กรมการแพทย์แผนไทยฯ ยก “พ่อหมอเอียะ” หมอไทยดีเด่นแห่งชาติ 2565
หมอพื้นบ้านจิตอาสา สืบสานภูมิปัญญาจากสายเลือด

แชร์ข่าวนี้

กรมการแพทย์แผนไทยฯ ยก “พ่อหมอเอียะ” หมอไทยดีเด่นแห่งชาติ 2565
หมอพื้นบ้านจิตอาสา สืบสานภูมิปัญญาจากสายเลือด

รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ DSC_2984-1024x683.jpg
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก จัดงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติฯ ครั้งที่ 19 ภายใต้แนวคิด
“สร้างเศรษฐกิจไทย ด้วยกัญชาไทย นวดไทย อาหารไทย” หวังใช้สมุนไพรดูแลประชาขนทั้งประเทศ พร้อมมอบรางวัลหมอไทยดีเด่นแห่งชาติ 2565 “พ่อหมอเอียะ สายกระสุน” แห่งเทือกเขาพนมดงรัก หมอพื้นบ้านจิตอาสาชายแดน รักษางูพิษกัด ทำงานร่วมกับโรงพยาบาลในพื้นที่ จนพัฒนาไปสู่ตำรับยาโลดทะนงแดงในรูปแบบ
ยาปัจจุบัน

รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ LINE_ALBUM_%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%88%E0%B8%992565-%E0%B8%9E%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%B0_220706_4-1024x680.jpg
พ่อหมอเอียะ สายกระสุน เป็นคนอำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์ ไม่เคยมีโอกาสบวชเรียนเพราะต้องทำงานหนัก ช่วยพ่อแม่ทำนามาตลอด และในชุมชนบ้านเกิดเป็นป่าดงรกชัฏ มีงูพิษ และสัตว์พิษชุกชุม เมื่อครั้ง
วัยรุ่นหมอเอียะต้องสูญเสียน้องสาวถูกงูพิษกัดและเสียชีวิต เป็นภาพจำที่เจ็บปวดฝังใจมายาวนาน หมอเอียะ
จึงเรียนวิชารักษาคนถูกงูพิษกัดจากลุงเขยจนแตกฉานและมีโอกาสรักษาคนไข้รายแรกซึ่งถูกงูเห่ากัด หมดสติ เข้าไปรักษาที่โรงพยาบาลแต่อาการไม่ดีขึ้น ญาติขอให้พ่อหมอเอียะลองรักษา ปรากฏว่ารักษาจนฟื้นและหาย
เป็นปกติ ปัจจุบันยังมีชีวิตอยู่ จึงเป็นจุดตั้งต้นทำให้พ่อหมอเอียะเป็นที่พึ่งของชาวบ้านสืบมา
จนกระทั่ง พ.ศ. 2531 นายแพทย์เอกชัย ปัญญาวัฒนานุกูล มาเป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ ได้เห็นประจักษ์ ถึงความรู้ความสามารถของพ่อหมอเอียะ ซึ่งได้ช่วยชีวิตคนถูกงูพิษกัด ได้อย่าง
น่าอัศจรรย์ จึงได้เชิญพ่อหมอเอียะมาช่วยรักษาคนไข้ และศึกษาตำรับยาของพ่อหมอเอียะ เพื่อขยายผลต่อไปทำให้พ่อหมอเอียะ ได้รับการยอมรับและได้รับเชิญไปให้บริการในสถานบริการสาธารณสุขของรัฐและหน่วยงานอื่น เช่น โรงพยาบาลพนมดงรักเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา จังหวัดสุรินทร์ หน่วยเสนารักษ์ในศูนย์อพยพชายแดน ไทย-กัมพูชา ยังไม่นับรวมการถ่ายทอดองค์ความรู้ในหน่วยงานต่างๆ ของภาครัฐและเอกชน ทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ

รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ LINE_ALBUM_%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%88%E0%B8%992565-%E0%B8%9E%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%B0_220706_8-1024x680.jpg
หมอเอียะ เปิดเผยว่า ตำรับยารักษางูพิษกัด คือ ยาฝนสำหรับดื่ม ให้ฝนรากโลดทะนงแดงและหมากแห้งกับหินลับมีดจนกระทั่งน้ำเป็นสีขาวขุ่น ผสมน้ำครึ่งแก้ว กรณีใช้ในเด็ก ให้ลดปริมาณลง การฝนยาสำหรับทา
ให้บีบน้ำมะนาวก่อนสัก 2-3 หยด จากนั้นฝนรากโลดทะนงแดง ฝนหมากแห้ง ให้ได้น้ำข้นค่อนข้างหนืด แล้วจึงทาลงบริเวณแผลที่ถูกงูกัด โดยรากโลดทะนงแดงและผลหมากแห้ง ทั้งสองอย่างต้องใช้คู่กันไม่สามารถแยกใช้ได้ มะนาวจะช่วยดูดพิษงูออกมาที่ปากแผล หากไม่มีมะนาวใช้มะกรูดแทนในรักษาได้เหมือนกัน
หมอเอียะ เล่าว่า ตำรับยารักษาพิษงูกัดใช้รักษาผู้ป่วยมากว่า 40 ปี เป็นการช่วยเพื่อนมนุษย์
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ อาทิ กัมพูชา ลาว มาเลเซีย อินเดีย เยอรมัน ที่เคยเดินทางมารักษา
อาการบาดแผลจากพิษงูกัดและซื้อตำรับยากลับประเทศ เพื่อนำไปใช้แก้พิษจากแมลงสัตว์กัดต่อย
นับเป็นการต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ โดยให้ประชาชนบูชาเพียงชุดละ 100 บาท เท่านั้น ซึ่งก่อนหน้านี้จะให้ผู้ป่วยหรือชาวบ้านฟรี แต่ทุกวันนี้ว่านโลดทะนงแดง ในเขตพื้นที่ชายแดนเริ่มจะหายากมาก ต้องขออนุญาต
ในเขตพื้นที่ของทหารที่อยู่ติดกับเขตชายแดนประเทศเพื่อนบ้าน
นอกจากตำรับการรักษาพิษงูกัด หมอเอียะยังมีองค์ความรู้ยาพื้นบ้านด้านการรักษาโรคอื่นๆทั่วไป ได้แก่ โรคผิดสำแดง โรคริดสีดวง โรคนิ่ว ไส้เลื่อน ไข้ทับระดูและการดูแลแลสตรีหลังคลอด เช่น การขับน้ำคาวปลาและการบำรุงน้ำนม เป็นต้น
ปัจจุบันโรงพยาบาลกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ มีการพัฒนาตำรับยาโลดทะนงแดงของ หมอเอียะ
สายกระสุน ในรูปแบบยาปัจจุบันของในตำรับยารับประทานและยาทาเพื่อความสะดวก รวดเร็วในการรักษา โดยบดรากโลดทะนงแดง และหมากแห้งเป็นผง สามารถนำมาผสมกับน้ำและน้ำมะนาวใช้ได้ทันท่วงที
เมื่อมีผู้ป่วยเข้ารับการรักษา
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก มีหลักเกณฑ์และแนวทางการคัดเลือก หมอไทยดีเด่น
แห่งชาติ ปี 2565 ดังนี้ 1. เป็นผู้มีสัญชาติไทย 2. เป็นผู้ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการแผนไทยหรือแพทย์แผนไทยประยุกต์ 3. ปฎิบัติงานดีเด่นที่เป็นแบบอย่างที่ดีได้ (ไม่น้อยกว่า 10 ปี) 4. เป็นคนดีมีจริยธรรม เมตตาธรรม ตามหลักศาสนา และ 5. เป็นผู้มีความรู้ความชำนาญในการดูแลผู้เจ็บป่วยและถ่ายทอดความรู้
สำหรับการคัดเลือกเริ่มการคัดเลือกจากหมอไทยดีเด่นระดับจังหวัดเพื่อคัดเลือกตัวแทนหมอไทย
ดีเด่นระดับภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565ของกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข คณะทำงานพิจารณาคัดเลือกหมอไทยดีเด่นแห่งชาติพ.ศ. 2565จะคัดเลือกผู้ที่มีคะแนนดีที่สุด
จากหมอไทยดีเด่นระดับภาคทั้ง4ภาคเพื่อนำเสนอคณะกรรมการการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพ แห่งชาติพิจารณาตัดสิน
ประชาชนที่สนใจสามารถร่วมงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติฯ ครั้งที่ 19 ระหว่างวันที่ 6 – 10 กรกฎาคม 25ุ65เวลา 10.00-20.00 น. ณ ศูนย์การแสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองานี ฮอล์ 11 – 12
พบกับกิจกรรมต่างๆ อาทิ โซนจัดแสดงสินค้าและจำหน่ายผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยที่มีมาตรฐาน การแจกต้นพันธุ์สมุนไพรหายาก ตลาดนัดความรู้ เป็นต้น สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม กรมการแพทย์แผนไทย
และการแพทย์ทางเลือก โทร. 0-2149-5649, Facebook Fanpage มหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ หรือ Website: https://natherbexpo.dtam.moph.go.th

……………………………………………6 กรกฎาคม 2565……………………………………………


แชร์ข่าวนี้

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น