โครงการพัฒนาความเป็นเลิศทางการแพทย์สู่ประชาชนในส่วนภูมิภาค “ยกระดับสุขภาพประชาชน โดยการผ่าตัดทางกล้องระบบทางเดินปัสสาวะส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 5” ณ โรงพยาบาลอุดรธานี
(5th Outbound MIS Urology)

แชร์ข่าวนี้

โครงการพัฒนาความเป็นเลิศทางการแพทย์สู่ประชาชนในส่วนภูมิภาค “ยกระดับสุขภาพประชาชน โดยการผ่าตัดทางกล้องระบบทางเดินปัสสาวะส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 5” ณ โรงพยาบาลอุดรธานี
(5th Outbound MIS Urology)

รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ 1427534-768x1024.jpg

ศูนย์ความเป็นเลิศเฉพาะทางด้านการผ่าตัดทางกล้อง สาขาศัลยศาสตร์ทางเดินปัสสาวะ โรงพยาบาลราชวิถี (MIS Urology – Rajavithi) นำโดย นพ.วรพจน์ ชุณหคล้าย หัวหน้างานทางเดินปัสสาวะ และ ผศ.พิเศษ นพ.ธเนศ ไทยดำรงค์ นายแพทย์เชี่ยวชาญ งานศัลยศาสตร์ทางเดินปัสสาวะ กลุ่มงานศัลยศาสตร์ โรงพยาบาลราชวิถี ได้รับเชิญเป็นวิทยากรสอนแสดงการผ่าตัดผ่านกล้องในระบบทางเดินปัสสาวะ Transurethral Anatomical Enucleation of Prostate (TUAEP) และ supermini PCNL ในระหว่างวันที่ 11 – 13 พฤษภาคม 2565 ณ โรงพยาบาลอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี โดยมี พญ.ฤทัย วรรธนวินิจ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุดรธานี และ นพ.วรวิทย์ อินทนู หัวหน้าหน่วยศัลยกรรม ให้เกียรติเปิดการประชุม นพ.ธวัช ธรรมบวร หัวหน้างานศัลยศาสตร์ยูโร , นพ.จิรวัฒน์ ตีระเดชะวาทย์ , นพ.ประวีณ ทับแสง และ นพ.ตรีรัตน์ อมรพรเจริญให้การต้อนรับ พร้อมเข้าร่วมชมการสอนแสดงการผ่าตัดในครั้งนี้ อีกทั้ง ได้มีการถ่ายทอดการบรรยายผ่านระบบ zoom ไปยังจังหวัดใกล้เคียง และ โรงพยาบาลมโหสถ เวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว อีกด้วย


รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ 1427535-1024x775.jpg

การผ่าตัดแผลเล็กบาดเจ็บน้อย (minimally invasive surgery)ในการรักษาภาวะต่อมลูกหมากโตซึ่งพบบ่อยในผู้สูงอายุเพศชาย ซึ่งส่งผลต่อคุณภาพชีวิตในสังคมผู้สูงอายุปัจจุบัน โดยเทคนิคใหม่ในการคว้านต่อมลูกหมาก TUAEP จะช่วยให้ปัสสาวะได้คล่อง ลดภาวะการเสียเลือดในการผ่าตัด ถือเป็นวิธีการรักษาที่ทำให้ผู้ป่วยฟื้นตัวได้ดีหลังการผ่าตัด ส่วนการผ่าตัด supermini PCNL เป็นหนึ่งในวิธีการรักษานิ่วที่ไตโดยใช้กล้องขนาดเล็กเจาะผ่านผิวหนังร่วมกับการใช้ LASER สลายนิ่ว ทำให้เสียเลือดน้อย ฟื้นตัวได้เร็ว ทั้งนี้ นิ่วยังคงเป็นปัญหาโรคในระบบทางเดินปัสสาวะที่พบบ่อยในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สำหรับการสอนแสดงผ่าตัด TUAEP และ supermini PCNL ในครั้งนี้ถือว่าการผ่าตัดสำเร็จลุล่วงด้วยดี และเป็นครั้งแรกของศัลยแพทย์ระบบทางเดินปัสสาวะโรงพยาบาลอุดรธานี ที่ผ่าตัด TUAEP และ supermini PCNL สำเร็จ อีกด้วย

สำหรับศูนย์ความเป็นเลิศเฉพาะทางด้านผ่าตัดทางกล้อง สาขาศัลยศาสตร์ทางเดินปัสสาวะ โรงพยาบาลราชวิถี ถือเป็นหน่วยงานหลักในสังกัดกรมการแพทย์ ที่มีความเชี่ยวชาญด้านการผ่าตัดทางกล้องในระดับประเทศ และชั้นนำของภูมิภาคอาเซียนในการรักษาโรคที่ยุ่งยากซับซ้อน

โดยการสาธิตการผ่าตัดในครั้งนี้ ได้นำนโยบายแนวคิดความเชี่ยวชาญขั้นสูงสู่ภูมิภาค โดยมีความสอดคล้องกับความต้องการ และปัญหาของพื้นที่ เพื่อยกระดับมาตรฐานการรักษาสำหรับประชาชนในภูมิภาค โดยเน้นการดำเนินงานที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง กระจายความรู้ความเชี่ยวชาญไปสู่ภูมิภาค เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ห่างไกลได้รับบริการทางการแพทย์เฉพาะทางได้อย่างเท่าเทียม สามารถเข้าถึงการบริการอย่างครอบคลุม และปลอดภัย ดังปณิธานของกรมการแพทย์

#ทำดีที่สุดเพื่อทุกชีวิต

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=314710850844986&id=100069182200543


แชร์ข่าวนี้

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น