุงสิ่งแวดล้อมในชุมชน ริมถนนสองข้างทางตั้งแต่สะพานมหาโพธิ์ จนถึงบริเวณลานโพธิ์ข้างวัดสุพรรณ เพื่อให้การดำเนินงานปรับปรุงสิ่งแวดล้อมทำความสะอาดชุมชนในเขตเทศบาลตำบลป่าแมต

นายสุภวัฒน์  ศุภศิริ กล่าวว่า วันนี้ทางเทศบาลตำบลป่าแมต นำโดยคณะผู้บริหาร พร้อมด้วยนายเจริญ สิทธิศร ปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกอง หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล หัวหน้าฝ่าย ข้าราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่ ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล ได้ร่วมกัน จัดกิจกรรม Big Cleaning Day ทั้งนี้ตามที่อำเภอเมืองแพร่ ได้กำหนดจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในโอกาสวันจักรี ในวันพุธ ที่ 6 เมษายน 2565 โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสา ณ บริเวณวัดสุพรรณ หมู่ที่ 12 ตำบลป่าแมต อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ และกิจกรรม Big Cleaning Day ร่วมกันทำความสะอาดปรับปรุงสิ่งแวดล้อมในชุมชน ริมถนนสองข้างทางตั้งแต่สะพานมหาโพธิ์ จนถึงบริเวณลานโพธิ์ข้างวัดสุพรรณ เพื่อให้การดำเนินงานปรับปรุงสิ่งแวดล้อมทำความสะอาดชุมชนในเขตเทศบาลตำบลป่าแมตเป็นไปตามวัตถุประสงค์ การดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ ชุมชนเกิดความสะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อยดี ทุกคนมีความสุขในการทำกิจกรรมจิตอาสาในวันนี้เป็นอย่างมาก

ภาพ-ข่าว ธีรพงษ์ ธงออน/แพร่


แชร์ข่าวนี้

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น