ปลัด สธ. กำชับหน่วยงานในสังกัด บูรณาการดำเนินการตามแผนงานป้องกันการใช้กัญชา
ผิดประเภทและเกินขนาด

แชร์ข่าวนี้

ปลัด สธ. กำชับหน่วยงานในสังกัด บูรณาการดำเนินการตามแผนงานป้องกันการใช้กัญชา
ผิดประเภทและเกินขนาด

รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ S__65421326-1024x683.jpg

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งติดตามการดำเนินงานตามระบบที่วางไว้ 4 ด้าน คือการส่งเสริมการใช้ทางการแพทย์ ให้ความรู้แก่ประชาชน, การเฝ้าระวัง ป้องกัน, การดูแลรักษาพยาบาล และ
การกำกับติดตามผลการขับเคลื่อนตามมาตรการที่กำหนด เพื่อคุ้มครองความปลอดภัยของผู้บริโภค

รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ S__65421318-1024x683.jpg

วันนี้ (24 มิถุนายน 2565) ที่กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี นายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการติดตามผลการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องระบุชื่อยาเสพติดให้โทษประเภท 5 พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 2/2565 (การปลดล็อคกัญชา กัญชง เพื่อในการดูแลสุขภาพ สร้างเศรษฐกิจ และไม่ใช้ทางที่ไม่เหมาะสม) โดยมีหม่อมหลวงสมชาย จักรพันธุ์ ประธานที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และคณะ พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม

นายแพทย์เกียรติภูมิกล่าวว่า ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องระบุชื่อยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 พ.ศ.2565 วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 มีผลบังคับใช้วันที่ 9 มิถุนายน 2565 เป็นต้นไป ทำให้สามารถนำส่วนต่างๆ ของพืชกัญชา กัญชง พัฒนาและแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อาหาร เครื่องสำอางและสมุนไพรได้ และสามารถปลูกพืชกัญชา กัญชง เพื่อประโยชน์ในการรักษาและดูแลสุขภาพได้ง่าย ช่วยลดรายจ่ายด้านการรักษาและเพิ่มทางเลือก
ในการดูแลสุขภาพ วันนี้จึงได้ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผน ติดตามพัฒนา โดยเน้น 4 ด้าน ได้แก่ 1)ส่งเสริมการใช้ทางการแพทย์และให้ความรู้แก่ประชาชน 2)การเฝ้าระวัง ป้องกันการใช้ในทางที่ผิด 3)ดูแลรักษาพยาบาล และบำบัดรักษา 4)การกำกับติดตามผลการขับเคลื่อนตามมาตรการที่กำหนด ทั้งนี้ เพื่อให้มีการใช้กัญชาอย่างปลอดภัย มีประสิทธิภาพและเกิดผลลัพธ์ตามเป้าหมายที่กำหนด ได้ประโยชน์ ไม่ใช้เกินขนาดและไม่ใช้ในทางที่ผิด เช่น การเสพเพื่อความบันเทิง

“เราได้มีการประชุมเพื่อแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับกัญชาอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด ครั้งนี้เป็นการติดตามและแลกเปลี่ยนผลการดำเนินงานที่ผ่านมาของแต่ละหน่วยงาน พร้อมกับวางระบบบูรณาการ ลดความซ้ำซ้อนในการดำเนินงาน โดยเน้นการทำงานเชิงรุก วิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นได้ล่วงหน้า และวางแผนป้องกัน โดยใช้ทั้งกฏหมายและสร้างความเข้าใจ รวมทั้งได้กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้เร่งบูรณาการข้อมูลร่วมกัน ให้ความรู้ประชาชน ป้องกันการเข้าใจผิด ป้องกันทั้งในระบบสาธารณสุข ระบบชุมชนและในผลิตภัณฑ์ที่จะนำมาใช้ เพราะทุกอย่างมีผลดีและผลเสียต้องมีระบบควบคุมที่มีประสิทธิภาพ” นายแพทย์เกียรติภูมิกล่าว
นายแพทย์เกียรติภูมิกล่าวต่อว่า อย่างไรก็ตามขณะนี้หน่วยงานต่างๆ ได้ดำเนินการอย่างเข้มข้น อาทิ กรมการแพทย์ จัดทำแนวทางการรักษาพิษจากกัญชา, จัดตั้งคลินิกกัญชาทางการแพทย์ และปรับระบบติดตามอาการไม่พึงประสงค์จากกัญชา, กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ออกประกาศให้กัญชาเป็นสมุนไพรควบคุม กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พัฒนาชุดทดสอบกัญชา, การตรวจวิเคราะห์กัญชาในพลาสมา และจะเปิดให้บริการตรวจวิเคราะห์หาสาร THC, 11-OH-THC และ CBD ที่ศูนย์พิษวิทยา สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุขและศูนย์วิทยาศาสตรการแพทย์ทั้ง 15 ศูนย์ทั่วประเทศ ในวันที่ 1 กรกฎาคมนี้

กรมสุขภาพจิต ออกมาตรการควบคุมดูแลการใช้กัญชาในโรงพยาบาลจิตเวช และให้คำปรึกษาในการ
ใช้กัญชาทางการแพทย์อย่างปลอดภัยและถูกวิธี ผ่านสายด่วน “ปรึกษากัญ 1667” กรมอนามัย ออกกฎหมายและคำแนะนำที่เกี่ยวกับการควบคุมกัญชา กัญชง ในสถานที่จำหน่ายอาหาร เช่น ประกาศกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ การควบคุมคุณภาพและการจัดการ สุขลักษณะของการจำหน่ายอาหารประเภทปรุงสำเร็จ ในสถานที่จำหน่ายอาหาร พ.ศ. …., คำแนะนำคณะกรรมการสาธารณสุข เรื่อง กำหนดหัวข้อวิชา การใช้ใบกัญชาในการทำประกอบ หรือปรุงอาหารที่ปลอดภัย ในการจัดการอบรมผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหาร พ.ศ. …. และประกาศกรมอนามัย เรื่อง “การควบคุมการใช้กัญชาในการจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ” และสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ติดตามการเข้าใช้งานแอพ “ปลูกกัญ” ซึ่งข้อมูลวันที่ 22 มิถุนายน 2565
มีผู้ลงทะเบียนถึง 911,719 คน และออกใบรับจดแจ้งกัญชา จำนวน 883,484 ใบ รวมถึงอนุญาตผลิตภัณฑ์สุขภาพที่มีส่วนประกอบของกัญชา กัญชง และสารสกัด CBD ระหว่างวันที่ 6-12 มิถุนายน 2565 อนุญาตแล้วทั้งหมด 1,233 รายการ

******************************************** 24 มิถุนายน 2565


แชร์ข่าวนี้

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น