องคมนตรี ตรวจเยี่ยมรพ.เสาไห้ฯ ต้นแบบดีเด่นแห่งชาติ ด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือก ระดับเขตสุขภาพ ปี 2565

แชร์ข่าวนี้

องคมนตรี ตรวจเยี่ยมรพ.เสาไห้ฯ ต้นแบบดีเด่นแห่งชาติ ด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือก ระดับเขตสุขภาพ ปี 2565

รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ 7-1-1024x683.jpg
องคมนตรี ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการพัฒนางานโรงพยาบาลเสาไห้เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา จังหวัดสระบุรี ต้นแบบดีเด่นแห่งชาติด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือก ระดับเขตสุขภาพ ประจำปี 2565 ดำเนินงานครอบคลุมต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ สร้างมูลค่าการซื้อขายยาสมุนไพรกว่า 3 ล้านบาท เตรียมพัฒนาเป็นโรงพยาบาลรมณียสถาน ส่งเสริมปลูกพืชสมุนไพรและเพิ่มการซื้อขายยาสมุนไพรในอนาคต

รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ 2-1-1024x683.jpg
วันนี้ (20 กรกฎาคม 2565) ที่โรงพยาบาลเสาไห้เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี ในฐานะรองกรรมการมูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูล นายแพทย์พูลลาภ ฉันทวิจิตรวงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 4 ดร.นพ.พงศธร พอกเพิ่มดี นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ (ด้านสาธารณสุข) กรรมการมูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูล คณะผู้บริหาร และหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจการปฏิบัติงานและติดตามความก้าวหน้าการพัฒนางานสำคัญของโรงพยาบาล พร้อมมอบของเยี่ยมให้กับผู้ป่วยที่มารับบริการ
นายแพทย์พูลลาภ กล่าวว่า โรงพยาบาลเสาไห้เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา เป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาด 30 เตียง ได้รับรางวัลพื้นที่ต้นแบบดีเด่นแห่งชาติด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก ระดับเขตสุขภาพ ประจำปี 2565 ดำเนินงานครอบคลุม 4 ด้าน ได้แก่ ด้านเวชกรรมไทย, ผดุงครรภ์ไทย ดูแลมารดาหลังคลอด, เภสัชกรรมไทย ผลิตยาปรุงเฉพาะราย/เฉพาะโรค และด้านนวดไทย ปรับสมดุลโครงสร้างของร่างกาย มีผู้รับบริการรวมกว่า 17,279 ราย โดยมีการพัฒนาตั้งแต่ต้นน้ำ คือมีแหล่งปลูกสมุนไพรในชุมชน กลางน้ำ ผลิตยาสมุนไพร 32 รายการ มีโรงงานผลิตยาสมุนไพรที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน GMP ของ WHO และปลายน้ำ
มีนโยบายใช้ยาสมุนไพรทดแทน ยาปฏิชีวนะหรือยาแผนปัจจุบัน 100% เช่น มะขามแขก ยาผสมเพชรสังฆาต ยาธาตุอบเชย
นายแพทย์พูลลาภ กล่าวต่อว่า นอกจากนี้ยังส่งเสริมให้มีการใช้และวิจัยยาสมุนไพร ทั้งในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล และโรงพยาบาลทุกแห่งในจังหวัดสระบุรี โดยลงนามความร่วมมือสร้างความเชื่อมั่นในการใช้ยาสมุนไพรอย่างต่อเนื่องในระดับจังหวัด/ระดับเขตสุขภาพที่ 4 มีการซื้อขายยาสมุนไพรในปี 2563-2565 มูลค่ารวมกว่า 7,063,132 บาท เฉพาะปี 2565 มีมูลค่าถึง 3,828,220 บาท และมีแผนพัฒนาโรงพยาบาลให้เป็นโรงพยาบาลรมณียสถาน เพื่อส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพรและเพิ่มการซื้อขายยาสมุนไพรในอนาคตต่อไป
นอกจากนี้ ในปี 2565 ยังดำเนินงานด้านทันตกรรม ใส่ฟันปลอมพระราชทาน เคลือบฟลูออไรด์ฟันเด็ก
ก่อนวัยเรียน เคลือบหลุมร่องฟันเด็กประถมศึกษา กว่าร้อยละ 90 ให้การดูแลผู้ป่วยระยะกลาง (Intermediate care : IMC) เพื่อเพิ่มการเข้าถึงบริการ ลดความแออัด โดยมีผู้ป่วยได้รับการฟื้นฟูสุขภาพ 306 ราย รวมถึงกรมการแพทย์ได้จัดหน่วยแพทย์อาสามูลนิธิเทพรัตน์เวชชานุกูลให้บริการทันตกรรม ใส่ฟันเทียม ดูสุขภาพผู้สูงอายุ และโรคผิวหนังรวม 115 ราย
********************************** 20 กรกฎาคม 2565


แชร์ข่าวนี้

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น