ผู้แทนพระองค์ เปิดการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 30

แชร์ข่าวนี้

ู้แทนพระองค์ เปิดการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 30

รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ timeline_20220622_112300-1024x683.jpg
วันนี้ (22 มิถุนายน 2565) เวลา 10.00 น. ที่โรงแรมแกรนด์ ริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี โปรดให้ คุณหญิงลักษณาจันทร เลาหพันธุ์ รองประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ เป็นผู้แทนพระองค์ เปิดการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 30 ประจำปีงบประมาณ 2565 ภายใต้หัวข้อ “80 ปี : วิทยาศาสตร์การแพทย์และการสร้างเครือข่ายเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (80 Years : Medical Sciences and Networking for Sustainable Development) ซึ่งกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ มูลนิธิกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 22-24 มิถุนายน 2565 โดยมี ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วย นายแพทย์ธงชัย กีรติหัตถยากร รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์ศุภกิจ ศิริลักษณ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ นางจุรีภรณ์ บุญวงศ์วิโรจน์ รองประธานกรรมการมูลนิธิกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ร่วมต้อนรับผู้แทนพระองค์

รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ timeline_20220622_112245-1024x742.jpg
โอกาสนี้ ผู้แทนพระองค์ มอบโล่รางวัลแก่ผู้ที่ได้รับรางวัลนักวิทยาศาสตร์การแพทย์เกียรติยศ, นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ดีเด่นนักวิทยาศาสตร์การแพทย์รุ่นใหม่, รางวัล DMSc Award จำนวน 3 ราย ประกอบด้วย รางวัลชนะเลิศประเภทงานวิจัยและพัฒนาทางวิทยาศาสตร์การแพทย์, รางวัลชนะเลิศประเภทหนังสือ/ตำราทางวิทยาศาสตร์การแพทย์, รางวัลชนะเลิศประเภทการพัฒนาบริการหรือการพัฒนาคุณภาพบริการทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ และมอบโล่ที่ระลึกแก่ผู้มีอุปการคุณในการจัดประชุม จำนวน 2 ราย
ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เป็นหน่วยงาน ด้านวิชาการที่มุ่งเน้นทำงานวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และการสาธารณสุข เพื่อให้ได้องค์ความรู้และเทคโนโลยี ที่เหมาะสมในการเสริมสร้างสุขภาพที่ดีแก่ประชาชน และสนับสนุนการแก้ไขปัญหาสาธารณสุขของประเทศ โดยดำเนินงานร่วมกับหน่วยงานวิจัยต่างๆ รวมถึงเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐและเอกชนภายในประเทศและต่างประเทศ

รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ timeline_20220622_112242-1024x682.jpg
ในปีนี้กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ร่วมกับ มูลนิธิกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จัดการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 30 ขึ้น เพื่อเป็นเวทีนำเสนอผลงานวิชาการแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์และข้อคิดเห็น เพื่อพัฒนางาน ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมทั้งเป็นการเผยแพร่ผลงานวิชาการด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และการสาธารณสุขให้แพร่หลาย สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้กว้างขวาง ภายในงานมีการบรรยาย การเสวนาของวิทยากรรับเชิญทั้งจากต่างประเทศและภายในประเทศ การอภิปรายกลุ่ม การจัดนิทรรศการ การเสนอผลงานวิจัยในรูปแบบการบรรยายและการแสดงโปสเตอร์ รวมทั้งสิ้น 264 เรื่อง มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้ง Onsite และ Online โดยไม่เสียค่าลงทะเบียน ประมาณ 1,000 คน
นายแพทย์ศุภกิจ ศิริลักษณ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวต่อว่า สำหรับรางวัลนักวิทยาศาสตร์การแพทย์เกียรติยศ ประจำปี 2565 ได้แก่ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.พิไลพันธ์ พุธวัฒนะ ที่ปรึกษาศูนย์วิจัยพัฒนานวัตกรรม คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล และรางวัล DMSc Award จำนวน 3 รางวัล ประกอบด้วย รางวัลชนะเลิศประเภทงานวิจัยและพัฒนา ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้แก่ รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ปีติ ธุวจิตต์ ภาควิชาวิทยาภูมิคุ้มกัน คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง ความสามารถในการวินิจฉัยมะเร็งท่อน้ำดีของการตรวจหมู่เมทิลในดีเอ็นเอในตัวอย่างเซลล์จากการส่องกล้อง, รางวัลชนะเลิศประเภทหนังสือ/ตำราทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้แก่ รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ฑิตพงษ์ ส่งแสง ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง ตำราโรคสมองขาดเลือดเฉียบพลัน และรางวัลชนะเลิศประเภทการพัฒนาบริการหรือการพัฒนาคุณภาพบริการทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้แก่ นางสาวสกาลิน ไตรศิริวาณิชย์ สถาบันชีววัตถุ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เรื่อง การพัฒนางานควบคุมคุณภาพวัคซีนโควิด 19 ในสถานการณ์ฉุกเฉิน และตรวจระดับภูมิคุ้มกันต่อโควิด 19 สนับสนุนการวิจัยพัฒนาการผลิตวัคซีนโควิด 19 ของประเทศ เพื่อการพึ่งพาตนเอง ในภาวะเร่งด่วน
ทั้งนี้ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจรับฟังการบรรยายได้ทาง Facebook Live เพจกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์, เพจประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์, เพจกองแผนงานและวิชาการ และเพจสำนักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์” นายแพทย์ศุภกิจ กล่าว
****************** 22 มิถุนายน 2565


แชร์ข่าวนี้

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *