“18  ชมรม” ตัวชี้วัดความสำเร็จของการดำเนินโครงการTO BE NUMBER ONE ในชุมชนกรุงเทพมหานคร กับการขยายพื้นที่บวกให้เยาวชนได้รวมตัวทำกิจกรรมสร้างสรรค์ตามแนวคิด “โดยเยาวชน เพื่อเยาวชน”

แชร์ข่าวนี้

                 การประกวดผลงานการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE นับเป็นกลยุทธ์ในการขับเคลื่อนและพัฒนางานภายใต้โครงการ TO BE NUMBER ONE ซึ่งกำหนดจัดขึ้นในระดับภาคและระดับประเทศเป็นประจำทุกปี  โดยในส่วนของ“กรุงเทพมหานคร”  ซึ่งเป็นเวทีประกวดผลงานการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ในระดับภาคประจำปี 2565 นี้ เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินโครงการตามแนวพระดำริของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา  สิริวัฒนาพรรณวดี  องค์ประธานโครงการ TO BE NUMBER ONE  มุ่งขยายพื้นที่บวกให้เยาวชน ไปพร้อมกับการบริหารจัดการและการบูรณาการงานด้านการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่กรุงเทพมหานครทั้ง 50 เขต ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จัดขึ้นเมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมา ณ โรงแรมดิเอมเมอรัลด์  เขตดินแดง  กรุงเทพมหานคร 

                 แพทย์หญิงวันทนีย์ วัฒนะ รองปลัดกรุงเทพมหานคร  ในฐานะผู้ได้รับพระราชทานมอบหมายจากทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา  สิริวัฒนาพรรณวดี องค์ประธานโครงการ TO BE NUMBER ONE ให้เป็นผู้แทน ทำหน้าที่ในพิธีประกาศผลและมอบรางวัลพระราชทานในการประกวดผลงานชมรม TO BE NUMBER ONE ในชุมชนกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2565 กล่าวว่า กรุงเทพมหานครในฐานะหนึ่งในหน่วยงานหลักของโครงการ TO BE NUMBER ONE ได้สนับสนุนและดำเนินงานโครงการมาโดยต่อเนื่อง ปัจจุบันจัดตั้งชมรม TO BE NUMBER ONE ในชุมชนต่างๆครอบคลุมพื้นที่ 50 เขต เพื่อเปิดพื้นที่บวกให้เยาวชนในชุมชนได้รวมตัวดำเนินกิจกรรมสร้างสรรค์ตามแนวคิด “โดยเยาวชน เพื่อเยาวชน”

             ปัจจุบันการจัดประกวดผลการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ในพื้นที่กรุงเทพมหานครมีเพียงการประกวดประเภทชมรมในชุมชนประเภทเดียว ส่วนชมรมในสถานศึกษา และสถานประกอบการนำเสนอผลงานร่วมกันในภาคกลางและตะวันออก ซึ่งกรุงเทพมหานครจะสนับสนุนให้เกิดการประกวดผลงาน TO BE NUMBER ONE ในกรุงเทพมหานครทุกประเภท เพื่อเพิ่มโอกาสการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และขับเคลื่อนงานในพื้นที่ให้เกิดผลดียิ่งขึ้นต่อไป

            สำหรับปี 2565 นี้ มีชมรมที่เข้าร่วมประกวดผลงานชมรม TO BE NUMBER ONE ในชุมชนกรุงเทพมหานครรวมทั้งสิ้น  59  ชมรม ผลการประกวดชมรมกลุ่มต้นแบบที่มีผลการดำเนินงานก้าวหน้า ด้านเครือข่าย การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดผ่านเกณฑ์มาตรฐาน  8  ชมรม ได้แก่ ชุมชนหมู่บ้านเพิ่มสุข เขตลาดกระบัง ,ชุมชนมั่นคง 133 เขตบางบอน,ชุมชนหมู่บ้านสุวรรณนิเวศน์ เขตบึงกุ่ม,ชุมชนอ่อนนุช 40 ไร่ เขตประเวศ ,ชุมชนสามแยกคลองหลอแหล เขตสะพานสูง, ชุมชนวัดสังฆราชา เขตลาดกระบัง, ชุมชนแจงร้อน เขตราษฎร์บูรณะ  และชุมชนบุญมาก เขตราษฎร์บูรณะ ส่วนกลุ่มดีเด่นที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 10 ชมรม  ได้แก่ ชุมชนสหกรณ์เคหสถาน,ชุมชนบัวหลวง จำกัด เขตประเวศ, ชุมชนทัดชาวิลล่า เขตดอนเมือง,ชุมชนทรัพย์เจริญ เขตหนองจอก,ชุมชนบ้านม้าเกาะล่าง เขตสะพานสูง,ชุมชนเฟื่องฟ้าวิลเลจ เขตคลองสามวา ,ชุมชนวัดมงคลวราราม เขตจอมทอง,ชุมชนแย้มสรวล เขตพระโขนง,ชุมชนรัตนจีนะ เขตราษฎร์บูรณะ,ชุมชนวัดพลมานีย์ เขตลาดกระบัง และชุมชนทับแก้ว เขตห้วยขวาง

               “ทั้งนี้ขอแสดงความยินดีกับ 18 ชมรม ที่มีผลงานโดดเด่น ผ่านเข้ารอบระดับประเทศและขอแสดงความชื่นชมกับทุกชุมชน ที่เข้าร่วมการประกวดผลงานประจำปี 2565 ขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านในการช่วยเหลือดูแลเยาวชนให้ปลอดภัยจากยาเสพติด เติบโตเป็นคนเก่งและดีของประเทศชาติ”


แชร์ข่าวนี้

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น