สาธารณสุข – คมนาคม มอบอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการแก่ผู้ประสบภัยจากการใช้รถใช้ถนน

แชร์ข่าวนี้

สาธารณสุข – คมนาคม มอบอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการแก่ผู้ประสบภัยจากการใช้รถใช้ถนน

กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับกระทรวงคมนาคม มอบอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการ สำหรับผู้ประสบภัย
ที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนน 77 จังหวัดทั่วประเทศ ช่วยให้สามารถดำรงชีวิตและประกอบอาชีพ ช่วยเหลือครอบครัว สังคม ประเทศชาติได้อย่างมีคุณภาพ ใกล้เคียงกับคนปกติ

รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ S__66289668-1024x683.jpg

 

รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ S__66289671-1024x683.jpgวันนี้ (28 มิถุนายน 2565) ที่สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ จ.นนทบุรี นายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ ได้รับมอบหมายจาก นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ให้เข้าร่วมพิธีมอบอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการ สำหรับคนพิการจากการประสบภัยที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนน ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยมี นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธาน และนายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก และคณะ ร่วมพิธี พร้อมเยี่ยมชมอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการ นิทรรศการกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน (กปถ.) และการบริการของสถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ

รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ S__66289676-1024x683.jpg

นายแพทย์สมศักดิ์ กล่าวว่า รัฐบาลให้ความสำคัญกับการพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ สร้างความเสมอภาคและเท่าเทียม โดยเฉพาะกลุ่มผู้พิการ เพื่อให้เข้าถึงสิทธิ สวัสดิการ และได้รับการพัฒนาศักยภาพ ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงคมนาคม ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการจัดสรรเงินเป็นค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือ
ผู้พิการจากการประสบภัยที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนน ระหว่างกรมการขนส่งทางบก กรมการแพทย์ และสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2564 ที่ผ่านมา โดยจัดสรรงบประมาณจากกองทุนผู้ประสบภัย
จากรถ (กปถ.) ให้สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ สังกัดกรมการแพทย์
เป็นผู้ดำเนินการจัดสรรอุปกรณ์ให้ผู้พิการจาก 77 จังหวัดทั่วประเทศที่ประสบภัยจากการใช้รถใช้ถนน ช่วยให้ผู้พิการสามารถใช้ศักยภาพของตนเอง ดำรงชีวิตและสามารถประกอบอาชีพได้อย่างมีคุณภาพ รวมถึงช่วยเหลือครอบครัว สังคม ประเทศชาติได้อย่างเต็มที่ใกล้เคียงกับคนปกติ เกิดความภาคภูมิใจในการดำรงชีวิตในสังคมอย่างเป็นปกติสุขให้มากที่สุด

โดยคณะกรรมการกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน กรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม เป็นผู้ดำเนินการเปิดรับคำขอของคนพิการที่ต้องการรับการจัดสรรเงินค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือ และตรวจสอบคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข พร้อมส่งรายชื่อ เอกสารที่เกี่ยวข้อง และโอนเงินในการจัดซื้อจัดจ้างอุปกรณ์ให้แก่สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ หรือโรงพยาบาลในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รวมถึงพิจารณาอุปกรณ์ที่เหมาะสมกับผู้พิการที่ยื่นคำขอ พร้อมส่งมอบอุปกรณ์ให้ผู้พิการ เป็นการสร้างความเป็นธรรม ลดความเหลื่อมล้ำในสังคม และสนับสนุนการสร้างสภาพแวดล้อมทางกายภาพและทางสังคมที่เอื้อต่อการดำรงชีวิตสำหรับคนทุกกลุ่ม

ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ 2565 กรมการขนส่งทางบกได้ประสานส่งต่อคนพิการที่ลงทะเบียนไว้ตั้งแต่ ปี 2561 และผ่านเกณฑ์การขอรับการสนับสนุน เพื่อเข้ารับอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการ จำนวน 944 คน ใน 77 จังหวัด
เป็นเงิน 61,968,511 บาท ซึ่งในเขตกรุงเทพมหานคร สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ ได้ประเมินและพิจารณาสนับสนุนอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการ 64 ราย ประกอบด้วย ผู้พิการแขนขาขาด 23 ราย และผู้พิการจากการบาดเจ็บทางสมอง หรือไขสันหลัง 41 ราย เป็นเงิน 3,690,000 บาท แบ่งเป็น แขน-ขาเทียม 23 ชุด รถนั่งคนพิการ เบาะรองนั่ง และอุปกรณ์การแพทย์ ได้แก่ เครื่องดูดเสมหะ เตียง และที่นอนลม 81 ชิ้น
******************************************** 28 มิถุนายน 2565


แชร์ข่าวนี้

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น