กรมควบคุมโรค จับมือ ADB เเละเครือข่ายรวบรวมบทเรียนเพื่อเตรียมเปลี่ยนผ่านโรคโควิด 19 สู่ระยะ post-pandemic

แชร์ข่าวนี้

กรมควบคุมโรค จับมือ ADB เเละเครือข่ายรวบรวมบทเรียนเพื่อเตรียมเปลี่ยนผ่านโรคโควิด 19 สู่ระยะ post-pandemic

รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ 110665-11-1024x768.jpg

เมื่อวันที่ (7 กรกฎาคม 2565) ณ โรงเเรมโนโวเทล ประตูน้ำ กรุงเทพฯ นายเเพทย์โสภณ เอี่ยมศิริถาวร รองอธิบดีกรมควบคุมโรค ประธานการประชุม ASIAN DEVLOPMENT BANK (ADB) SUPPORTING ENHANCE COVID-19 VACCINATION AND POST COVID-19 HEALTH SECURITY RESPONSE IN SOUTHEAST ASIA (SECURE) Thailand Inception and Consultation Workshop พร้อมด้วยสัตวเเพทย์หญิงเสาวพักตร์ ฮิ้นจ้อย ผู้อำนวยการสำนักงานความร่วมมือระหว่างประเทศ กรมควบคุมโรค นายแพทย์ครรชิต ลิมปกาญจนารัตน์ ที่ปรึกษาความมั่นคงทางสุขภาพของ ADB เเละนักวิชาการจากกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม เพื่อเเลกเปลี่ยนเเละรวบรวมบทเรียนการรับมือโรคโควิด 19 เน้นการให้บริการวัคซีนของประเทศไทย พร้อมทั้งวางแผนหาแนวทางการดำเนินงานร่วมกันต่อในอนาคต

รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ 110665-13-1024x768.jpg
นายเเพทย์โสภณ กล่าวว่า กรมควบคุมโรคร่วมมือกับ ADB มายาวนาน โดยเฉพาะด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ส่วนด้านการป้องกันควบคุมโรคทั้งในระดับประเทศและระดับภูมิภาคจะใช้การประชุมครั้งนี้ในการต่อยอดความร่วมมือต่อไป โดยที่ผ่านมาประเทศไทยมีประสบการณ์เเละบทเรียนมากมายจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด 19 เช่น การพัฒนากำลังคนที่ด่านช่องทางเข้า-ออก ความร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆ ที่เป็นรูปธรรมเเละเข้มเเข็งมากขึ้น การพัฒนานวัตกรรม การวิจัย โดยเฉพาะการให้บริการเเละบริหารจัดการวัคซีนอย่างมีประสิทธิภาพเเละประสิทธิผล
ซึ่งภายหลังการประชุมในครั้งนี้ คาดว่าจะมีความร่วมมือในโครงการที่เกี่ยวข้องในอนาคต ซึ่งจะมีการหารือรายละเอียดของโครงการต่อไป โดยเฉพาะโครงการทางสุขภาพเเละสาธารณสุขในการพัฒนาเเละต่อยอดโครงการ เเลกเปลี่ยนองค์ความรู้ร่วมกันระหว่างประเทศไทย และประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาคนี้ เพื่อพัฒนาส่งเสริมความเข้มเเข็งของระบบบริการวัคซีนในระยะที่ไทยเข้าสู่ระยะ Post pandemics ของโรคโควิด 19 ต่อไป

**********************************
ข้อมูลจาก : สำนักงานความร่วมมือระหว่างประเทศ กรมควบคุมโรค
วันที่ 12 กรกฎาคม 2565


แชร์ข่าวนี้

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น