DEK SITI SPU เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง เข้าร่วมโครงการ CFBEP

แชร์ข่าวนี้

กศึกษาคณะสหวิทยาการ เทคโนโลยีและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยศรีปทุม (SITI SPU)  เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง ได้มีโอกาสเข้าร่วมการอบรม โครงการการเสริมสร้างศักยภาพผู้ประกอบการและทายาทสินค้าวัฒนธรรม (CFBEP) เพื่อพัฒนาทุนทางวัฒนธรรมในสินค้าไทยให้เกิดความยั่งยืน โดยมีทีมวิทยากรผู้เชี่ยวชาญทั้งภาครัฐและเอกชน มาร่วมถ่ายทอดความรู้ด้านการเสริมสร้างศักยภาพและการต่อยอดยกระดับสินค้า อีกทั้งยังมีการแลกเปลี่ยนความรู้เรื่องภูมิปัญญาวัฒนธรรมท้องถิ่นระหว่างผู้ประกอบการและเยาวชน ณ โรงแรมไอบิส สไตล์ รัชดา กรุงเทพมหานคร เมื่อเร็วๆนี้

#SPU #มหาวิทยาลัยศรีปทุม #DEK65 #dekสหวิทยาการฯ #SITISPU #คณะสหวิทยาการเทคโนโลยีและนวัตกรรม


แชร์ข่าวนี้

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น