กรมสุขภาพจิตห่วงความเชื่อในสิ่งเหนือธรรมชาติทำประชาชนเสี่ยงต่อปัญหาสุขภาพ เร่งสร้างความเข้าใจประชาชนให้เข้าถึงวิธีแก้ปัญหาที่เป็นวิทยาศาสตร์

แชร์ข่าวนี้

        วันนี้ (11 พฤษภาคม 2565) กรมสุขภาพจิตชี้ความเชื่อในสิ่งเหนือธรรมชาติเป็นสิ่งที่พบเห็นได้เป็นระยะ  ห่วงใยประชาชนกลุ่มเปราะบางที่ยังเข้าไม่ถึงช่องทางความช่วยเหลือด้านสุขภาพที่ถูกต้อง เร่งสร้างความเข้าใจกับประชาชนและชุมชนใกล้เคียงหวังเพิ่มการเข้าถึงบริการสุขภาพที่เป็นวิทยาศาสตร์มากขึ้น

จากเหตุการณ์ผู้อ้างตนเป็นเจ้าสำนักพระบิดา ถ่ายทอดความเชื่อในการกินอยู่กับสิ่งปฏิกูล จนนำไปสู่การร้องเรียน และมีการสำรวจจับกุมโดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองในช่วงที่ผ่านมา นายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้มอบหมายให้ทีมงานสาธารณสุขลงตรวจสอบและให้ข้อมูลการดูแลช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน ทั้งในด้านการปกป้องคุ้มครองผู้หลงเชื่อจากปัญหาสุขภาพและการให้ข้อมูลความรู้ที่ถูกต้อง รวมถึงการดูแลสุขภาพกายและสุขภาพใจผู้เกี่ยวข้อง

       แพทย์หญิงอัมพร เบญจพลพิทักษ์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวว่า รูปแบบความเชื่อในสิ่งเหนือธรรมชาติที่ไม่เป็นวิทยาศาสตร์สามารถพบได้ในบางกลุ่มบุคคลเป็นระยะๆ มักมีส่วนเกี่ยวข้องกับกลุ่มผู้มีความทุกข์ ขาดความหวังหรือพลังใจในการจัดการปัญหาชีวิต หรืออยู่ในภาวะวิกฤตที่ทำให้เกิดความเครียดหรือความสับสน นอกจากนี้ ยังมีสาเหตุจากวัฒนธรรมความเชื่อเฉพาะถิ่น ซึ่งอาจมีมิติของไสยศาสตร์เข้ามาเกี่ยวข้อง รวมทั้งยังอาจได้รับอิทธิพลจากครอบครัว เพื่อนฝูง หรือคนรอบข้าง ทำให้เกิดความเชื่อที่ฝังรากลึกและขยายวงกว้างขึ้นได้ เป็นบทบาทสำคัญที่ทีมกรมสุขภาพจิตต้องเร่งสร้างความเชื่อมั่น ให้ความรู้ความเข้าใจให้ประชาชนเข้าถึงทางเลือกในการแก้ปัญหาสุขภาพที่เป็นวิทยาศาสตร์ รวมถึงการประเมินด้านสุขภาพจิตและจิตเวช เพราะผู้เกี่ยวข้องบางส่วนอาจมีความเสี่ยงต่อปัญหาสุขภาพจิตที่ยังไม่ได้รับการประเมินและดูแลรักษา เป็นโอกาสในการดูแลและช่วยให้กลุ่มเสี่ยงดังกล่าวเข้าถึงการดูแลรักษาต่อไป

       แพทย์หญิงอัมพร เบญจพลพิทักษ์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวเพิ่มเติมว่า ประชาชนที่ได้รับทราบข่าว อาจมีปฏิกิริยาแตกต่างกันไป หากเกิดความรู้สึกด้านลบ แนะนำให้ลดการเสพสื่อที่เกี่ยวข้อง และใช้เป็นโอกาสในการเรียนรู้ความแตกต่างหลากหลายในสังคมเพื่อตัดสินใจเลือกวิธีการดูแลสุขภาพกายและใจที่ถูกต้องเหมาะสมกับตนเอง หากสงสัยหรือต้องการข้อมูลเกี่ยวกับสถานพยาบาลด้านจิตใจใกล้บ้าน สามารถติดต่อสถานพยาบาลในสังกัดกรมสุขภาพจิตผ่าน Line ID: @DMHConnect

     ************* 11  พฤษภาคม  2565


แชร์ข่าวนี้

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น