วุฒิสภา ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการดำเนินการก่อสร้างฝายชุมชนบ้านศรีบุญเรือง จ.เชียงราย

แชร์ข่าวนี้

วุฒิสภา ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการดำเนินการก่อสร้างฝายชุมชนบ้านศรีบุญเรือง จ.เชียงราย

วันเสาร์ที่ 23 กรกฎาคม 2565 เวลา 10.00 น.
พลเอก สิงห์ศึก สิงห์ไพร
รองประธานวุฒิสภา คนที่หนึ่ง ในฐานะประธานโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน พร้อมด้วย พลเอก โปฎก บุนนาค พลเอก ชยุติ สุวรรณมาศ พลเอก ประสาท สุขเกษตร และนายจิระชัย มูลทองโร่ย สมาชิกวุฒิสภา ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินการก่อสร้างฝายประชารัฐเพื่อบริหารจัดการน้ำ ณ ฝายชุมชนบ้านศรีบุญเรือง ตำบลหนองป่าก่อ อำเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย โดยฝายเกิดจากความร่วมแรง ร่วมใจของพี่น้องประชาชนบ้านศรีบุญเรือง และการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน การก่อสร้างเป็นรูปแบบผสมผสานฝายต้นน้ำลำธารบูรณาการกับองค์ความรู้ทางโครงสร้างวิศวกรรมใหม่เป็นโครงสร้างไม้ไผ่ เพื่อการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำของชุมชนอย่างยั่งยืน ปัจจุบันฝายชุมชนบ้านศรีบุญเรือง สามารถกักเก็บน้ำเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่สามารถนำไปใช้ในการอุปโภค บริโภค และการเกษตรกรรม ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน ทำให้ประชาชนมีอาชีพ สร้างรายได้ และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
การลงพื้นที่ในครั้งนี้ เป็นการสร้างขวัญ

รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ S__14098448-1024x576.jpg
กำลังใจให้กับประชาชนในพื้นที่ พร้อมร่วมรับฟังข้อมูล แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะ ซึ่งจะได้นำไปประกอบการดำเนินการเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมแนวทางประชารัฐ ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีความสุขอย่างยั่งยืน เพราะน้ำเป็นปัจจัยสำคัญสำหรับการดำเนินชีวิต


แชร์ข่าวนี้

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น