สธ.เชิดชูเกียรติพยาบาลผู้ได้รับรางวัลศรีสังวาลย์ ปี 2562 – 2563

แชร์ข่าวนี้

สธ.เชิดชูเกียรติพยาบาลผู้ได้รับรางวัลศรีสังวาลย์ ปี 2562 – 2563

กระทรวงสาธารณสุข จัดประชุมวิชาการ รางวัลศรีสังวาลย์ เชิดชูเกียรติพยาบาลผู้ได้รับรางวัล ปี พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2563 ใน 3 สาขา ที่มุ่งเน้นพัฒนางานพยาบาล งานวิจัยและนวัตกรรมทางการพยาบาล

รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ 1013536-1024x683.jpg

วันนี้ (6 กรกฎาคม 2565) ที่ โรงแรมเบอร์เคลีย์ โฮเต็ล ประตูน้ำ กรุงเทพมหานคร ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.สุจิตรา เหลืองอมรเลิศ นายกสภาการพยาบาล และ อาจารย์ศิริมา ลีละวงศ์ ผู้อำนวยการกองการพยาบาล เลขานุการและคณะกรรมการรางวัลศรีสังวาลย์ เปิดประชุมเชิงปฏิบัติการรางวัลศรีสังวาลย์ “ผลงานดี วิชาการเด่น สมคุณค่า พยาบาลไทย ครั้งที่ 4 : วิจัยและนวัตกรรมทางการพยาบาล (Nursing Research and Innovation)” เพื่อเชิดชูเกียรติพยาบาลผู้ได้รับรางวัลศรีสังวาลย์ และแลกเปลี่ยนแลกเรียนรู้ในการพัฒนางานการพยาบาลที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยทางการพยาบาล และการคิดค้นสิ่งใหม่ๆ ทั้งในโรงพยาบาล สถาบัน และชุมชน โดยมีพยาบาลทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ร่วมประชุมกว่า 400 คน

รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ 1013537-1024x683.jpg

ดร.สาธิต กล่าวว่า “รางวัลศรีสังวาลย์” เป็นรางวัลเชิดชูเกียรติพยาบาลผู้มีผลงานดีเด่นระดับประเทศ ที่กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับสภาการพยาบาล จัดขึ้นเพื่อมอบให้แก่พยาบาลที่ยึดมั่นตามแนวทางการพัฒนางานการพยาบาลให้เป็นที่ประจักษ์ ใน 3 สาขา ได้แก่ สาขาผู้นำการพยาบาลระดับนโยบาย สาขาการพยาบาลในสถานพยาบาล และสาขาการพยาบาลในชุมชน โดยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เชิญพระนามาภิไธย “ศรีสังวาลย์” เป็นชื่อรางวัล และให้เชิญพระอักษรพระนามาภิไธย “ส.ว.” ประดิษฐานบนโล่รางวัล เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีที่มีต่อวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์มาโดยตลอดพระชนม์ชีพ

ดร.สาธิตกล่าวว่า พยาบาลเป็นวิชาชีพที่ได้รับการยอมรับจากสังคม เนื่องจากเป็นผู้ที่ดูแลสุขภาพประชาชนอย่างใกล้ชิดมากที่สุด โดยเฉพาะในช่วงสถานการณ์โควิด 19 พยาบาลได้ทำหน้าที่ดูแลประชาชนจนเป็นที่ประจักษ์ ส่งผลให้ทั้งชาวไทยและคนทั่วโลกเกิดความเชื่อมั่นในบุคลากรทางการแพทย์ สะท้อนถึงความพร้อมของระบบสาธารณสุขไทย ดังนั้น ขอให้ผู้ที่ประกอบวิชาชีพพยาบาลจงภาคภูมิใจในวิชาชีพ พร้อมกับให้พัฒนาศักยภาพที่มีอย่างต่อเนื่องให้ทันต่อสถานการณ์การเปลี่ยนแปลง ทั้งด้านนวัตกรรมการพยาบาล งานบริการพยาบาลที่มีคุณภาพ มาตรฐาน มีจิตบริการในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี

ทั้งนี้ การประชุมวิชาการฯ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 6-8 กรกฎาคม 2565 ประกอบด้วยกิจกรรมการบรรยายวิชาการ อภิปราย นำเสนอผลงานวิชาการพยาบาลที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยและนวัตกรรมทางการพยาบาล (Nursing Research and Innovation) พร้อมทั้งแสดงความยินดีแก่พยาบาลดีเด่นผู้ได้รับรางวัล “ศรีสังวาลย์” ในปี พ.ศ. 2562 จำนวน 4 ท่าน ได้แก่ ศาสตราจารย์ (เชี่ยวชาญพิเศษ) ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล สาขาผู้นำการพยาบาลระดับนโยบาย, นางสาวจงกลณี จันทรศิริ สาขาการพยาบาลในสถานบริการ, นางกรรณิกา ปัญญาอมรวัฒน์ และ รองศาสตราจารย์ ดร.ขนิษฐา นันทบุตร สาขาการพยาบาลในชุมชน และ ผู้ที่ได้รับรางวัล ในปี พ.ศ. 2563 จำนวน 2 ท่าน ได้แก่ นางกฤษดา แสวงดี สาขาผู้นำการพยาบาลระดับนโยบาย และนางสาวเอื้อมพร กาญจนรังสิชัย สาขาการพยาบาลในสถานบริการ

************************************* 6 กรกฎาคม 2565


แชร์ข่าวนี้

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น