ชป. เร่งแก้ปัญหาน้ำเค็มรุก..เจ้าพระยาและท่าจีน ลดผลกระทบประชาชน

วันที่ 21 ม.ค. 6…

สศก. เผยสถานการณ์ลิ้นจี่ เชียงใหม่ เชียงราย พะเยา เริ่มแทงช่อดอก คาดผลผลิตออกตลาด เม.ย. นี้

นางอังคณา พุทธศร…

นายสมพงษ์ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ร่วมประชุมคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ จัดทำงบประมาณรายจ่ายบูรณาการ แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ประจำปิงบประมาณ พ.ศ. 2565

นายสมพงษ์ จิรศิร…

ผลปาล์มทะลาย 6.60-7.30 บาท /กก.

กระทรวงพาณิชย์ เ…

อธิบดีกรมเจ้าท่า คืนความสุขให้ประชาชน ปล่อยพันธุ์ปลาท้องถิ่น 40,000 ตัว คืนสู่ธรรมชาติ ณ แม่น้ำป่าสัก ตำบลเริงราง อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี พร้อมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน หลังการกำจัดผักตบชวาแล้วเสร็จ

นายวิทยา ยาม่วง …

มทร.ตะวันออกเจ๋ง เปิดหลักสูตรอบรบการผลิตและแปรรูปสมุนไพรไทย นำภูมิปัญญาไทย จุดประกายสร้างงาน หวังพัฒนาทักษะ สร้างงาน สร้างอาชีพยุคโควิด 19

FacebookTwitterL…

รัฐมนตรีเกษตรฯ เปิดโครงการส่งเสริมและพัฒนาการตลาดสินค้าประมงปลอดภัยในพื้นที่ตลาดไท หวังผลักดันเป็น “ตลาดประมงปลอดภัย GAP” และเป็นโมเดลต้นแบบในการขยายไปสู่ตลาดในภูมิภาคอื่น

นายเฉลิมชัย ศรีอ…

พาณิชย์-เกษตร จับมือขับเคลื่อน Big Data “เกษตรผลิต พาณิชย์ตลาด”

สนค. และ สศก. เด…

ผู้ตรวจราชการ ส.ป.ก. เขต 15,16,17 ร่วมการประชุมตรวจติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการ ปี 2564 รอบที่ 1 และติดตามผลการขับเคลื่อนแบบบูรณาการในพื้นที่

วันที่ 19 มกราคม…

สศท.9 ลงพื้นที่ จ.นราธิวาส เกาะติดสถานการณ์โรคใบร่วงยางฯ เตือนเกษตรกรเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด

นายไพฑูรย์ สีลาพ…

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล จัดสัมมนาแนวทางการบริหารจัดการ การจัดเก็บรายได้ค่าใช้น้ำบาดาลและค่าอนุรักษ์น้ำบาดาล

วันที่ 19 มกราคม…

พจ.นนทบุรี นำทีมงานลงพื้นที่สนับสนุนการดำเนินงานพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” พร้อมติดตามและให้กำลังใจนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ

วันที่ 19 มกราคม…