กรมการแพทย์ย้ำเกณฑ์การใช้ยารักษาผู้ป่วยโควิดตามระดับความรุนแรงของโรคและปัจจัยเสี่ยง

แชร์ข่าวนี้

07:15 ohhbodyslam_wilaiwan กรมการแพทย์ย้ำเกณฑ์การใช้ยารักษาผู้ป่วยโควิดตามระดับความรุนแรงของโรคและปัจจัยเสี่ยง

นายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ เปิดเผยว่า เกณฑ์การให้ยาผู้ป่วยโควิด-19 เป็นไปตาม แนวทางเวชปฏิบัติ การวินิจฉัย ดูแลรักษา และป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับแพทย์และบุคลากรสาธารณสุข
ฉบับปรับปรุง วันที่ 18 พฤษภาคม 2565

โดยความร่วมมือของคณาจารย์ ผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานต่าง ๆ และผู้แทนทีมแพทย์ที่ปฏิบัติหน้างาน ในการดูแลรักษาผู้ป่วยโควิด ได้ทบทวนและปรับแนวทางการดูแลรักษาผู้ป่วย ตามข้อมูลวิชาการใน
ประเทศ และต่างประเทศ

https://covid19.dms.go.th/Content/Select_Landding_page?contentId=172

ทั้งนี้ แนวทางการรักษาผู้ป่วยโควิด 19 ฯ ฉบับนี้ เป็นฉบับที่ 23 ซึ่งได้มีการปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์มาตลอด เพื่อให้การดูแลรักษาผู้ป่วยโควิด 19 มีประสิทธิภาพสูงสุด
07:15 ohhbodyslam_wilaiwan กรมการแพทย์ย้ำเกณฑ์การใช้ยารักษาผู้ป่วยโควิดตามระดับความรุนแรงของโรคและปัจจัยเสี่ยง

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02xy8cykVz95JmtwAWaTJFbGs2tMbAcGfBqi377rfKchXAHh9hU8ogp9gJSGQcpUUXl&id=100069182200543


แชร์ข่าวนี้

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น