อย. ลงพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ นำเครือข่ายภาคประชาชนศึกษาประโยชน์จากการใช้กัญชา กัญชง

แชร์ข่าวนี้

อย. ลงพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ นำเครือข่ายภาคประชาชนศึกษาประโยชน์จากการใช้กัญชา กัญชง

อย. นำเครือข่ายภาคประชาชน ลงพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ สัมผัสสถานที่จริงตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำศึกษาประโยชน์จากการใช้กัญชากัญชงทางการแพทย์ และส่งเสริมให้เป็นพืชเศรษฐกิจ

เภสัชกรวีระชัย นลวชัย รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เผยถึงประกาศกระทรวงสาธารณสุขที่ระบุชื่อยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 พ.ศ. 2565 มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2565 ทำให้ทุกส่วนของกัญชา กัญชงไม่เป็นยาเสพติด ยกเว้นสารสกัดที่มีสาร THC เกิน 0.2% โดยน้ำหนัก ยังคงเป็นยาเสพติด ทั้งนี้กระทรวงสาธารณสุขเน้นย้ำถึงนโยบายรัฐบาลในการนำส่วนของกัญชา กัญชง มาใช้ เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ การดูแลสุขภาพ การสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ และสร้างรายได้ให้แก่ประชาชน โดยไม่มีการสนับสนุนให้ใช้กัญชา กัญชง ในทางที่ไม่เหมาะสม เพื่อให้การขับเคลื่อนนโยบายเกี่ยวกับกัญชา กัญชง บรรลุเป้าหมายเป็นผลสำเร็จ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) จึงได้ดำเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลในการใช้กัญชา กัญชงอย่างปลอดภัยไปยังประชาชนกลุ่มต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้คณะทำงานภาคประชาชน ซึ่งเป็นผู้แทนของประชาชนผู้บริโภคเป็นเครือข่ายการดำเนินงานร่วมกับ อย. ในการคุ้มครองผู้บริโภคให้ได้รับความปลอดภัยจากการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพ ซึ่งจะมีส่วนช่วยให้การเผยแพร่ความรู้สู่ประชาชนครอบคลุมมากยิ่งขึ้น และเพื่อให้คณะทำงานภาคประชาชนมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในการใช้ประโยชน์จากกัญชา กัญชง อย. จึงได้นำคณะทำงานภาคประชาชนลงพื้นที่ศึกษาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การใช้ประโยชน์จากกัญชา กัญชงทางการแพทย์ ส่งเสริมให้เป็นพืชเศรษฐกิจ ตั้งแต่วันที่ 20 – 22 มิถุนายน 2565 ณ วิสาหกิจชุมชนเพ ลา เพลิน โรงพยาบาลคูเมือง และโครงการนำร่องโนนมาลัยโมเดล จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อให้คณะทำงานที่ได้สัมผัสสถานที่จริงตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ เล็งเห็นถึงประโยชน์จากกัญชา กัญชง ในการนำไปรักษาโรคและใช้เป็นส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์สุขภาพ เป็นการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ข้อมูลวิชาการต่าง ๆ เกี่ยวกับกัญชาทางการแพทย์ – กัญชงให้เป็นพืชเศรษฐกิจ รวมทั้งสามารถนำเอาความรู้ที่ได้รับจากการศึกษาดูงานครั้งนี้ไปเผยแพร่ต่อประชาชน เครือข่ายคณะทำงานภาคประชาชนกับหน่วยงานสาธารณสุข ผู้ประกอบการเกี่ยวกับกัญชา กัญชง ต่อไป
*****************************************************
วันที่เผยแพร่ข่าว 27 มิถุนายน 2565 ข่าวแจก 139 / ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565


ข้อมูล https://bit.ly/3A2XUIt


แชร์ข่าวนี้

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น