ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10 โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ และกรมสุขภาพจิต จับมือภาคีเครือข่าย ภาคการศึกษา ลงนามข้อตกลงพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักศึกษาระดับอุดมศึกษา

แชร์ข่าวนี้

ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10 โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ และกรมสุขภาพจิต จับมือภาคีเครือข่าย ภาคการศึกษา ลงนามข้อตกลงพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักศึกษาระดับอุดมศึกษา

รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ LINE_ALBUM_MOU-%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%94%E0%B8%B9%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%8A%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B0_8-1024x512.jpg

ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10 โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ และกรมสุขภาพจิต จับมือภาคีเครือข่าย ภาคการศึกษา ลงนามข้อตกลงพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักศึกษาระดับอุดมศึกษา
(28 มิ.ย.65) ที่ห้องประชุม 50 ปี ชั้น 4 โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ จังหวัดอุบลราชธานี ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10 โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ และกรมสุขภาพจิต จับมือภาคีเครือข่าย ภาคการศึกษา ลงนามข้อตกลงพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักศึกษาระดับอุดมศึกษา

รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ LINE_ALBUM_MOU-%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%94%E0%B8%B9%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%8A%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B0_9-768x1024.jpg
นายทวีศิลป์ วิษณุโยธิน ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 10 กล่าวว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตของประชาชนทุกกลุ่มวัย กระทรวงสาธารณสุข มอบหมายให้กรมสุขภาพจิต ซึ่งเป็นองค์กรหลักในการดูแลสุขภาพจิตของประชาชน จัดทำแนวทางการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักศึกษาระดับอุดมศึกษา ภายใต้โครงการ“คู่เครือข่าย ดูแลจิตใจ ก้าวสู่คนไทยคุณภาพ” บูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานในระบบสาธารณสุขและสถาบันอุดมศึกษา เพื่อจัดทำบันทึกความร่วมมือ เพื่อพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักศึกษาระดับอุดมศึกษา ให้เกิดการขับเคลื่อนการดำเนินงานพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักศึกษา ตลอดจนเกิดการบูรณาการร่วมกันระหว่างกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ให้นักศึกษาได้รับการส่งเสริมสุขภาพจิต ป้องกันปัญหาสุขภาพจิต รวมไปถึงการได้รับการดูแลรักษาฟื้นฟูเมื่อเกิดปัญหา
ด้านนายแพทย์ประภาส อุครานันท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ กล่าวว่า พิธีลงนามข้อตกลงพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักศึกษาระดับอุดมศึกษา ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างเครือข่ายในการดูแลสุขภาพจิต และพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักศึกษา ระหว่างหน่วยงานสังกัดกรมสุขภาพจิต โรงพยาบาลคู่เครือข่าย และมหาวิทยาลัย โดยภาคการศึกษาที่เข้าร่วมโครงการครั้งนี้ ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี และวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี
นอกจากนี้ ยังได้รับการสนับสนุนจาก โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ โรงพยาบาลวารินชำราบ ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี โรงพยาบาลศรีสะเกษ และมูลนิธิแสงสว่างแห่งชีวิต


แชร์ข่าวนี้

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น