เขตสุขภาพที่ 9 เร่งพัฒนาศักยภาพ อสม. 4.0 ใช้เทคโนโลยีดูแลสุขภาพประชาชนในพื้นที่

แชร์ข่าวนี้

เขตสุขภาพที่ 9 เร่งพัฒนาศักยภาพ อสม. 4.0 ใช้เทคโนโลยีดูแลสุขภาพประชาชนในพื้นที่

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพ อสม. 4.0 เขตสุขภาพที่ 9 นครชัยบุรินทร์ เพิ่มศักยภาพ อสม. ในการดูแลสุขภาพประชาชนในพื้นที่ โดยใช้เทคโนโลยี

รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ 1016524-1024x683.jpg

วันนี้ (9 กรกฎาคม 2565) ที่ โรงแรม สบายโฮเทล จ.นครราชสีมา นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วย นายพลพีร์ สุวรรณฉวี รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง นพ.ณรงค์ สายวงศ์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค นพ.พงศ์เกษม ไข่มุกด์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขตสุขภาพที่ 9 และคณะผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข เปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) 4.0 เขตสุขภาพที่ 9 นครชัยบุรินทร์ โดย มี ประธาน อสม.ระดับจังหวัด, ระดับอำเภอ และระดับตำบล เข้าร่วมอบรมจำนวน 528 คน

นายอนุทิน กล่าวว่า รัฐบาลและกระทรวงสาธารณสุข ตระหนักถึงความสำคัญของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ซึ่งทั่วโลกให้การยกย่องผลงานเชิงประจักษ์ ในการทำให้ประเทศไทยสามารถควบคุมสถานการณ์โควิด 19 ในช่วงที่มีการแพร่ระบาดได้เป็นอย่างดี สะท้อนให้เห็นถึงระบบสาธารณสุขที่เข้มแข็ง นอกจากนี้ อสม. ยังเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาระบบสุขภาพปฐมภูมิ ช่วยดูแลส่งเสริมสุขภาพประชาชนในทุกพื้นที่ของประเทศอย่างทั่วถึง กระทรวงสาธารณสุขจึงมีการพัฒนาศักยภาพของ อสม.ให้เป็น “หมอประจำบ้าน” และ “อสม. 4.0” มีความรอบรู้ด้านสุขภาพและด้านดิจิทัล เพื่อเป็น หมอคนที่ 1 ตามนโยบาย 3 หมอ ในการดูแลสุขภาพและเป็นต้นแบบให้กับประชาชน โดยส่งเสริมให้ อสม. ใช้เทคโนโลยีการสื่อสารในการติดต่อเจ้าหน้าที่สาธารณสุข เป็นตัวกลางที่ช่วยประสานให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการด้านการแพทย์และสาธารณสุข รวมถึงการใช้แอปพลิเคชั่น “Smart อสม.” ในการรับข่าวสาร ข้อมูลสุขภาพ การคัดกรองติดตามอาการของผู้ที่ฉีดวัคซีนโควิด 19 เก็บข้อมูลการสำรวจลูกน้ำยุงลาย รวมถึงรายงานผลการปฏิบัติงาน เป็นต้น ปัจจุบันมี อสม. ที่สามารถเข้าถึงและใช้งานแอปพลิเคชั่น “Smart อสม.” แล้วประมาณ 60% จาก อสม. ทั้งหมด 1.05 ล้านคน ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขถือเป็นภารกิจสำคัญในการพัฒนาศักยภาพ อสม. ให้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลง ด้วยการนำเทคโนโลยีมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการปฏิบัติงานมากที่สุด

“การจัดประชุมเพื่อพัฒนาศักยภาพ อสม. ของเขตสุขภาพที่ 9 นครชัยบุรินทร์ครั้งนี้ จะช่วยเพิ่มพูนความรู้ด้านวิชาการ ทักษะการปฏิบัติงาน และทักษะการดูแลสุขภาพพี่น้องประชาชนให้กับ อสม. รวมถึงได้นำความรู้และนวัตกรรมไปปรับใช้ได้อย่างคล่องแคล่ว เป็นผู้นำในการจัดการปัญหาด้านสุขภาพของประชาชน ร่วมกับทีมหมอครอบครัว และเครือข่ายสุขภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น” นายอนุทินกล่าว
**************************************9 กรกฎาคม 2565


แชร์ข่าวนี้

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น