(newspaper) วุฒิสภาจัดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” ครั้งที่ 29 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2565
.

แชร์ข่าวนี้

วุฒิสภาจัดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” ครั้งที่ 29 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2565
.รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ 96151-1-1024x683.jpg
วันที่ 25 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.30 นาฬิกา ณ โรงเรียนวัดโพธิ์ อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา คณะกรรมการดำเนินการโครงการจิตอาสาเพื่อสังคม วุฒิสภา จัดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” ครั้งที่ 29 โดยมีนายศุภชัย สมเจริญ รองประธานวุฒิสภา คนที่สอง เป็นประธานเปิดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565 และนายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ ประธานคณะกรรมการดำเนินการโครงการจิตอาสาเพื่อสังคม วุฒิสภา สมาชิกวุฒิสภา บุคลากรของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา คณะจิตอาสา คณะครูและนักเรียนโรงเรียนวัดโพธิ์ และประชาชน เข้าร่วมกิจกรรม
.
โอกาสนี้นายศุภชัย สมเจริญ รองประธานวุฒิสภา คนที่สอง ได้นำสมาชิกวุฒิสภา และคณะจิตอาสา ปลูกต้นรวงผึ้ง พรรณไม้ประจำพระองค์ รัชกาลที่ 10 ซ่อมแซมบันไดทางขึ้นอาคารเรียน ซ่อมแซมทางเดิน บริเวณทางเข้าห้องน้ำ เปลี่ยนประตูห้องน้ำใหม่ ทาสีฝ้าเพดาน แนวระเบียงอาคาร และบันไดทางขึ้นอาคารเรียน พร้อมร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเด็กนักเรียนโรงเรียนวัดโพธิ์
.
สำหรับกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดีเพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์” เป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินโครงการจิตอาสาเพื่อสังคมของวุฒิสภา มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนให้สมาชิกวุฒิสภาและบุคลากรในวงงานรัฐสภา ได้มีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมที่เป็นประโยชน์และแสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อสังคม และชุมชน ตลอดจนส่งเสริมให้เป็นผู้มีจิตสาธารณะ ตระหนักถึงความสำคัญของการช่วยเหลือและแบ่งปันผ่านการดำเนินโครงการจิตอาสาเพื่อสังคมในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อร่วมกันสร้างสรรค์ให้เกิดสังคมแห่งการช่วยเหลือ แบ่งปัน และสามัคคี ทั้งนี้ เพื่อเป็นการสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้ประชาชนและพัฒนาประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้า สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนสืบไป


แชร์ข่าวนี้

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น