‘สาธิต’ Kick off ขับเคลื่อนยกระดับร้านอาหาร พัฒนาเป็น Clean Food Good Taste Plus และอาหารเป็นยา

แชร์ข่าวนี้

                                                                       

‘สาธิต’ Kick off ขับเคลื่อนยกระดับร้านอาหาร พัฒนาเป็น Clean Food Good Taste Plus และอาหารเป็นยา

​กระทรวงสาธารณสุข ประกาศนโยบาย (Kick off) ขับเคลื่อนการพัฒนาสถานที่จำหน่ายอาหาร Clean Food Good Taste Plus และอาหารเป็นยา เตรียมความพร้อมรองรับนักท่องเที่ยว กระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ

รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ S__46489754-1024x681.jpg
วันนี้ (28 มิถุนายน 2565) ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานในพิธีประกาศนโยบาย (Kick off) เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาสถานที่จำหน่ายอาหาร Clean Food Good Taste Plus และอาหารเป็นยา ณ SURALAI HALL ชั้น 7 ไอคอนสยาม กรุงเทพมหานคร ว่า ทุกวันนี้วัฒนธรรมการบริโภคอาหาร ของประชาชนเปลี่ยนแปลงไป จากเดิมที่นิยมประกอบอาหารกินเองที่บ้าน เปลี่ยนเป็นกินอาหารนอกบ้านหรือบริโภค อาหารปรุงสำเร็จ จึงจำเป็นต้องกำหนดมาตรการในการจัดการสุขลักษณะของสถานที่จำหน่ายอาหาร และออกกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องกับการจัดการสุขลักษณะของสถานที่จำหน่ายอาหาร โดยมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา เทศบาล และองค์กรบริหารส่วนตำบล ควบคุม กำกับ สถานที่จำหน่ายอาหารให้ถูกสุขลักษณะ ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรค เตรียมความพร้อมรองรับนักท่องเที่ยว ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ
​“สำหรับมาตรการการจัดการด้านสุขลักษณะของสถานที่จำหน่ายอาหาร กระทรวงสาธารณสุขได้ดำเนินการ ดังนี้ 1) ส่งเสริมให้องค์ปกครองส่วนท้องถิ่น และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ประสานความร่วมมือในพื้นที่พัฒนา และยกระดับร้านอาหาร ให้ได้รับการรับรองมาตรฐาน “อาหารสะอาด รสชาติอร่อย (Clean Food Good Taste และ Clean Food Good Taste Plus)” 2) ร้านอาหาร ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานดังกล่าว ให้เพิ่มเมนู “อาหารเป็นยา” ซึ่งเป็นอาหารพื้นบ้านของคนไทย เช่น น้ำพริกข่าอ่อน น้ำพริกเห็ดนางฟ้า หลนเต้าเจี้ยว ช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน ลดความเสี่ยงในการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง และ 3) ส่งเสริมความร่วมมือของภาคีเครือข่าย ภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้ประกอบกิจการร้านอาหาร และผู้บริโภคให้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาร้านอาหารให้มีมาตรฐาน” รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าว
​ทางด้าน นายแพทย์อรรถพล แก้วสัมฤทธิ์ รองอธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า กรมอนามัยได้พัฒนาและยกระดับ การจัดการด้านสุขลักษณะ ภายใต้พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สถานที่จำหน่ายอาหาร มีสุขลักษณะที่ดี ลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรค พร้อมส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมมือกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ในการควบคุม กำกับ สถานที่จำหน่ายอาหารในพื้นที่รับผิดชอบ เพื่อพัฒนาให้ได้ระดับ “พื้นฐาน” ตามมาตรฐาน “อาหารสะอาด รสชาติอร่อย หรือ Clean Food Good Taste” รองรับตามกฏกระทรวงสุขลักษณะ ของสถานที่จำหน่ายอาหาร พ.ศ. 2561 และยกระดับการพัฒนาสถานที่จำหน่ายอาหารสู่ระดับ “ดีมาก หรือ Clean Food Good Taste Plus” นอกจากสถานที่จำหน่ายอาหารจะมีสุขลักษณะที่ดีแล้ว ยังต้องเพิ่มคุณค่า ด้านโภชนาการ เสริมเมนูชูสุขภาพ ใช้ผลิตภัณฑ์เสริมไอโอดีน มีการสื่อสารความรู้ด้านสุขภาพแก่ผู้บริโภค และสามารถต่อยอดการพัฒนาให้มีเมนู “อาหารเป็นยา” คือ อาหารที่มีผัก ผลไม้พื้นบ้าน และสมุนไพรท้องถิ่น เป็นส่วนประกอบ ผ่านการรับรองมาตรฐาน “Clean Food Good Taste หรือ Clean Food Good Taste Plus” เพื่อสร้างกระแสให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญในการบริโภคอาหารเป็นยา รวมถึงส่งเสริมให้สถานที่ จำหน่ายอาหาร ปรุง ประกอบอาหารให้เป็นยาเพิ่มมากขึ้น
***
กรมอนามัย / 28 มิถุนายน 2565


แชร์ข่าวนี้

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น