24 มิถุนายน 2565 วันสถาปนาครบรอบ 80 ปีสถาบันโรคทรวงอก

แชร์ข่าวนี้

24 มิถุนายน 2565 วันสถาปนาครบรอบ 80 ปีสถาบันโรคทรวงอก

วันที่ 24 มิถุนายน 2565 สถาบันโรคทรวงอก กรมการแพทย์ จัดงานวันสถาปนาครบรอบ 80 ปี ในหัวข้อผลงานความก้าวหน้าเทคโนโลยีทันสมัยด้านการรักษาโรคปอด โรคหัวใจและหลอดเลือด เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาที่ได้คุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ

นายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีการแพทย์ เปิดเผยว่า สถาบันโรคทรวงอก กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข เป็นสถาบันในระดับตติยภูมิ มีความเชี่ยวชาญด้านการรักษาโรคปอด โรคหัวใจและหลอดเลือดของประเทศไทย สถาบันโรคทรวงอก เป็นโรงพยาบาลที่ให้การรักษาวัณโรคแห่งแรกในประเทศไทย เริ่มก่อตั้งในปี พ.ศ.2482 เริ่มเปิดให้บริการรักษาผู้ป่วยวัณโรค เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2484 และได้มีพิธีเปิดโรงพยาบาลอย่างเป็นทางการ วันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2485 โดยเปิดให้บริการตรวจรักษาด้านโรคปอดและหัวใจ จากอดีตจวบจนถึงปัจจุบันสถาบัน โรคทรวงอกได้มีการนำเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัย และพัฒนานวัตกรรมเพื่อนำมาใช้ในการรักษาผู้ป่วยเป็นลำดับต้นๆ ของประเทศ เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาที่ได้คุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ อีกทั้งสถาบันโรคทรวงอกยังเป็นแหล่งศึกษาดูงาน ฝึกอบรมของแพทย์เฉพาะทาง พยาบาลและสหวิชาชีพในระดับชาติและนานาชาติมาโดยตลอดระยะเวลาอันยาวนาน

นายแพทย์เอนก กนกศิลป์ ผู้อำนวยการสถาบันโรคทรวงอก กล่าวเพิ่มเติมว่า จากเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการแพทย์ที่ได้มีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่องผ่านมากว่า 80 ปี สถาบันโรคทรวงอกจึงได้จัดงานวันสถาปนา 80 ปี สถาบันโรคทรวงอกขึ้น ในหัวข้อผลงานความก้าวหน้าเทคโนโลยีทันสมัย เพื่อลมหายใจและหัวใจที่แข็งแรง เพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขทราบถึงเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อใช้ในการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคปอด โรคหัวใจและหลอดเลือด โดยในงานมีการนำเสนอเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านต่าง ๆ อาทิ การดูแลวัณโรคและวัณโรคดื้อยาครบวงจรด้วยวิธีอณูชีววิทยา ติดตามด้วย Application Video DOT การคัดกรองภาวะหลอดเลือดแดงแข็ง จากหินปูนสะสมที่หลอดเลือดหัวใจ CT coronary artery calcium scoring การร่วมพัฒนาและนำระบบปัญญาประดิษฐ์มาใช้ในการคัดกรองภาพเอกซเรย์ปอด การผ่าตัดลิ้นหัวใจและปอดผ่านแผลเล็กเพื่อลดอาการเจ็บปวดหลังผ่าตัด ผู้ป่วยสามารถฟื้นตัวเร็วกว่าการผ่าตัดเปิดแบบปกติ การรักษาโรคหลอดเลือดหัวใจตีบที่มีหินปูนมากด้วยหัวกรอเพชรความเร็วสูงการผ่าตัดเปลี่ยนลิ้นหัวใจเอออร์ติกผ่านทางสายสวน โดยไม่ต้องผ่าตัดใหญ่ การรักษาโรคหัวใจเต้นผิดปกติชนิดซับซ้อนด้วยวิธีการศึกษาสรีระไฟฟ้าหัวใจด้วยความละเอียดสูง High Definite (HD) Mapping การใช่ท่อค้ำยันหลอดลมรูปตัว Y ผ่านทางกล้องส่องหลอดลมชนิดแข็ง และการลดขนาดถุงลมในปอดส่วนที่โป่งผิดปกติ โดยการใช้ความร้อนผ่านการส่องกล้องโดยไม่ต้องผ่าตัด (Medical lung reduction) รวมทั้งเทคโนโลยีการฟื้นฟูผู้ป่วยโรคปอดและโรคหัวใจแบบครบวงจรอย่างเป็นระบบ ทั้งด้านการประเมินสมรรถภาพการออกกำลังกายและรักษาผู้ป่วยด้วยการออกกำลังกาย จากการพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง จึงเห็นได้ว่าสถาบันโรคทรวงอกเป็นสถาบันที่มีความเชี่ยวชาญด้านการรักษาโรคปอด โรคหัวใจและหลอดเลือดของประเทศไทย นอกจากนี้สถาบันยังให้ความสำคัญกับการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการผู้ป่วย เพื่อการรักษาที่ได้คุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ เพิ่มโอกาสและทางเลือกให้ผู้ป่วยสามารถเข้าถึงบริการได้มากขึ้น เพื่อคุณภาพชีวิตของทุกลมหายใจและหัวใจที่แข็งแรง
อีกทั้งภายในงานวันสถาปนา 80 ปี สถาบันโรคทรวงอกมีพิธีมอบเกียรติบัตร และเข็มเชิดชูเกียรติ แด่บุคลากรดีเด่นสถาบันโรคทรวงอก และโล่หน่วยงานที่ให้บริการดีเด่น โดยมีคณะผู้บริหารกรมการแพทย์ ผู้บริหารสถาบันโรคทรวงอกและบุคลากรสถาบันโรคทรวงอกเข้าร่วมในพิธีดังกล่าวด้วย


กรมการแพทย์ #สถาบันโรคทรวงอก#วันสถาปนาครบรอบ 80 ปีสถาบันโรคทรวงอก

-ขอขอบคุณ-
24 มิถุนายน 2565


แชร์ข่าวนี้

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น